23948sdkhjf

Videre i E16-planene

Asplan Viak AS går videre til konkretiseringsfasen for utarbeidelse av kommunedelplan E16 mellom E6 og Kongsvinger.

Planarbeidet skal gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid med fire kommuner

Med seg i arbeidet har Asplan Viak Rambøll Norge AS.

- Det har vært en grundig evalueringsrunde. Vi setter stor pris på å få rådgiver på plass, og sikre fremdrift i dette prosjektet, sier ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer.

Han leder styret for det interkommunale samarbeidet som skal gi en sammenhengende kommunedelplan for området.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning.

Den aktuelle E16 er i dag en viktig del av en nasjonalt øst-vest samferdselsåre og bindeledd mellom bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region.

- Når vi nå går videre til konkretiseringsfasen klarer vi å holde framdriften i arbeidet med kommunedelplanen, sier Hvithammer.

Det er både regionale og nasjonale perspektiver i prosjektet. Prosjektområdet omfatter de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Regionalt er prosjektet viktig for bo- og arbeidsmarkedene fra Romerike i vest til Kongsvingerregionen i øst.

Her skjer det store endringer som følge av etableringen av Oslo lufthavn Gardermoen.

E16 er en av hovedveiene som binder sammen Osloområdet med Kongsvingerregionen og Sverige. Planprosjektet skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, samt bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-29 nås.

Styret for dette interkommunale plansamarbeid er allerede konstituert og består av ordførerne i de fire kommunene. De fire kommunene har store ambisjoner for en fulldigital offentlig plan- og medvirkningsprosess, i samarbeid med Nye Veier. Det er Nye Veier som formelt kontraherer rådgiver til planarbeidet.

- Vi forventer at Asplan Viak er pådriver for å gjennomføre en effektiv og god planprosess for gjennomføring av alle sider av planprosessen og medvirkningen. Vi ser for oss digitale oversendelser og behandling av planer, strømming av folkemøter, interaktive møter med chattefunksjoner og etablering av en medvirkningsportal der innbyggere kan komme med innspill og merknader, forklarer Knut Hvithammer.

- Vi ser frem til konkretiseringsfasen, som starter i uke 14, sier prosjektansvarlig hos Nye Veier Solfrid Førland.

Det var fire tilbydere i konkurransen: Sweco AS, Norconsult AS, Cowi AS og Asplan Viak AS.

Den kunngjorte og antatte økonomisk rammen for oppdraget var kr 70 mill NOK, inkludert en fastprisdel.

Opphav og kilder: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125