23948sdkhjf

Amazon om KI: Bærekraftig landbruk med kunstig bistand?

INNLEGG FRA AWS: Vi har en sterk landbrukstradisjon i vårt langstrakte land. En næring som kommer til å endres dramatisk takket være kunstig intelligens. 

For eksempel jobber nå Norsk institutt for bioøkonomi med å implementere KI-drevne systemer for å forutsi og håndtere plantesykdommer.

I praksis betyr den nye teknologien at bønder ikke bare kan styrke sin økonomiske levedyktighet – men også i større grad bidra til nasjonale mål om bærekraft og selvforsyning. Og mye er tilrettelagt takket være politiske rammeverk og støtteordninger som fremmer bærekraft i landbruket. For eksempel gir innovasjon Norge tilskudd til bønder som investerer i teknologi og bærekraftige løsninger.

Samtidig står landbruket overfor et press, miljømessig, sosial og etisk, for å intensivere investeringene i bærekraftige tiltak. 

Utfordringen er ikke bare å ha gode intensjoner, men å omsette dem til handlinger som gir resultater. Her spiller generativ kunstig intelligens en nøkkelrolle. Det vil endre landbruket på måter vi tidligere bare kunne drømme om.

En fersk undersøkelse fra Gartner viser at 87 prosent av bedriftsledere vil øke investeringene i bærekraft i tiden som kommer. Hvilket signaliserer en strategisk forskyvning der bærekraft blir en naturlig av bedriftens grunnleggende strategi. Teknologisk innovasjoner som Amazon Bedrock endrer måten data håndteres og modeller trenes i landbruket.

Spesielt verdifullt er generativ kunstig intelligens når det kommer til å forbedre presisjonslandbruket ved å for eksempel optimalisere såing, vanning og gjødsling. Hvilket reduserer ressursbruken samtidig som avlingskvaliteten forbedres.

Et konkret eksempel er Yara som i samarbeid med AWS har digitalisert sine produksjonsanlegg globalt. Med 28 produksjonsanlegg og to gruver utstyrt med kunstig intelligens, forutsees nå vedlikehold og produktkvalitet mer nøyaktig. Resultatet er betydelig avfallsreduksjon og bedre ressursutnyttelse.

Kunstig intelligens har også for lengst funnet sin plass i dyrevelferdsinitiativer. AI4Animals og CattleEye er to eksempler på hvordan AWS-teknologi endrer både velferd og drift. AI4Animals bruker avansert kameraovervåkning for å identifisere avvike i dyrevelferden i slakterier, mens CattleEye har teknologi som overvåker dyrenes helse for å varsle om eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt. Løsninger som frigjør manuelt arbeid og samtidig forbedrer dyrenes livskvalitet.

Et annet eksempel er hvordan Det Internasjonale Risforskningsinstituttet bruker kunstig intelligens for å bekjempe global sult ved å utvikle klimatolerante risvarianter og fremme samarbeid mellom forskere, bønder og politikere gjennom digitale plattformer. Eksemplene er mange.

Men selv om teknologien har mange fordeler, kommer den ikke uten utfordringer. Etiske hensyn, datakvalitet og gjennomsiktighet er kritiske aspekter som krever en ansvarlig tilnærming. Innføringen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i EU og EØS krever at bedrifter dokumenterer og beviser at bærekraftstiltak er ekte. Også her vil kunstig intelligens spille en viktig rolle for å sikre nøyaktig og troverdig rapportering.

Kunstig intelligens er mer enn en teknologisk oppgradering. Det er en revolusjon med tanke på hvordan vi tenker og implementerer bærekraft i landbruket. Ved å utnytte muligheten kan ikke landbruket bare møte eksisterende krav – men faktisk overgå dem og sette nye standarder for hva det vil si å drive bærekraftig.

Her har Norge muligheten til å gå foran som et eksempel til etterfølgelse.

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047