23948sdkhjf

Indeks: Kraftig nedgang i april

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI for april ble 53,8 poeng, ned 2,5 poeng fra mars. Påsken kan ha påvirket tallene.

Aprilindeksen er også 2,2 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene, men nivået tyder likevel på at en

positiv aktivitetsvekst i industrien. Den underliggende trenden i DNB PMI viser en svak nedgang så langt i år, melder NIMA og DNB Markets som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen.

Bred nedgang i delindeksene

Påskens plassering kan ha påvirket tallene. For eksempel oppgir noen av respondentene at de har økt lagrene av innkjøpte varer på grunn av mange fridager, og lagerindeksen økte markert. For øvrig var det en bred nedgang i delindeksene, med unntak for indeksen for leveringstid.

Produksjonsindeksen falt med 2,6 poeng i april til 56,1, etter en oppgang på 1,9 poeng i mars. Nivået er 1,8 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

Indeksen for nye ordre falt med 2,4 poeng til 54,2 i april og var 2,7 poeng lavere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder.

Sysselsettingsindeksen falt med hele 5,4 poeng i april til 52,0, det laveste siden august 2017. De foregående månedene i år har sysselsettingsindeksen vært svært høy.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,8 poeng til 57,5 i mars. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet, og skiller seg dermed ut fra de andre indeksene denne måneden.

Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,2 poeng til 55,0 i april. Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker PMI ned, opplyser NIMA og DNB Markets.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.

Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og foruten Europa kommer den ut i USA og Asia. Norsk PMI kom ut første gang i 2004 og baserer seg på svarene fra ca. 300 norske innkjøpssjefer som månedlig mottar et spørreskjema. Indeksen utarbeides av NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og DNB Markets.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125