23948sdkhjf

Trondhjems Eskefabrikk er blitt papirløst: Produksjonsstøtte på høyeste nivå

Ideen om å etablere et digitalt produksjonsstøttesystem var utviklet gjennom flere år før Trondhjems Eskefabrikk i fjor tok steget fullt ut. Da gjennomførte selskapet til gjengjeld et prosjekt som har oppfylt alle forventninger og gitt gevinster fra første dag.

Daglig leder Tore Brekke Olsen og kvalitetssjef Steinar Jonassen ved Trondhjems Eskefabrikk legger ikke skjul på at fjorårets store digitaliseringsprosjekt ble omfattende, med integrasjoner mellom CodeIT Enterprise og bedriftens øvrige IT-systemer, samt montering av PLS-styrte sensorer i samtlige produksjonsmaskiner.

Samtidig ser de tydeligere enn noen gang at beslutningen både var riktig og fremtidsrettet.

– Planene våre om å etablere digital produksjonsstøtte hadde modnet gjennom flere år, slik at vi hadde en grundig og gjennomarbeidet kravspesifikasjon. Resultatet ble en moderne, digital infrastruktur gjennom hele virksomheten, fra råvarelager til ferdig leveranse, med CodeIT Enterprise som selve navet i systemet. Selvsagt har det medført betydelige investeringer i både tid og penger, men vi ser gevinstene hver dag, i form av høyere kvalitet i alle produksjonsledd, bedre informasjonsflyt og mer nøyaktige rapporter og tallgrunnlag for kalkulasjon. Ikke minst bidrar løsningen til at vi raskere fanger opp avvikene og forbedringspotensialet i produksjonen. Oppsummert er det både et produksjonsstøttesystem og et ledelsesverktøy for å sikre kontinuerlig forbedring, sier de to.

"Papirløst trykkeri"

Trykkerier blir aldri papirløse – det ligger i selve forretningsideen. Og når man ser råvarelageret til eskefabrikken på Tiller, levnes ingen tvil om at papir og kartong spiller en helt avgjørende rolle for denne bedriften.

Derimot er den papirbaserte ordreseddelen nå overflødig, selv om de foreløpig har valgt å beholde den for noen prosesser. Prosjektet ble gjennomført i fjor, der CodeIT som leverandør bygget integrasjon i sanntid fra ordresystemet (IBM iSeries) og timeregistreringssystemet, samt leverte applikasjoner og database for produksjonsoppfølging og lagerhåndtering. Parallelt med utviklingsarbeidet ble det installert PLS-styrte sensorer i samtlige produksjonsmaskiner, med direkte integrasjoner mot CodeIT-databasen. Med alt på plass er det ingen overdrivelse å si at det er etablert et helt nytt nervesystem i bedriften.

– Tidligere fanget vi gjerne opp avvikene i etterkant, mens det nå er fem sekunders forsinkelse fra produksjonsmaskinen til storskjermen på kontoret mitt. Det er som å lande på en annen planet, smiler den fargerike sjefen ved det som er en av Trondheims eldste produksjonsbedrifter. – Vi har i mange år hatt en omsetning per ansatt på et av de høyeste nivåene i denne bransjen, også om man ser internasjonalt på det. Denne investeringen bidrar til at vi kan opprettholde denne posisjonen, som er avgjørende for å sikre lønnsomhet, understreker Olsen.

Enklere oppstart og færre feil

Ved hver av de syv produksjonsstedene i virksomheten har operatøren tilgjengelig ordreinformasjon fra CodeIT Enterprise på en robust industri-PC med trykkfølsom skjerm og eksternt tastatur. Skjermbildene er skreddersydd for hver operatørplass, med informasjon om opplag, materialvalg, kalkulert oppstarts- og produksjonstid, gjennomsnittlig maskinhastighet og andre aktuelle parametere. Eventuelle avvik med årsak registreres av operatøren umiddelbart når de oppstår, og det er enkelt å kommunisere direkte med produksjonsledelsen fra skjermen.

Kvalitetssjef Steinar Jonassen har tre skjermer på arbeidsplassen sin, med løpende oversikt over hvordan produksjonen forløper og der han enkelt kan foreta filtreringer og valg i rapportene.

– Informasjonsflyten er på et nytt nivå, og kvaliteten på informasjonen holder et høyere nivå enn tidligere, konstaterer han. – Faktisk har det gått lettere enn vi trodde å få medarbeiderne til å bruke systemet på ønsket måte, og tilbakemeldingene er at produksjonsstøttesystemet gjør operatørene mer bevisste på hvilken tidsbruk som er kalkulert for hver jobb, legger kvalitetssjefen til.

Heller ikke sjefen sjøl er i tvil om at investeringen utgjør bedriftens digitale plattform for videre vekst.

– Vi har ekspansive utvidelsesplaner for både råvarelager og ferdigvarelager. Siste lagertelling fra råvarelageret viste et avvik på en halv pall, i et lager med rundt tusen pallplasser, det er nøyaktighet på et nytt nivå for oss. Råvarelageret utgjør stor kapitalbinding, derfor påvirker nøyaktighet i lagerhåndteringen områder som kalkulasjon, tilbud og gjennomføring, sier Tore Brekke Olsen, før han trekker brillene opp i panna, ser oss inn i øynene og i sin sedvanlig uformelle stil og kommer med følgende "krav" til den utsendte reporter:

– Få nå for all del med at vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med CodeIT. De viste tidlig at de hadde en teknisk løsning som kunne kommunisere med både systemer og maskiner her, og stilte med nødvendig kompetanse til å løse dette på den måten vi ønsket, i tråd med tidsskjemaet. Faktisk er det sjelden vi opplever at utviklerne – i dette tilfellet leverandørens systemsjef Claes Park – utviser så god forståelse for hvordan en produksjonsbedrift som vår fungerer i det daglige. Flere ganger kom han med fornuftige og kreative innspill og forslag som vi ikke hadde tenkt på selv. Konklusjonen vår er at vi har fått et produksjonsstøttesystem og en samarbeidspartner som kan være med oss på ferden videre, der det vil være kritisk å sikre høy omsetning pr ansatt, avslutter Brekke Olsen, før han haster videre i produksjonsmiljøet på Tiller.

Trondhjems Eskefabrikk

Etablert som Trondhjems Eske- og Mappefabrikk i 1930-årene, endret navn til Trondhjems Eskefabrikk i 1980 da bedriften flyttet inn i moderne produksjonslokaler på Tiller utenfor Trondheim.

De siste tiårenes investeringer i moderne produksjonsmaskiner har gjort bedriften til en av Skandinavias ledende produsenter av emballasje, der næringsmiddelindustrien utgjør den desidert største kundegruppen.

CodeIT Enterprise

Digital verktøykasse for å bygge og vedlikeholde industriapplikasjoner. Skreddersys til hver enkelt kunde, med integrasjon mot ulike industri- og ordresystemer, sensorer, produksjonsmaskiner med mer. Grafisk brukergrensesnitt som kan benyttes på industri-PCer i produksjon og gi rapporter og oversikt i sanntid for ledelsen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.067