23948sdkhjf

Stortinget: Fem FrP-representanter foreslår å legge ned vegvesenet

TUNGT OMVELTNING FORESLÅTT: Det var i forrige uke at fem representanter fra FrP fremla «Representantforslag om videreutvikling av veireformen» for Stortinget.

Men selv om tittelen på forslaget er bortimot søvndysssende, er innholdet ikke det. Det som foreslås er en omkalfatring av ansvar innen veibygging – og dessuten privatisering av kjøretøytekniske tjenester,

«Statens vegvesen med Vegdirektoratet avvikles»

Høydepunktene under er hentet rett fra forslagsteksten:

  1. Statens vegvesen med Vegdirektoratet avvikles og erstattes av et nytt forvaltningsorgan for veisektoren.
  2. Samferdselsdepartementet skal ha et større direkte ansvar for forvaltningen av veisektoren.
  3. Kjøretøytekniske tjenester utføres i større grad i privat sektor for å sikre bedre tilgjengelighet over hele landet.
  4. Tidligere Statens vegvesens utbyggingsdel skal ha samme rammebetingelser som Nye Veier AS.
  5. Nye Veier AS likestilles med det nye forvaltningsorganet for veisaker som premissgiver for utvikling av veisektoren.
  6. Veinormaler og fartsgrensekriterier skal moderniseres slik at de kommer på linje med praksis i Norges naboland.

Vellykket veireform er argumentet

Bakgrunnen for forslaget fra FrP-representantene Bård Hoksrud, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Marius Arion Nilsen og Tor André Johnsen, er at den såkalte Veireformen har vært vellykket og bør utvikles videre.

Hva som ligger i begrepet «Veireformen» her fremgår ikke helt klart, bortsett fra at det er opprettelsen av Nye Veier AS det siktes til, samtidig som Statens vegvesen som veiforvalter hevdes å fortsatt være en sterk byråkratisk maktstruktur som er uheldig og kan motvirke dynamikk og innovasjon i sektoren.

Du kan lese hele forslaget her

Saken er nå sendt videre til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Opphav og kilder: Stortinget

KLIKK for alle artikler i EKSTRA Tungt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141