23948sdkhjf

Første rivetillatelse i Regjeringskvartalet

Plan- og bygningsetaten ga 21. juni tillatelse til å rive R4 og Møllergata 17.

– Dette er den første tillatelsen vi har gitt til det nye Regjeringskvartalet, og vi har ikke fått inn merknader til riving av disse to byggene, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe i en pressemelding. 

Begge byggene ble skadet i angrepet 22. juli 2011, og begge er forutsatt fjernet i den vedtatte reguleringsplanen for Regjeringskvartalet.

Blokka R4 har 11 etasjer, inkludert et helikopterdekk på taket, og er forbundet med den fem etasjer høye Møllergata 17 med en bro. Begge byggene ble oppført midt på åttitallet.

– Vi har vurdert at rivingen ikke gir vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene, sier de Vibe, men Plan og bygningsetaten har kommentarer til søknaden.

Dette er særlig knyttet til anleggstrafikk, tilgjengelighet for myke trafikanter og beredskapskjøretøyer og tilgjengelighet for virksomhetene i området. Plan- og bygningsetaten anmoder Statsbygg sterkt om å revurdere mulighetene for å kjøre anleggstrafikken ut i Akersgata i videre byggefaser.

– Dette er av hensyn til belastningen på Youngstorget, sier de Vibe.

– Utkjøring innebærer at det blant annet må kjøres foran Folketeaterpassasjen, og dette mener vi vil påvirke området meget negativt, sier de Vibe og legger til: 

- Samtidig er vi opptatt av at med en 10 år lang anleggsfase, er det viktig at forbindelser for gående og syklende holdes åpne.

– Vi understreker også viktigheten av at Brann- og redningsetaten beholder alle utrykningsveier slik som i dagens situasjon, og at alle virksomheter i området får samme tilgjengelighet som i dag mens arbeidene pågår, avslutter hun. 

Statsbygg har varslet Oslo kommune om at rivesøknad for Y-blokka vil bli sendt over sommeren.

Opphav og kilder: Plan- og bygningsetaten

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094