23948sdkhjf

Usikkerhet preger stålmarkedene

En fortsettende nedgang i EUs stål-produsentsektor som følge av svakere eksport og investeringer, økende handelskrig, økende import-uro og forverring i bransjen, har ført til en nedgang i stålforbruket på 3,1 prosent tredje kvartal 2019.

Nedgangen i stålforbruket bekymrer den europeiske stålunionen (EUROFER) sterkt, fordi nedgangen spesielt påvirker innenlands produsenter i EU og tredjelands eksportører. EUROFER mener også å se at det er svært liten endring i varslene for første og andre halvdel av 2020, noe som betyr at nedgangen ikke ser ut til å nå bunnen med det første.

Det er flere årsaksforklaringer til nedgangen, ikke minst uroen i forbindelse med Brexit og den økende handelskrigen mellom USA og deres viktigste handelspartner Kina. Situasjonen kan føre til en ytterligere forverring av bransjens oppfatning, noe som igjen kan hemme investeringsvekst.

-2019 var enda et år som var utfordrende for stålsektoren med både nedgang i stålforbruk og importnivå, sier Axel Eggert, EUROFERs generalsekretær. Han legger til at det er forventet noe vekst i stålmarkedet i 2020, men dersom noe spesielt skulle skje, vil til og med disse moderate estimatene kunne bli gjort til skamme.

Ifølge EUROFER var det en nedgang på 4 prosent i EUs indre marked på ståletterspørsel i tredje kvartal i fjor, sammenliknet med tilsvarende kvartal 2018. Dette kommer som et tillegg til en tilbakegang på 3 prosent i første kvartal. Verst var imidlertid andre kvartal med en tilbakegang på hele 19 prosent sammenliknet med samme kvartal året før. Tredjelands import gikk tilbake med bare 1 prosent i tredje kvartal, noe som utgjør 23,8 prosent av EUs ståletterspørsel. De månedlige dataene fortsetter å vise en stor grad av usikkerhet, skriver Steel Times International.

Alle tegn tyder på at også fjerde kvartal 2019, vil bli et svakt kvartal for stålindustrien. Dette vil bety at fjoråret vil ende opp med en nedgang på 1,1 prosent for hele året.

EUROFER forventer at nedgangen og usikkerheten for det internasjonale stålmarkedet vil fortsette langt ut i 2020, men at man i andre kvartal vil se en bedring i situasjonen. Organisasjonen hevder at stålsektoren har hatt en forverring helt fra siden 2017, og nedgangen var brattere i andre kvartal i 2019, særlig for bilbransjen. Bygg- og anleggsnæringen har derimot vist en positiv utvikling siden første kvartal 2018, mener EUROFER, som legger til at den nylig inngåtte avtalen mellom USA og Kina har gjort spenningene noe mindre, selv om signeringen har hatt lite å si for den alvorlige nedgangen i EUs stålindustri.

Men en Brexit uten en avtale – noe som fortsatt kan bli en realitet – i tillegg til handelsproteksjonisme og den geopolitiske spenningen i Midt-Østen – vil være med på å dempe optimismen i stålindustrien, tror EUROFER.

 

Opphav og kilder: Steel Times International

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078