23948sdkhjf

Viktig bygg- og anleggsrapport: Dødsfall går nedover

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10 årene.

Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge ulykker i fremtiden.

Rapporten skal brukes til å identifisere problemområder og måle endringer over tid, og er myndighetenes bidrag til et samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen (se fakta om SfS BA nederst).

– Rapporten viser blant annet de hyppigste ulykkestypene ved graveulykker og ved arbeidsskadedødsfall. Kunnskap om ulykkestyper er nødvendig for å kunne iverksette spesifikke ulykkesforebyggende tiltak, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Flere analyser gir viktig kunnskap

Årets rapport har følgende hovedtema

  • Nå-tilstanden og utviklingen i arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader
  • Analyse av 108 arbeidsulykker ved gravearbeid – med fokus på ulykkestyper og årsaksforhold
  • Analyse av arbeidsskadedødsfall i 2011-2017, med fokus på å finne de hyppigste ulykkestypene, hvilke barrierer som har sviktet og omfanget av farlige handlinger som medvirket til ulykkene.
  • Analyse av sikkerhetsstyring og sikkerhetsresultat i 12 byggeprosjekter

Resultatene viste at prosjekter med et sterkt sikkerhetsresultat i gjennomsnitt scoret langt høyere på sikkerhetsstyringsfaktorer enn prosjektene med svakt sikkerhetsresultat.

– For å oppnå gode sikkerhetsresultater i byggeprosjekt er det spesielt viktig med god styring av byggeplassen, arbeidskraftstyring og operativ risikostyring, sier Vollheim.

Manglende barrierer mellom arbeidstaker og farer er en gjenganger i mange ulykker. Eksempler er arbeidstakere som oppholder seg i gravemaskinens arbeidsområde og at det mangler fysiske barrierer som hindrer fall og utforkjøring.

– Sikkerhet for de som utfører bygge- og anleggsarbeid må skapes og gjenskapes hver dag gjennom kontinuerlig jobbing for å forebygge ulykker, i alle faser av bygge- og anleggsprosjekter og på alle nivå i virksomheter, sier Vollheim.

Arbeidsskadedødsfall

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Vi ser en avtagende tendens i antall arbeidsskadedødsfall etter 2014, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Over 25 % av de som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsprosjekt i perioden 2012-2018, kom imidlertid fra andre næringer enn bygge- og anleggsvirksomhet. Antall arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsprosjekt har også vist en avtagende tendens etter 2014, men med det lavest antallet i 2015.

Totalt var det i 2018 seks personer som omkom i bygge- og anleggsprosjekter. Hittil i år er det registrert sju arbeidsskadedødsfall i næringen bygge- og anleggsvirksomhet.

– Det er naturlig at antall arbeidsskadedødsfall vil variere noe fra år til år. Men hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye, sier Vollheim. 

Beskjeden nedgang i arbeidsskader

I 2018 ble det registrert 2670 ikke-dødelige arbeidsskader i næringen. Dette tilsvarer 10,2 arbeidsskader per 1000 ansatte. Antall arbeidsskader per 1000 sysselsatte viser en nedgang fra 2014 fram til 2017 og en utflating i 2018. Nedgangen skyldes i all hovedsak at antall sysselsatte har økt i perioden, da antall registrerte arbeidsskader har vært forholdsvis stabilt, men vi ser en beskjeden nedgang. Næringen ligger fortsatt noe over gjennomsnittet for alle næringer (som er 8,3 skader per 1000 ansatte), men forskjellen har blitt mindre.

– Næringen, partene og myndighetene har i flere år samarbeidet for å bedre sikkerheten i næringen, men det er fremdeles mange utfordringer og behov for innsats for å forebygge ulykker og skader, sier Vollheim.

Les rapporten (arbeidstilsynet.no)

Fakta om SfS BA:

  • Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er et samarbeid mellom aktører der deltagerne deler en nullvisjon for skader i bygge‐ og anleggsnæringen og er enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted.
  • Myndighetenes forpliktelser i dette samarbeidet er å utarbeide en årlig rapport over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge‐ og anleggsnæringen.
  • Årets rapport er den femte i rekken. Tidligere rapporter finner man her.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Arbeidstilsynet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078