23948sdkhjf

Milepæl på OPS Hålogalandsvegen: 1.000 meter inn fra begge sider av Fiskefjordtunnelen

TUNG TUNNELDRIVING: Nå har både Skanska og Hæhre Entreprenør passert 1.000 meter fra hver sin side av Fiskefjordtunnelen.

Ingrid Marie Sandøy i Skanska er kommunikasjonsrådgiver for OPS Hålogalandsvegen. Hun opplyser til Tungt at Hæhre også har nådd sin tusenmeters milepæl.

Skanska nådde 1.000 meter for over en måned siden: Første tusen meter er nådd på en av tunnelstuffene på OPS Hålogalandsvegen.

Dette er status for de ulike tunnelene. Tallene er fra mandag denne uken:

  • Brattfjelltunnelen: Skal bli 1.430 meter. Drives av Hæhre, status: 851 meter inn i berget.
  • Fiskefjordtunnelen skal bli 9.680 meter. Drives av Hæhre fra vest (drives fra Kanstadbotn): 1023 meter
  • Fiskefjordtunnelen øst drives av Skanska (drives fra Fiskefjord): 1253 meter
  • Norddaltunnelen skal bli 6.130 meter. Drives av Skanska. Fra vest (drives fra Fiskefjord): 464 meter
  • Norddaltunnelen øst (drives fra Kongsvikdalen): 265 meter
  • Gullbergtunnelen skal bli 4.690 meter. Drives av Skanska. Fra sør (drives fra Gausvik): 430 meter.
  • Gullbergtunnelen nord (drives fra Fauskevåg): 435 meter.

Mest usikkerhet rundt bergkvalitet

– Vi har møtt på godt berg i enkelte av tunnelene, men vi har fortsatt samme usikkerhet som sist med dårlig bergkvalitet og vanntilsig i spesielt Gullbergtunnelen. Dette krever ekstra sikring og injeksjon, noe som er mer tidskrevende, sier Sandøy.

– Dette er også vår største usikkerhet fremover – at vi ikke kan forutse helt hva slags berg vi møter på innover i fjellet i tunnelene, sier Sandøy.

– Videre forbereder vi oss for å gjennomføre vann- og frostsikringsarbeidet i tunnelene med helelektrisk utstyr. Dette vil ta en del av våre investeringskapasiteter de kommende årene, sier Sandøy.

Arbeid langs hele linja i dagsonen

– Vi arbeider nå stort sett langs hele linja, og er i gang med mye arbeid nær dagens eksiterende vei som vil påvirke trafikken fra Sigerfjord, til Kåringen og helt til Tjeldsund bru og videre mot Fauskevåg, opplyser Sandøy. 

Videre opplyser hun at dagsonearbeidet i hovedsak inkluderer en del rensking av skog, sprengningsarbeid i linja, samt arbeid med å starte opp og få på plass kontruskjoner som bruer og kulverter. Det arbeides også med skredsikring av strekningen, spesielt i spesielt utsatte områder.

Milliardprosjektene: Hålogalandsvegen - 11,4 milliarder kroner

TUNGE PROSJEKTER: Tungt.no og AnleggsMagasinet presenterer de største milliardprosjektene innen anlegg i Norge. Se egen samlesak på temaet HER.

Se Norddalstunnelen omtrent på midten av kartet. Les mer om prosjektet HER.

Hålogalandsvegen, E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, er Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veianlegget vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødningen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen. Når veien står klar, vil det bli betraktelig redusert kjøretid på strekningen.

Fakta: Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. I tillegg skal det bygges 22 broer. Skanska vil videre stå for vedlikehold og drift i en 15-årsperiode fra ferdigstillelse av bygging.

Veien skal bygges i et offentlig privat samarbeid (OPS) med Hålogalandsvegen AS og deres totalentreprenør, Skanska Norge AS.

Økonomi: Skanskas totale byggekontrakt er på ca. 11,4 milliarder kroner.

OPS-kontrakten med Hålogalandsvegen AS har en totalramme på 20 milliarder kroner (2022) som dekker bygging, drift og vedlikehold, finansiering og endringer gjennom hele kontraktsperioden på 21 år.

Tidsplan: Statens vegvesen lyste ut OPS-konkurransen 17. mai 2021. Kontrakt inngått  21.juni 2023. Planlagt byggetid 5,5 år. Forventet åpnet sent i 2028.

Hæhre vil ha spesielt ansvar for deler av området nord-vest i prosjektet, fra Sigerfjordtunellen til Kandstadbotn og videre inn i Fiskefjordtunnelen. Skanska og Hæhre skal etter plan drive halve tunnelen hver til de møtes på midten.

Kontraktssum: 2,7 milliarder kroner.

Opphav og kilder: Intervju med Tungt

KLIKK for alle artikler i EKSTRA Tungt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109