23948sdkhjf

NEMKO tar i bruk norskutviklet logistikk-løsning i åtte land

En stadig økende oppdragsmengde gjorde at NEMKO slet med å ha full kontroll over de rundt 20.000 produktene som årlig er inne til testing. Med en ny logistikkløsning fra APX systems har NEMKO kunnet erstatte manuelle rutiner med digitaliserte løsninger som ivaretar full kontroll over hvor objektene er til enhver tid.

NEMKO tilbyr produkttesting, sertifisering, inspeksjonstjenester og markedstilgang for elektroniske produkter og komponenter til markeder i hele verden. Hvert år har de ca. 20.000 produkter inne til testing og basert på manuelle rutiner var det en stor utfordring for de prosjektansvarlige å kunne holde øye med i hvilket stadium i testprosedyrene de ulike produktene befant seg.

Valgte norsk

NEMKO har en utstrakt internasjonal virksomhet og med tilstedeværelse i åtte land var det helt naturlig at de søkte internasjonalt etter en leverandør som kunne digitalisere prosessene og etablere et felles system med en løsning som har én database som gir tilgang for alle.

Valget falt på norske APX systems som har levert sD2 Logistics, en systemløsning for logistikkstyring, integrert med eget ERP. Både software og hardware ble levert som en intelligent systemløsning der alt henger sammen og hvor data- og vareflyt optimaliseres.

– Med den nye digitaliserte løsningen oppnår NEMKO full oversikt for alle parter som kan følge produktet på sin vei gjennom alle testprosedyrer frem til endelig sertifisering, fastslår salgssjef Hjalmar Wiik i APX systems.

Selve testingen av et nytt produkt går gjennom flere stasjoner før det hele er klart. Ved pålogging til systemet benytter den ansatte sitt adgangskort. Først tas produktet imot i varemottak. Produktet blir merket med en GS1-strekkode og blir så registrert og knyttet opp mot en prosjekteier. Prosjekteier som har ansvaret for produktet varsles via e-post så snart varen er tatt imot og lagt på lager. Prosjekteier og andre med tilgang til informasjon kan følge prosessen for testing av sine produkter. Nemko vil etterhvert gi sine kunder og oppdragsgivere tilgang til informasjon knyttet til sine oppdrag gjennom en egen kundeportal.

Produktet flyttes videre til flere stasjoner for testing av ulike påkjenninger. Det kan være temperaturtester, rystelser, el-spenningsnivåer, med flere. For hver stasjon produktet kommer til så blir produktet skannet med en håndscanner og systemet oppdaterer nå hvor i prosessen produktet befinner seg. Prosjekteier holdes oppdatert underveis og kan følge prosessen.

Bedre oversikt og økt kapasitet

Hvilke fordeler tilfører så den nye løsningen Nemko? Åpenbart gir det de ansatte en helt ny hverdag der alle har oversikt over og status på alle pågående prosjekter til enhver tid. Den ansatte kan følge produktet som er inne til testing og sertifisering. Nå vet de hvor langt produktet har kommet i prosessen. Dette gir mulighet for sporing, det gir tilgang på statistikk som for eksempel hvor mye tid som er gått med til å gjennomføre nødvendige tester. Erfaringer de gjør seg kan tas vare på og dersom man ser at det oppstår flaskehalser så kan disse lukes bort. Fordi man er tilstede i flere land gir det mulighet til benchmarking av prosessene mot hverandre. Slik kan man finne frem til beste praksis og effektivisere prosessene ytterligere.

I tillegg til sporing av testobjekt, skal vi også bygge in en database over testutstyr i samme løsning. Det er En annen fordel man oppnår er å ha oversikt over eget måleutstyr og verktøy. Disse skal typisk kalibreres eller til reparasjon med jevne mellomrom. Nå har man fått et verktøy til å holde orden på når neste kalibrering skal finne sted for det enkelte verktøy. Den ansvarlige får tilsendt en mail med beskjed når verktøyet skal inn til kalibrering. Også her kan den ansatte følge prosessen underveis.

Videre gir systemet fordeler i form av mindre tid til å finne frem informasjon om det enkelte produkts underveis i testprosedyren. Den prosjektansvarlige kan enkelt følge med på sine prosjekter.

Fordi man har startet en reise med bruk av digitale verktøy så gir dette fremtidige muligheter for spissing av prosedyrer og enda forbedrede rutiner.

Det vil også gi nye muligheter for å dele testresultatene med Nemko sine kunder. Her ser man for seg fremtidige konkurransefordeler.

Alt i alt, så vil løsningen gi økt kapasitet og en oversikt man tidligere ikke hadde tilgang til på samme måte.

Kundene kan følge med

Nemko vil med løsningen fra APX systems kunne tilby kundene transparens i produksjonsprosessen. Med en web-løsning vil de kunne følge sitt eget produkt frem mot sertifisering. Dette vil gjøre kundereisen til Nemko sine kunder smidigere og gi en langt bedre kommunikasjon av hvordan prosessen frem mot godkjent sertifisering foregår.

Ruller ut løsningen internasjonalt

Etter en vellykket etablering og testperiode i Norge er det nå klart for internasjonal lansering. Alt nødvendig utstyr av hardware slik som etikettskrivere, PC-er, skjermer og håndscannere kjøpes inn her i landet og monteres og gjøres klart før utsendelse til brukersted. De ansatte har hatt mulighet til å påvirke den endelige standarden for hvordan arbeidet skal utføres. Nå skal alle jobbe etter de samme prosessene og metodene. APX systems har laget et «plug and play» system som er tilpasset det enkelte rom ved de ulike Nemko-lokasjonene ute i verden.

En løsning for fremtiden

Det er en trend i dag at man ønsker sporingsløsninger for sirkulær økonomi. Nemko møter et ønske om dette stadig oftere fra sine kunder. Nemko er i stand til å sende ut en fullverdig dokumentpakke til virksomheter i hele verden. Testingen og en godkjent sertifisering gir markedstilgang til hele verden. Nemkos kunnskaper om lokale tilpasninger av krav rundt om i verden er stor og er viktig for å oppnå en enklere markedstilgang for kundene. Nemko kan veilede dem gjennom jungelen av mulige markedskanaler og hjelpe dem til å ta riktige valg.

NEMKO

Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge og dermed tilkobles det offentlige strømnettet. Senere ble også testing av krav for radiostøy en del av godkjenningsregimet.

I 1990, da Norge ble en del av EØS, ble EEC-direktivene for sikkerhet implementert og de obligatoriske nasjonale kravene frafalt. NEMKO ble da omgjort til en privat stiftelse.

I dag tilbyr Nemko test- inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter og systemer på verdensbasis og har 20 kontorer i 12 land.

sD2 Logistics

APX systems fremhever disse fordelene med deres sD2 Logistics:

  • Kan integreres med nær sagt alle ERP- / økonomisystemer.
  • Styrer alle logistikkfunksjoner som varemottak, merking, lagring, lokasjonsstyring, plukk, sammenstilling og utekspedering.
  • Automatisk oppdatering av integrerte systemer i sanntid.
  • Automatisk generering av dokumenter og EDI-meldinger ved utsendelse, herunder ASN / pakkseddel nivå 3.
  • Kan etablere fakturagrunnlag som overføres til ERP- / økonomisystem.
  • Fjerner alle manuelle arbeidsprosesser som er gjenstand for tidsbruk og feil.
  • Integreres med hardware så som PDA / håndterminaler, merkemaskiner / etikettskrivere, leseutstyr for truck, osv.
  • Sørger for korrekt merking etter globale merkestandarder som gjør at alle i verdikjeden kan lese informasjonen maskinelt.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Lastebiler over 16 tonn: 35 prosent opp - Scania tok mai, Volvo leder totalt
Bruker mye mer penger på vei, uten at veiene er blitt bedre
Mesta mot historiske seks milliarder i omsetning
Unngå E18 om du kan – dobbelt opp med veiarbeid
Biogass-rushet: 12 ganger flere søknader i mai enn i en normalmåned
Virke rapporterer om kritisk lav aktivitet i byggenæringen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14