23948sdkhjf

Medarbeidernes eget lager

Man blir raskt imponert av det nye hovedkontoret og sentrallageret til elektrogrossisten Berggård Amundsen. Vestibylen ser ut som lobbyen til et hotell og på lageret håndteres alt fra stikkontakter til kabeltromler på en svært effektiv måte. Det mest bemerkelsesverdige er likevel planleggingsprosessen som var preget av at prosjektgruppen hadde fått svært åpne rammer og som i uvanlig høy grad involverte hovedleverandøren og ikke minst medarbeidere som har satt sitt klare preg på lageret.

Det bygges mye i Berghagan Næringspark på Langhus, en naturlig forlengelse Regnbuen Næringspark og i nærheten Fugleåsen – alle områder hvor en rekke logistikkintensive virksomheter har etablert seg de siste årene.

I forrige måned var det offisiell åpning av et splitter nytt kombinasjonsbygg i Berghagan Næringspark som rommer hovedkontor og sentrallager til Berggård Amundsen AS (BA), landets eneste norskeide elektrogrossist.

– Vi har lenge sagt at vi driver markedet, sier logistikkdirektør Rolf Inge Danielsen, etter å ha geleidet oss gjennom en interiørarkitektonisk perle av en vestibyle og inn i et ditto møterom.

Og med det mener han at BA i alle år har vært fremoverlente og drevet frem nye løsninger som skaper lønnsomhet for både BA selv og kundene – helt siden Sverre Berggård Amundsen etablerte selskapet i 1946. For-uten å fremstå som er totalleverandør til det norske energimarkedet, med leveranser fra alt fra stikkontakter til store trafoer, har BA de siste årene hatt stor suksess med satsing på nye forretningsområder som solenergi & energilagring, lading av elbiler og smarthusteknologi.

Sterk lokal forankring

BA har de siste årene hatt en kraftig vekst i omsetningen. Selskapet passerte én milliard i 2012 og i fjor endte den på 1,9 milliarder. Det er ganske så imponerende at en familieeid norsk bedrift har maktet å slå seg opp i den knallharde konkurransen fra store internasjonale konsern og nå nesten biter dem i halen. Selv om flere av disse fortsatt ligger et godt hestehode foran BA, har gapet opp til dem blitt mindre med årene.

Tung lokal forankring og fagkompetanse i alle ledd er noen av suksessfaktorene.

– Vi er representert på 26 steder rundt om i landet og kjenner de lokale markedene. Servicesentrene betjenes utelukkende av fagpersonell som jobber tett på kundene og som ser behovene deres. Når kundene lykkes, gjør vi det også, sier Danielsen, som legger til at de også årlig gjennomfører «Blå uke», kampanjer hvor overskuddet blir pløyd tilbake til lokalmiljøene gjennom ulik støtte og på den måten ytterligere styrker den lokale forankringen.

– Dessuten er vi jo en typisk familiebedrift, preget av korte beslutningsveier og utstrakt direkte kommunikasjon, påpeker Danielsen.

Vokste ut av sentrallageret

I mange år jobbet BA direkte ut mot kundene, også varestrømsmessig, men i 2003 etablerte selskapet et sentrallager i Ski.

– Vår erfaring er at elektrobransjen lenge har hatt fokus på lagereffektivitet og derfor var tidlig ute med lagerautomatisering, forteller Terje Skjølberg, salgsdirektør i Element Logic AS. Til BA leverte selskapet, som den gang var kjent som Arkiv & Lager, ni lagerautomater. Selv om disse er svært plasseffektive bidro veksten til at bygget måtte utvides i 2006 og tre år senere ble etableringen av lager for energiavdelingen med sitt store og tunge utstyr lagt til Drammen.

I 2012 gikk BA til anskaffelse av en Auto-Store, for øvrig den første som Swisslog leverte i Norden.

Lagerautomatene ble beholdt, men etter hvert ble de mange plukksonene og sammenstillingen fra disse en stadig større utfordring.

– De siste årene i Ski var det viktig å utnytte og balansere driften og få flyttet nok plukk over i heis, paternoster og AutoStore. Den hadde for øvrig bare to utgående porter og derfor kunne vi ikke fylle for mye i den. Likevel passerte vi 5.000 varelinjer om dagen i det gamle lageret som var halve størrelsen av hva vi har i dag. Det var rett og slett en bragd av de som jobber på lageret å få til det, sier Danielsen.

Basert på uvanlig høy grad av tillit

I forbindelse med anskaffelsen av AutoStore i 2012 hevdet BA at den var nøkkelen til fortsatt drift på Ski i mange år. Det gikk imidlertid ikke mer enn fire år før Berggård Amundsen begynte å planlegge flytting og etablerte to hovedprosjekter; ett for kontor og ett for sentrallager i tillegg til en felles prosjektgruppe på toppen.

– Vi startet opp på senhøsten i 2016 og bortsett fra styrets overordnede mål om kostnadseffektivitet fikk vi en ganske åpen oppgave og lov til å bestemme våre egne mål. Hvordan vi skulle samarbeide, hvordan bygget skulle bli og hva som var viktig for logi-stikken var helt opp til oss. Ganske unikt at ledelsen ga oss så stor tillit, fastslår Bethina Samnøy Siristuen, prosjektleder nytt sentrallager i BA.

For at ikke investeringen som var blitt gjort i AutoStore skulle gå tapt, bestemte BA seg for at den skulle danne hjertet også i det nye sentrallageret. Det begrenset utvalget av leverandører til to, og etter å ha jobbet med kravspesifikasjon og vurdert tilbudene valgte selskapet å gå videre med Element Logic, som med årene har vokst til å bli en ledende systemintegrator av lagerløsninger, med spesialfokus på AutoStore som den største suksessfaktoren både i Norge og internasjonalt.

Siden BA ikke hadde bestemt seg for hva de ville ha, ga prosjektgruppen Element Logic like stort handlingsrom som det de selv hadde fått av sin egen ledelse.

– I stedet for å gå ut med tydelige krav ga vi dem oppgaven å gi oss et optimalt lager, samtidig med at vi selv måtte være åpne for at det dermed ikke nødvendigvis skulle se slik ut vi trodde, sier Danielsen.

Godt utgangspunkt

Niklas Poulsen på systemsalg i Element Logic er den i selskapet som har drevet prosessen på BA gjennom hele prosjektet.

– Etter intervjuer med ledelsen i BA, nøkkelpersonell i salg og marked og dataanalyser av historiske veksttall ble det fremtidige lagerbehovet dokumentert, samtidig med at vi konkluderte med at automatiseringsgraden måtte økes, forteller Poulsen.

Også når det gjaldt tomtevalg og utformingen av bygget forteller Danielsen at Element Logic spilte en viktig rolle.

– Mange retter blikket oppover mot Gar-dermoen, men vi var svært opptatt av å beholde medarbeiderne våre som representerer den klart største verdien i selskapet. Vi satte derfor passeren i Ski og bestemte at den nye lokasjonen ikke måtte være for langt unna, forteller Danielsen.

Niklas Poulsen og Terje Skjølberg forteller at de ofte blir koblet inn i et prosjekt etter at bygget er satt opp og som gjør det mer utford-
rende å oppnå en optimal lagerlayout. Hos BA kom imidlertid Element Logic inn så tidlig at de kunne være med å påvirke både det bygningstekniske og rent løsningsmessige ut fra behovet som var kartlagt. Rett og slett et drømmeutgangspunkt ifølge de to.

Etter å ha vurdert flere ulike størrelser, utforming, søyleavstander, takhøyder, muligheter for utvidelse, uteområder etc. landet de i felleskap på Berghagan hvor BA inngikk kontrakt med eiendomsutvikleren Anthon B Nilsen Eiendom om et 14000 kvm stort bygg inkl. ca. 1800 kvm kontorer som Veidekke logistikkbygg fikk totalentreprisen på.

Medarbeiderne spilte en svært aktiv rolle

Under detaljutformingen av sentrallageret ble det gjennomført uvanlig mange workshops slik at prosjektgruppen fikk innhentet så mange meninger og innspill som mulig fra et stort antall medarbeidere.

– Veldig mye av det vi endte opp med er et direkte resultat av hva de har sagt og ment, forteller prosjektleder Siristuen.

– Kundetilpasningen har for eksempel vært svært viktig. Siden vi hevder å ha en kundetilpasset logistikk var det viktig å få frem hva som er viktig for dem, og derfor etablerte vi brukergrupper med representanter fra salgs- og markedsavdelingene våre som jo er dem som kjenner kundene best, legger hun til.

Aller mest tid ble imidlertid brukt på workshops som spesielt Niklas Poulsen hadde med lagermedarbeiderne.

– Det ble gjort med de fleste avdelingene og hvor vi sammen kom frem til riktige løsninger både når det gjaldt pallelagring, AutoStore, varemottak, utgående torg, kabelhåndtering, langgodshåndtering og organisering av uteområdet, forteller Poulsen.

I tillegg ble det gjennomført workshops på banesystemet sammen med leverandøren ITO, på Astro WMS sammen med Consafe Logistics og selvfølgelig på flytteprosessen som ble planlagt i detalj og senere terpet på til det kjedsommelige.

Til tross for den omfattende brainstormingen sier Rolf Inge Danielsen at det på enkelte områder kunne være utfordrende å være tilstrekkelig nytenkende. Han mener Element Logic var flinke til å utfordre dem på det området, blant annet ved å ta dem med ut til andre aktører hvor de i hovedsak så på prosesser og ikke hardware. Selv om de ikke alltid var direkte sammenlignbare, ga det input for videre tenking.

Element Logic har flere av BAs konkurrenter på sin porteføljeliste, og Skjølberg og Poulsen forteller at erfaringen de har med lignende prosjekter selvfølgelig er en fordel, men at det også er viktig å utfordre og forbedre. For som de sier: Det som ble gjort i går er ikke bra nok i dag. Deres mandat var å sørge for best mulig effektivitet og fleksibilitet og så fikk løsningen bli et resultat av det.

Selv om medarbeiderinvolveringen har vært svært omfattende og kun foregått i arbeidstiden gikk driften på det gamle lageret som normalt.

– Det har vært en kjempeinnsats fra alle involverte og det er tydelig at de har vokst på å få anledning til å sette sitt særpreg på lageret. Sorteringsanlegget på uttorget ser ut slik det gjør fordi vi har hatt workshops med de som jobber akkurat der. Hadde bare vi og Element Logic snakket sammen hadde ikke løsningen nødvendigvis blitt like god, sier Danielsen, som legger til at BA legger svært stor vekt på at det skal være et godt sted å være.

Niklas Poulsen legger til at gangbredden på 330 cm mellom reolene er et annet eksempel.

– 290 cm hadde holdt, men den ekstra bredden gjør at de som kjører skyvemasttruck smiler når de håndterer gods som tar tre pallplasser og kan svinge ut uten å måtte tenke på reolen på den andre siden, sier han og trekker like godt frem kabelområdet som et tredje eksempel. I praten med de som jobber der kom det blant annet frem at det totalt ble brukt ett årsverk bare på å hente tromler til oppheng og bytte trommel fra buffer. Da var det tydelig at det var lønnsomt å etablere flere opphengsplasser og ha kortest mulig kjøreavstand til bufferområdet.

AutoStore med 17000 kasser og 17 roboter

Den omfattende flytteprosessen ble hovedsakelig gjennomført i løpet av tre helger i fellesferien som er den desidert roligste perioden for BA. På forhånd hadde man bygget opp både de lokale lagrene og sentrallageret og Danielsen forteller at flyttingen og perioden med drift på to steder foregikk helt uten at kundene merket noe.

– Dette viser vår fleksibilitet med mye av varelageret på de lokale servicesentrene og våre engasjerte medarbeidere der som sørget for leveringer til kundene ved behov gjennom flytteperioden, sier han.

Flyttingen av de drøyt 10000 AutoStore-kassene foregikk for øvrig på rekordtid. På Ski ble griden revet suksessivt for å blottlegge kassene som deretter ble løftet bort, satt på pall og transportert til Berghagan hvor Element Logic hadde bygget opp en ny grid som stod klar.

– Vi hadde regnet med å håndtere 240 kasser i timen. Det tilsvarer én kasse per femtende sekund og syntes det var en høy takt, men resultatet ble 750 i timen, altså én hvert femte sekund.

Det nye AutoStore-anlegget er blitt utvidet med 7000 kasser, men den nye griden er dimensjonert for 20000 slik at BA på kort varsel kan øke kapasiteten med 3000 kasser. De betjenes av 17 roboter, to flere enn på Ski. Anlegget har to karusellporter for innlagring og fire til plukk som kan brukes om hverandre.

– I tillegg har vi satt inn to ekstra portrammer på varemottaket og to for plukk slik at BA i løpet av få uker kan øke kapasiteten, forteller Niklas Poulsen.

Plukkstasjonene er organisert to og to og er vridd 90 grader på kuben. Plukket legges direkte på hovedbanen som plukkerne har rett ved siden av seg. Via to spiralheiser føres plukket opp på banen som går i taket for å gi trucker fri kjørevei og ned til sorteringsanlegget som fordeler godset ned på rutenummer via seks løp. Kravet til dette ITO-anlegget var 600 enheter i timen, men Danielsen forteller at de i testfasen var oppe i hele 1400 uten problemer.

Lav takhøyde gir bedre fart og flyt

Element Logic har som kjent hatt svært stor suksess som leverandør av AutoStore, men har også oppnådd vekst som systemintegrator. Niklas Poulsen forteller at leveransen til BA inkluderte både banesystemer (med ITO som underleverandør), reoler med drøye 8500 pallplasser, 530 kabeloppheng og grenreoler for langgods med 250 plasser inne og 91 plasser på det syv mål store uteområdet.

11,7 meter er nærmest blitt en standard på innvendig takhøyde i nye lagerbygg. I samråd med Element Logic og byggherren Anthon B. Nilsen valgte imidlertid BA å gå for 8,4 meter. Poulsen viser til at også flere av dagligvaregrossistene har valgt denne høyden fordi det sørger for bedre fart og flyt i lageret. Det bidrar i høyeste grad også de bredere kjøregangene til, og resultatet er at BA har kunnet redusere antall plukktrucker fra åtte, ni på Ski til fem på det nye lageret.

De ni lagerautomatene som BA hadde på det tidligere sentrallageret ble ikke med over på det nye. Det har både forenklet lagerområdet og redusert antall plukksoner. Tidligere opplevde BA at hver tredje sending fra Drammen også hadde noen kolli fra Ski og samlokaliseringen har derfor gitt en vesentlig bedre kundeleveranse. Danielsen anslår at de nå vil redusere antall esker med hele 30000 i året.

Hele lageret blir for øvrig styrt av Astro WMS, inkludert AutoStore via en integra-sjon med EWMS (Element Warehouse Management Software) som styrer selve kuben.

I likhet med mange andre virksomheter opplever også BA en kraftig vekst i e-handelen. Den står i dag for ca. 30 prosent av totalen, og på sentrallageret er hele 60 prosent av ordrene elektroniske.

Sterk lokal tilstedeværelse er som nevnt ett av BAs sterkeste kort og selv om det nye sentrallageret er på hele 12000 kvm og er bemannet med rundt 40 personer er likevel rundt halvparten av den samlede varelagerverdien plassert ute på servicesentrene. BA har derfor en klar strategi om å ha et tydelig sortiment som er nær kundene. Over 90 prosent av alle kolliene produsert daglig på sentrallageret er levert før klokken syv neste arbeidsdag. Til og med Mosjøen blir ordrene levert neste morgen fra sentrallageret, mens de fem nordligste lagrene selv sørger for daglige leveringer.

Godt rigget for videre vekst

Rolf Inge Danielsen mener at BA nå er godt rigget for videre vekst.

– Dere har doblet omsetningen i løpet av de siste syv årene. Hva sier prognosene og kapasiteten på lageret?

– Det skal holde til minst 2022 uten endringer. Da får vi se hvordan de ulike forretningsområdene har utviklet seg og om det har kommet til noen nye. Styret har hele tiden stilt et krav om fleksibilitet og vi kan utvide på både stort, langt og tungt og på smått som ligger i AutoStore.

Terje Skjølberg og Niklas Poulsen har vært gjennom et stort antall prosjektleveranser og uttaler seg med betydelig tyngde når de konkluderer med at det har vært et drømmeprosjekt hvor BA tidlig gjorde en beslutning om hva man skulle gjøre frem i tid og satte av god tid, involverte både leverandører og medarbeidere og gjennomførte et forprosjekt for å kvalitetssikre alle spørsmål, innspill, vurderinger, omfang og dataanalyse. Resultatet ble en solid blanding av teori, praksis og erfaring som endte med en beslutning.

– Det er heller ikke ofte vi opplever en like sterk grad av eierskap og forankring internt som vi har opplevd hos BA. Etter å ha fulgt selskapet i en årrekke kjenner jeg bedriftskulturen hvor det legges særdeles vekt på menneskene som jobber der. Her er det ikke blitt satt opp et standardbygg på en standardtomt. I stedet har det vært tenkt på hver eneste detalj og som medarbeiderne har ment noe om. Det er ingen tvil om at denne prosessen har krevd høy grad av innsats og engasjement fra alle parter, men etter min mening det har også vært en svært lønnsom investering, sier Terje Skjølberg avslutningsvis.

Berggård Amundsen

Berggård Amundsen & Co AS (BA) er landets eneste norskeide elektrogrossist. Selskapet ble etablert i 1946 av Sverre Berggård Amundsen og ledes i dag av barnebarnet Hege Amundsen Elvestad.

BA er en totalleverandør til det norske energimarkedet og har de siste årene hatt stor suksess med satsing på nye forretningsområder som solenergi & energilagring, lading av elbiler og smarthusteknologi.

Selskapet har drøye 200 ansatte og en sterk lokal forankring med 26 servicesentre i tillegg til det nye hovedkontoret og sentrallageret på Langhus i Ski kommune som nettopp er tatt i bruk. Dette er på ca. 14000 kvm hvorav 12000 er lager. På taket er det et solcelleanlegg på 2.000 kvm som gjør at det er selvforsynt med energi, inkludert 40 ladestasjoner for elbil. BA omsatte i fjor for snaue 1,9 milliarder kroner og forventer å passere 2 milliarder i år.

Artikkelen er en del av vårt tema om Lager og logistikk.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.157