23948sdkhjf

Christina Verpe Seland ble Norges første lærling i veidriftsfaget - og er nå veimester i Telemark

TUNG FAGPRØVE: Det er arbeidsgiveren Mesta som melder at Christina Verpe Seland, ikke bare var første lærling, men i februar i år også ble først ut med fagprøve i det nye faget veidrift og veivedlikehold. 

Og hun hviler ikke på laurbærene, men er allerde godt i gang med arbeidet som veimester i Åmot i Telemark på kontrakten i Mesta. 

Fra asfaltlapping til elgfjerning

Fra pressemeldingen fra Mesta  er det tydelig at konstituert konsernsjef, Tonje G. Jensen, er fornøyd med innsatsen for bedre kjønnsfordeling i faget.

I år har nemlig Mesta 48 lærlinger, hvorav 27 prosent kvinner, som er langt over snittet. Til sammenlikning er det i dag rundt 2800 lærlinger i Norge total, hvorav 269 kvinner, altså under 10 prosent.

Jensens oppskrift for å øke kvinneandelen blant fagarbeidere er forholdsvis enkel; å få flere jenter til å søke yrkesfag, samtidig som bedriften forplikter seg til å ta inn flere kvinnelige lærlinger. i. 

Fagprøven

For nyslåtte veimester Christina Verpe Selander er det nå varierte oppgaver å løse. Hun sjekker status på vei, setter opp skilt og lapper asfalt. Det er de vanligste oppgavene. En av de sjeldnere oppgavene er å fjerne påkjørt elg fra vei.

Selve fagprøven gikk over tre dager. Analyse og tiltak kan være en del av den teoretiske delen. Videre kan det være inspeksjon av brøytestikk, bru, skilt og generell vinterinspeksjon, og friksjonsmålinger. 

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Faget inneholder planlegging og drift av vedlikehold av offentlige og private veier, samt drift av annen infrastruktur knyttet til veien, som rekkverk, tunneler, bruer, rekkverk, grøfter, stikkrenner, kummer og grøntområder. Arbeidet lagt opp etter drifts- og vedlikeholdskontrakter.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

  • inspisere veinettet, loggføre funn og vurdere ulike skader som kan oppstå
  • reparere eller sette i gang forebyggende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten
  • beregne kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
  • bestille og motta materialer og utstyr
  • vedlikeholde maskiner og verktøy
  • sortere og håndtere avfall og uønskede planter
  • kommunisere med veieiere, kunder og kolleger

Opphav og kilder: Pressemelding fra Mesta

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125