23948sdkhjf

Derfor satser Arbeidstilsynet på bygg og anlegg

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning.

– Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi ser at det fortsatt er utfordringer. Vi har derfor valgt å videreføre aktivitetene i 2020, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

I tillegg starter Arbeidstilsynet opp ny aktivitet innen bergverksdrift og utvinning i 2020. Ansatte i denne næringen er utsatt for kvartsstøv som kan føre til kreft.

I tillegg er det en næring med mange ulykker og risiko for muskel- og skjelettplager. Bergverksdrift og utvinning er av de fem næringene med flest arbeidsskadedødsfall.

I tillegg til næringsaktivitetene viderefører Arbeidstilsynet innsats rettet mot arbeidsmiljøutfordringer innen arbeidsdykking og arbeid med asbest.

Dette skriver Arbeidstilsynet om hvorfor de satser på bygg- og anleggsbransjen:

«Bygg og anlegg er en stor og viktig næring i norsk arbeidsliv. Antall sysselsatte har økt hvert år siden nedgangen i forbindelse med finanskrisen 2009. Det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og arbeidere på korttidsopphold. I tillegg til sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomheter, finnes det også andre som utfører arbeid i bygge- og anleggsprosjekt, som arbeidstakere i bemanningsbyrå og andre næringer.

«Bygg og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Næringen er preget av mange små bedrifter, komplekse organisatoriske forhold, behov for spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, utstrakt bruk av underentreprenører, kompliserte kontraktsforhold og anbudskonkurranser. Bygge- og anleggsplasser er midlertidige arbeidsplasser der arbeidet gjøres av en prosjektopprettet organisasjon. Dette gjør det spesielt utfordrende å drive godt systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) som forebygger ulykker og helsebelastninger. Sosial dumping er utbredt i deler av næringen.

«Med bakgrunn i dette risikobildet har Arbeidstilsynet valgt å fortsatt prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen i 2020.»

Mer om satsingen mot bygg og anlegg kan du lese her.

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Kriminalitet i arbeidslivet skal avdekkes, bekjempes og forebygges. I 2020 vil Arbeidstilsynet i samarbeid med andre etater styrke innsatsen for å minske handlingsrommet til kriminelle aktører. Dette gjør vi blant annet ved å fortsette kunnskapsbyggingen med våre samarbeidende etater for å kunne målrette innsatsen i større grad.

Den forebyggende innsatsen vil være en viktig del av arbeidet. Arbeidstilsynet vil følge opp offentlige oppdragsgivere for å hindre at kriminelle aktører får oppdrag på fellesskapets regning.

Opphav og kilder: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094