23948sdkhjf

Norsk PMI: Høyeste sysselsettingsindeks på fire år

Landets innkjøpssjefer melder at oppgangen i industrien fortsetter. Indeksverdien på sysselsetting er på sitt høyeste nivå siden mars 2013.

Innkjøpssjefindeksen Norsk PMI falt moderat fra 54,8 i mars til 54,7 i april. Indeksverdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst, og dermed fortsetter oppgangen i industrien inn i andre kvartal, om enn i et marginalt svakere tempo enn i mars.

Det var en liten tilbakegang både i produksjons- og ordreindeksene, men dette ble motvirket av en solid oppgang i sysselsettingsindeksen og en liten økning i leveringstiden, melder NIMA og Danske Bank som står for utarbeidelsen av Norsk PMI.

Produksjonsindeksen falt fra 56,7 i mars til 55,8 i april. Det indikerer fortsatt sterk vekst i produksjonen, men noe svakere enn i måneden før. En nærmere kikk på detaljene viser at fallet i stor grad skyldes flere bedrifter som melder om redusert produksjon. Dette kan være støy knyttet til påskens plassering.

Ordreindeksen falt moderat fra 57,1 i mars til 56,7 i april. Det tyder på fortsatt sterk vekst i ordreinngangen, men noe svakere enn i mars. Det var en oppgang i ordreindeksen fra eksportmarkedet, men et fall i ordreindeksen for hjemmemarkedet. Denne var likevel over 50, som tyder på en økning i ordreinngangen.

Sysselsettingsindeksen steg fra 52,7 i mars til 54,3 i april. Dette var femte måneden på rad som indikerer høyere sysselsetting i industrien, og i et raskere tempo enn i mars. Indeksverdien er nå på sitt høyeste nivå siden mars 2013.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til fra 53,5 i mars 54,3 i april. Denne indeksen trender nå oppover igjen etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse.

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.422