23948sdkhjf

Moderat oppgang i industrien

Til tross for en kraftig nedgang i produksjonsindeksen i februar er Norsk PMI fortsatt høy.

Innkjøpssjefindeksen PMI sank fra 58,4 i januar til 57,5 i februar. Det er først og fremst et markant fall i produksjonsindeksen som trakk PMI ned. Denne nedgangen må ses i lys av at produksjonsindeksen for januar var særskilt høy. Ordreinngangen holder seg høy og ble lite endret i februar. Reduserte leveringstider og en høyere sysselsettingsindeks bidro positivt til PMI, sammen med en nedgang i lageret av innkjøpte varer.

Samlet sett er indeksen fortsatt høy, og understøtter det generelle bildet av en bred, men moderat oppgang for industrien, melder NIMA og DNB Markets.

Produksjon

Produksjonsindeksen sank fra 64,0 til 58,6 i februar. Nedgangen på hele 5,4 poeng kan imidlertid ses på som en korreksjon av den sterke oppgangen i januar, men nivået i februar er likevel 0,6 prosent høyere enn nivået for fjerde kvartal i fjor.

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med 0,1 poeng til 57,8 i februar. Nivået er fortsatt høyt. Eksportordreindeksene trakk ned, mens indeksene for hjemmemarkedsordre steg.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg fra 55,4 i januar til 56,0 i februar. Endringen er innenfor normale svingninger og nivået er godt over gjennomsnittet.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 62,7 i februar, opp 1,1 poeng fra januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden mai 2007. En høy indeks betyr kort leveringstid. Samtidig avtok lagrene av innkjøpsvarer, etter oppgang i januar.

Abonner på Logistikk & Ledelse

DNB Norsk PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og Norsk PMI kom ut første gang i 2004. Etter lenge å ha blitt utarbeidet av NIMA og Danske Bank Norge utarbeides den nå av NIMA og DNB Markets og har skiftet navn til DNB Norsk PMI.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063