23948sdkhjf

Indeks: Kraftig fall i industrien

DNB PMI falt i juli til sitt laveste nivå siden november 2016. Den underliggende trenden viser nå en tydelig nedgang.

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI for juli falt med 3,0 poeng til 48,4. Hovedindeksen ble særlig trukket ned av delindeksene for ordre og produksjon, mens sysselsettingsindeksen bidro isolert sett til å trekke opp DNB PMI.

Dette var fjerde måned på rad med nedgang i innkjøpssjefindeksen og den underliggende trenden viser nå et tydelig fall.

Lav svarprosent

Det er verdt å merke seg at svarprosenten i juli var om lag halvparten av det som er normalt ellers i året. Resultatene i juli bør derfor tolkes med varsomhet, spesielt gjelder dette for de ulike delindeksene. Også trenden bør tolkes med en viss varsomhet, da denne endres en del basert på den siste observasjonen. Dersom indeksen for eksempel tar seg opp i august vil også trenden se mindre negativ ut, melder DNB Markets.

Kraftig fall i produksjon og ordre

Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, falt med 9,5 poeng i juli til 44,0, til sitt laveste nivå siden juli 2015. Nivået er hele 13,5 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

Indeksen for nye ordre falt med 7,1 poeng til 43,2 i juli. Indeksen var på sitt laveste nivå siden juni 2015 og 13,0 poeng lavere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder. Det var hjemmemarkedsordrene som falt, mens eksportordrene steg etter et fall måneden før.

Sysselsettingsindeksen steg med 6,6 poeng til 57,9 i juli. Det var 3,3 poeng høyere enn gjennomsnittet de foregående tolv månedene og det høyeste nivået siden august i fjor.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,2 poeng til 53,1 i juli. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet.

Lagrene av innkjøpsvarer falt med 0,1 poeng til 51,1 i juli. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet, melder DNB Markets.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og foruten Europa kommer den ut i USA og Asia. Norsk PMI kom ut første gang i 2004 og baserer seg på svarene fra ca. 300 norske innkjøpssjefer som månedlig mottar et spørreskjema. Indeksen utarbeides av NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og DNB Markets.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.126