23948sdkhjf

Rekordhøy Enova-støtte

Aldri har det blitt gitt så mye Enova-støtte til norske virksomheter og forbrukere som i 2019.

Det viser Enovas årsrapport for fjoråret. Alt i alt ble det gitt tildelinger på til sammen 5,6 milliarder kroner til nesten 22.300 energi- og klimaprosjekter. Enova mener at fjorårsresultatene viser at omstillingen av norsk næringsliv nå er i gang for fullt. Samtidig deler foretaket den store usikkerheten som er skapt av koronasituasjonen og er tett på rekken av prosjekter som kan bli påvirket.

– 1.484 prosjekter i norske virksomheter med samlede tilsagn på 5,2 milliarder kroner er ny rekord for oss, målt både i antall og kroner. Sistnevntes rekord er satt med drahjelp av en annen milepæl, nemlig støtten på 2,3 milliarder kroner til verdens største flytende havvindpark – det største enkelt-tilsagnet til Enova noensinne, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.


Stor omstillingsvilje

Også norske boligeiere er med på omstillingen som aldri før. I fjor utbetalte Enova til sammen 334 millioner kroner i støtte til 20.789 energitiltak i norske hjem. Begge tallene er historisk høye.

Æren for rekordresultatene gir Enova-sjefen til bedriftene og befolkningen.

– Det er alltid de som gjennomfører disse prosjektene som tar den største risikoen og bærer de høyeste kostnadene. De mange små og store skrittene som nå tas i norske hjem og norske bedrifter er ikke bare et tegn på at Norge er klar for omstillingen – de er selve omstillingen, sier Nakstad.


Ny klimateknologi utvikles og tas i bruk

2019 var fylt med en rekke meget lovende teknologiprosjekter. I tillegg til Hywind Tampen kan nevnes solcelleinnovasjonen hos REC Solar, varmelagring hos Kvitebjørn Varme, ASKOs autonome fraktefartøy og åtte prosjekter som skal demonstrere morgendagens løsninger for et robust energisystem i stor skala.

– Det er store og virkelig innovative prosjekter som dette som ofte får mest omtale, men det er ikke nok at teknologiene utvikles. Like viktig er det at teknologiene deretter spres og tas i bruk i tilstrekkelig monn, presiserer Nakstad, og løfter frem Nullutslippsfondet som et eksempel på at 2019 også var et godt år for å øke volumet av nye klimavennlige teknologier i markedet:

– Vi fikk i 2019 i oppdrag å forvalte Nullutslippsfondet, en samling støttetilbud som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. Her introduserte vi i august støtte til innkjøp av elektriske varebiler, noe som fikk meget rask respons i markedet. Ved årsskiftet hadde vi gitt tilsagn om støtte til rundt 3.300 elvarebiler, opplyser Nakstad.

Se fullstendig prosjektliste.


Utslippsfrie bygg også viktig for omstillingen

2019 var det siste året med direkte klimagassutslipp fra norske bygg, etter at forbudet mot fossil oljefyring trådte i kraft 1. januar 2020. Enova har vært med på å berede grunnen for dette forbudet gjennom å støtte omlegging til fornybare løsninger både i husholdninger og yrkesbygg.

– Men selv utslippsfrie bygg har en viktig oppgave også i den videre omstillingen, presiserer Enova-sjefen. – Vårt fokus i byggsektoren fremover blir å redusere energibruken og begrense belastningen på strømnettet gjennom effektreduserende tiltak.


Et viktig steg mot lavutslippssamfunnet

– Slik vi ser det, utgjorde den samlede aktiviteten i 2019 et viktig steg mot lavutslippssamfunnet. Et steg i riktig retning er imidlertid av mindre verdi uten stegene som følger etter, og med den pågående koronasituasjonen er det en risiko for at pågående prosjekter mister gjennomføringskraft.

Enova er forberedt på at det kan bli både forsinkelser og kanselleringer, og lover å være en fleksibel samarbeidspartner i en utfordrende tid.

– Vi vet at dette er en meget krevende periode for mange av dem vi samarbeider med i næringslivet, og det er av avgjørende betydning at når aktiviteten kommer opp i full fart igjen, er det med fortsatt fokus på å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, avslutter Nakstad i Enova.

Enova

Enova SF er et statsforetak som skal bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Siden oppstarten i 2001 har selskapet bidratt til å realisere mer enn 7.000 prosjekter med en total besparelse på over 22 TWh.

Tilbudene til markedet rettes mot lavere klimagassutslipp, innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig arbeider Enova for en sikker tilgang til elektrisk kraft gjennom energieffektivisering.

Selskapet holder til i Trondheim, har knapt 80 medarbeidere, og eies av Klima- og miljødepartementet.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
E-Trans med fem nye Scania: - Tungt terreng og tung last krever sterke trekkvogner
Jan Ove Halsøy: Bransjens våpendrager
Norsk Vann: Nå er tallet 360 milliarder
Nok en driftskontrakt utlyst, nå i Nordfjord
Kronerulling: Historien om de norske bankbussene
Sjåfør: - Han andre som bruker bilen er kort i armene
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.172