23948sdkhjf

Full kontroll på 120.000 transport-transaksjoner

– Transportstyringssystemet skaffer oss full kontroll på planleggingsfunksjonene, linjetransportene og distribusjonen. Sammen med vår hubstruktur tilfredsstiller vi visjonen om samlet levering til avtalt tid og med melding underveis. Det høres kanskje ikke så avansert ut, men det er ikke mange andre som gjør noe tilsvarende, sier transportsjef Bjørn Harry Ulvang i NorDan AS.

Den tradisjonsrike vindus- og dørprodusenten – med hovedkontor på Moi i Rogaland, der danske Johannes Rasmussen i 1926 valgte å bosette seg og starte egen virksomhet – har gjennomlevd en svært kraftig vekst siden årtusenskiftet. Omsetningen har steget fra snaue 600 millioner kroner i år 2000 til 2,3 milliarder i fjor, og i tillegg til den hjemlige produksjonen i Moi, Egersund og Otta er tre fabrikker i Sverige, to Polen og én i Litauen blitt kjøpt opp. Til sammen har disse 130.000 kvm produksjonsareal, hvorav fabrikken på Moi er desidert størst med sine drøye 40.000 kvm.

Fabrikkene er spesialisert hvilket betyr at de rundt 50.000 årlige ordrene blir til 120.000 transportbestillinger i TransFleet når de splittes ut til den enkelte fabrikk. Foreløpig bruker NorDan transportstyringssystemet mest i Norge, der det i fjor håndterte 87.000 transaksjoner.

– Og det er ingen småpakker vi snakker om, sier Bjørn Harry Ulvang, som viser til at det bare her i landet i fjor ble transportert 100.000 kolli på til sammen 42.000 lastmeter og en samlet vekt på 18 millioner kilo.

– Fraktomsetningen er på rundt 68 millioner kroner og hver dag er 50 biler i aksjon for NorDan. Ingen av disse er egeneide, men flere er fullt og helt egenstyrte, sier transportsjefen.

Skreddersydde it-systemer

– Det handler om å ha full kontroll over alle detaljene – og de er det utrolig mange av, fastslår logistikkdirektør Øyvind Litlehei. Han har vært i NorDan i 23 år og etter å ha arbeidet mye med produksjonsplanlegging og forretningssystemer, overtok han logistikkansvaret for tre år siden. Han leder en stab på 16 personer som sentralt fra Moi planlegger, koordinerer og styrer alle fabrikkene i konsernet, inklusive alle transportene som styres av Ulvang og hans fem medarbeidere i transportavdelingen.

– Det er det nye forretningssystemet vårt som har gjort det mulig. Tidligere hadde alle fabrikkene lokale planleggere, legger han til.

Og når Litlehei sier forretningssystemet, er det i realiteten snakk om et avansert samspill mellom flere ulike systemer som sammen danner Nordan Business System. M3 (tidligere Movex) ligger i bunn for lager, logistikk, innkjøp, regnskap/fakturering etc. Da de startet med dette rundt årtusenskiftet var intensjonen å ha alt i dette, men Litlehei forteller at det rett og slett ble for tungt når det gjaldt ordreregistrering og planlegging.

I stedet fikk de it-selskapet AMS til å videreutvikle og skreddersy sin produksjonsstyringsplattform til NorDan. Deres FMS (Flexible Manufacturing System) er nå rullet ut på nesten alle fabrikkene og spiller en helt sentral rolle i koordinering mellom fabrikkene og som står for den viktige funksjonen med å samle ordrene til én levering. FMS holder blant annet også full kontroll over produksjonskapasiteten og bidrar til å holde en jevn belastning på fabrikkene. AMS ligger for øvrig bare et steinkast unna og Litlehei forteller om et langvarig samarbeid, nesten like tett som om selskapet var en del av NorDans it-avdeling.

Det avanserte ordreregistreringssystemet PI (Produktintegrator) er skreddersydd for NorDan av Infotech, og er tett integrert med både FMS og transportstyringssystemet TransFleet som ble tatt i bruk for ca. fire år siden. NorDan benytter i tillegg EdiCom til å sende EDI-meldinger og utføre fortolling.

Før alle systemene ble tatt i bruk var det stort sett Excel som var arbeidsverktøyet, men etter hvert ble virksomheten for omfattende til at dette lenger var praktisk mulig. Foruten den voldsomme omsetningsveksten, la NorDan for to år siden ned all aluminiumsproduksjon i de eksisterende fabrikkene og samlet dette i en helt ny som ble etablert i Polen.

– Daglig maskinerer og lakkerer denne fabrikken hele 25.000 aluminiumskomponenter som sendes rett inn i produksjonen på de øvrige fabrikkene. Det er en enormt kompleks logistikk og det hadde ikke vært mulig å styre denne med Excelark, sier Litlehei.

Den deler for øvrig tak med dørfabrikken i Powodowo og er årsaken til at NorDan veksler litt med å opplyse om de har ni eller ti fabrikker.

Skal være ledende på levering

Her i landet er NorDan klart størst i sin bransje med en omsetning på rundt en milliard og en markedsandel på rundt 35 prosent. I Sverige er selskapet en god nummer tre og hvor omsetningen snart er oppe på norsk nivå. Det tredje store markedet er UK der NorDan omsetter for rundt 500 millioner kroner.

Produsenten legger stor vekt på kvalitet og har blant annet 30 års garanti mot sopp og råte og 60 års levetid på aluminiumsbekledde produkter. Selv om NorDan også har utviklet blant annet integrerte solskjermingsløsninger og "smarte" dører og vinduer, er også denne bransjen kjennetegnet med at produktene blir stadig likere hverandre.

– Vi måtte derfor finne noe som vi virkelig kunne skille oss ut på. Det er jo selgerne våre som kjenner kundene best, og etter å ha spurt dem endte vi fort på levering. Selv om ordrene består av produkter som er produsert på flere steder, måtte de bli levert samlet. Ikke minst også til avtalt tid og selvfølgelig med meldinger underveis. Det var med andre ord snakk om tre svært sentrale elementer: samlet levering handler om kontroll på godsstrømmen. Avtalt tid handler om planleggingsprosessen og meldinger underveis er informasjonsstrømmen, sier Ulvang, som påpeker at de må ha fokus på detaljene. Alt må dessuten være koordinert – det nytter ikke å behandle de tre sentrale elementene hver for seg.

Når det gjelder informasjonsstrømmen har han for øvrig en klar oppfatning av at mange transportører tenker alt for mye på godsstrømmen og glemmer at informasjonsstrømmen er minst like viktig. En av utfordringene var derfor at NorDan ønsket å overføre langt mer informasjon enn de få linjene med tekst det vanligvis er plass til i en EDI-melding.

– Hvis vi ser på godsstrømmene har vi som nevnt 120.000 transaksjoner i året og vi har ni fabrikker. For å få til samlet levering sier det seg selv at vi er helt avhengig av et godt styringssystem og det har vi fått med TransFleet, slår transportsjefen fast.

Normalt skrives kollietiketter ut i dette, men hos NorDan er det produksjonsstyringssystemet som gjør det. FMS genererer et kollinummer som så går inn i TransFleet.

– Men både fraktbrev, kollilister, arbeidspapirer til operatørene som skal laste bilene og følgesedler blir tatt ut fra TransFleet. I tillegg har vi alle filoverføringene som sendes til tredjepartssystemer, ikke minst transportkostnader som blir overført til Access eller Excel. Gjennom systemet har vi også god kontroll på alle grunndata og kan lage statistikker og oversikter som vi ønsker.

Egen hubstruktur og sentral transportstyring

Tidligere opererte NorDan på tradisjonelt vis og leverte fraktbrev og gods til en transportør som overtok det videre ansvaret. Men siden godset er produsert på flere steder var det vanskelig for transportøren å få til en samlet levering, til avtalt tid og med meldinger underveis. I stedet har NorDan innført sentral transportstyring og opprettet et system med en rekke huber rundt omkring i landet som står for distribusjon ut til kundene.

– Hvis vi hadde hatt så store ordre at vi kunne ha sendt fulle biler rett til byggeplass ville det selvfølgelig ha vært billigst, men realiteten er at vi har så mange småordre at disse må samles i en effektiv distribusjon som kan bestå av 10 til 15 leveringer/ordrer. I stedet går det full-loads fra de enkelte fabrikkene til hubene hvor godset samles opp inntil hele ordren er komplett. Først da sender vi over fraktbrevet som består av kolli fra flere fabrikker. Det blir skrevet ut på huben som tar kontakt med kunden for å avtale levering. Grunnideen til opplegget er «stjålet» fra transportørene, for det er jo slik de opererer med henhold til linjetransport og distribusjon, men vi har utviklet og lagt mer funksjonalitet og kvalitet i opplegget. Årsaken til at også vi kan gjøre det slik er fordi vi dels har tilstrekkelig gods til å sende full-loads inn til samlingspunktene og ikke minst fordi vi har vårt eget system til å styre det hele, sier Ulvang.

Han legger til at hver fabrikk har en transportplanlegger som styrer linjetransportene ut til hubene. I tillegg er det en sentral transportplanlegger på Moi som planlegger alle hubene, men han bruker bare 50 prosent av stillingen sin på dette.

– Så effektivt er TransFleet, fastslår Ulvang. – Etter noen få tastetrykk er all planleggingen gjort og fraktbrevene går ut til de forskjellige hubene.

Velger de lokalt beste distributørene

Linjetransportene blir utført av tre, fire faste transportører, i tillegg til noen sporadiske. Her stilles det ikke spesielt høye kvalitetskrav utover å transportere fra A til B til avtalt tid, og pris teller derfor mest.

– Ut til kundene stiller vi imidlertid helt andre krav til kvalitet, presisjon og nøyaktighet og har derfor bevisst valgt de vi mener er best i de enkelte områdene av landet. Ulempen med dette er selvfølgelig at det er mange rammeavtaler som må forhandles hvert år, men vi administrerer heller ti slike fremfor én som hadde gitt middels kvalitet, sier Ulvang.

Huben på Moi ligger i den ene enden av den lange fabrikkbygningen og var den første som ble etablert. Deretter fulgte en 5.000 kvm stor hub i Lier. Responsen fra selgerne i Rogaland og på det sentrale Østlandet kunne umiddelbart melde om en vesentlig høyere kvalitet og det tok derfor ikke lang tid før selgerne i resten av landet begynte å mase på at også de ville ha en hub i sitt område. De to første var imidlertid blitt etablert før TransFleet var tatt i bruk og belastningen ble så stor at man måtte sette foten ned inntil TransFleet var på plass.

Foruten Moi og Lier som NorDan drifter selv, har selskapet nå huber i Søgne (Thor Magne Hansen), Haugesund (TNR), Bergen (Hordasped), Møre (Veøy) og Trøndelag (OTTS). I tillegg har Nor Lines fått en sentral rolle i NorDans hubstruktur. Etter tidligere å blitt brukt litt sporadisk som en ren transportør har NorDan nå etablert huber i tilknytning til deres terminaler i både polske Świnoujście, Larvik, Sandnes, Sandnessjøen, Bodø, Harstad og Tromsø.

Full kontroll med informasjonsstrømmen

Bjørn Harry Ulvang poengterer at hubene deres er noe langt mer enn en transportørterminal.

– Vi har et tett samarbeid med terminalpartnerne våre, og blant annet inngått avtale om at de skal benytte våre TransFleet-skannere. På grunn av at vi har systemer som opererer helt frem til kunde, får vi all informasjon – fra varene blir scannet ut av fabrikk til de er levert til kunde – direkte tilbake til TransFleet og ikke via EDI eller noe annet. Da vet vi kollinummeret og hvilket fraktbrevnummer det ble sendt på. I et vanlig sporingssystem kan man bare søke på et sendingsnummer eller et kollinummer og så får du informasjon om det. Hvis for eksempelvis fire fabrikker hadde sendt kolli på den samme ordren, måtte man da ha foretatt fire forskjellige søk. I vårt track & tracesystem holder det å skrive inn ordrenummeret før man får opp alle kolliene, hvor de er sendt fra og status på disse, sier Ulvang.

Han konkluderer med at NorDan dermed tar mye mer kontroll over verdikjeden helt frem til kunde enn hva som er vanlig.

– Mens andre i realiteten sier "ha det" til godset når de overlater det til en transportør, tar vi ansvaret og følger godset når det håndteres av en tredjepart. Kombinasjonen av hubsystemet og TransFleet som styringsprogram skaffer oss full kontroll på planleggingsfunksjonene, full kontroll på linjetransportene, full kontroll på distribusjonen og vi tilfredsstiller visjonen om samlet levering til avtalt tid og med melding underveis. Det høres kanskje ikke så avansert ut, men det er ikke mange andre som gjør noe tilsvarende i Norge, avslutter transportsjef Bjørn Harry Ulvang i NorDan.

NorDan

NorDan er en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter med ca. 1.700 medarbeidere og en konsernomsetning på 2,3 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor og fabrikk på Moi i Sør-Rogaland, i tillegg til fabrikker på Otta og Egersund. NorDan har også tre fabrikker i Sverige, to i Polen og én i Litauen. Det totale produksjonsarealet er på 130.000 kvm, og med sine drøyt 40.000 kvm er fabrikken på Moi den klart største.

Historien om NorDan startet i 1919 da den danske hjulmakeren Johannes Rasmussen dro til Stavanger for å få seg arbeid mens han ventet på visum til USA. Rasmussen ble imidlertid værende i Rogaland og i 1926 etablerte han Fjældhammer Trævarefabrik på Moi. Virksomheten skiftet først navn til Johs. Rasmussen & Sønner i 1957, til Johs. Rasmussen AS i 1960 og til NorDan AS i 1998. Det var lenge både et driftsselskap for den norske virksomheten og morselskap til de utenlandske selskapene. 1. januar 2018 gikk NorDan AS tilbake til å bli et norsk driftsselskap, mens NorDan Gruppen AS nå er det nye morselskapet. Det er eid av etterkommerne etter Johannes Rasmussen.

TransFleet

TransFleet TMS er et transportstyringssystem som hjelper brukerne med planlegging og kostnadsberegning av transportene, skanning av gods, rapporter og kommunikasjon med både transportører og kunder. Det er tett integrert med brukerens forretningssystem og transportplanleggingen tar utgangspunktet i alle kundeordrene som bedriften har i bestilling som omgjøres til transportbestillinger. TransFleet gir en kontinuerlig tilbakemelding på transportene og bidrar til å gi brukerne total oversikt over inn- og utgående varestrømmene. Systemet benyttes av en rekke store selskaper som blant annet NorDan, Norsk Stål, Brødrene Dahl, ASKO, Elkjøp, Rekom og DSV Solutions.

TransFleet TMS har vært på markedet siden slutten av 90-tallet og er utviklet av Locus i Sandefjord. Virksomheten består i dag av Locus Holding AS og datterselskapene Locus Logistics AS, Locus Public Safety AS, Locus Scandinavia AB i Stockholm og Locus A/S i Aarhus. Selskapene har til sammen 75 ansatte og hadde i 2017 en samlet omsetning på ca. 110 millioner kroner. Locus har siden 2013 vært eid av det kanadiske selskapet Enghouse Systems.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109