23948sdkhjf

3D-printing: Fremtidens utfordringer innen logistikk

3D-printing ble originalt utviklet som en automatisert metode for å produsere prototyper. Det har potensialet til å bli den største omveltningen av den globale industrien siden samlebåndet ble introdusert. Hvor stor påvirkning 3D-printing kommer til å ha på logistikk industrien er et omdiskutert tema.

Utviklingen i teknologi kan revolusjonere produksjonsteknikker som igjen kan ha store følger for hvor man produserer varer. Ettersom produksjon blir mer automatisert vil lønnskostnader bli mindre relevante i avgjørelsen av hvor varer blir produsert, og balansen mellom transport og lønnskostnader vil forskyve seg mot mer "nær produksjon".

Hva er 3D-printing?  

Ved å utnytte digitale filer, er lag av materialer bygget på hverandre for å lage brukbare gjenstander. Materialene som brukes for å danne gjenstander kan være blant annet plast, keramikk eller metall. Fremtiden ser lys ut for 3D-printing ettersom nesten alt kan bli laget av en 3D-printer, fra skjeletter, roboter, til kirurgiske verktøy.

Effekten av 3D-printing i global logistikk

I en studie på 3D-printings effekt på verdikjeden ble det påstått at det kommer til å ha en drastisk effekt i form av reduserte ledetider og lavere kostnader. Den globale produksjonen kan nå bli utført nærmere etterspørsel som fører til volumreduksjon i båt- og flyfrakt. Produktene kan derfor bli tilvirket i det etterspørselen inntreffer, såkalt "pull strategi", som igjen fører til mindre behov for varelager. Det vil oppstå en helt ny sektor av logistikk industrien i forhold til lagring og flytting av råmateriale til 3D-printerne. Det vil bli rimeligere for allmennheten å benytte 3D-printing som vil føre til en økning i hjemlevering av råmateriale.

Alt i alt fører 3D-printing til en mer fleksibel produksjon som i høyere grad kan reagere raskt på etterspørsel fra kunder. Dette betyr at det vil bli mindre "varer i arbeid", transport av produkter, lagervolum og foreldelse av eksisterende produkter på lager. Selv om kostnad per produkt kan bli høyere, vil de totale verdikjede-kostnadene bli lavere i forhold til tradisjonell produksjon.

Potensielle muligheter

3D elektronikk: En av de mindre utforskede områdene i 3D-printing er elektronikk. Amatører printer kretskort på fritiden, men profesjonelle har et behov for mer stabile resultater. Foreløpig ser det ut til at printing av elektronikk passer best til prototyper.

Medisinsk område: I bioprinting er lag av celler bygget opp fra levende vev basert på en digital modell. Nyreceller og hjertevevet med et realistisk hjerteslag kan bli printet ut. I tillegg er kreft og sykdomsceller printet ut til ytterligere kreftforskning.

3D-printing i hjemmet: Det er mulighet for at disse printerne finnes i ethvert hjem i fremtiden. Det vil være billigere, mindre tidkrevende, og generelt lettere for forbrukerne. Hvis en husholdningsmaskin skulle bli ødelagt, kan man printe ut den reservedelen man trenger i stedet for å levere produktet inn til reparasjon. Til og med måltider har potensialet til å bli planlagt og printet ut. Det er viktig å understreke at det er usikkerhet rundt virkningen, men at det absolutt er en fremtidig mulighet.

3D-printing introduserer også muligheter for å utvikle nye verdikjeder.

Strømlinjeformet logistikk: Ved at produsenter bruker 3D-printere i tillegg til masseproduksjon kan de redusere omstillingstid ved å 3D-printe produkter med lav etterspørsel eller ved hastebestillinger. I tillegg kan en redusere lagerbeholdning ved å utsette ferdigstillingen til etterspørsel er avgjort.

Kundestyrt lagerbeholdning: Dette blir en videreføring av VMI (vendor managed inventory), hvor kunden selv har 3D-printer og "produsenten" leverer design data og råvarer så kunden kan printe ved behov. Her kan det være flere muligheter til forretningsideer som betal per print eller lisens med fast måneds leie av printer med råvare.

3D utskrift-sentre: Bedrifter tilbyr printing-sentre der kunder leverer design de ønsker å få produsert på tilsvarende måte som bedrifter som Copycat og Allkopi tilbyr for 2D. I USA tilbyr UPS denne tjenesten for konsumenter og bedrifter, med levering til ønsket lokasjon.

Ved å helt eller delvis ta i bruk teknologien kan en gjøre store endringer i kostnad og tilbud av tjenester i logistikken. Ved å produsere reservedeler nærmere sluttbrukere kan en drastisk redusere leveringstid, og nedetid. Verdikjeden vil bli forenklet, med en reduksjon i lagerbeholdninger og ledd i produksjonen.

Evolusjonen av 3D og fremtidens logistikkfirma

Den største endringen forårsaket av 3D-printing kan skje i globale verdikjeder og logistikk. Selv om ingen vet sikkert hva som kommer til å skje, så er det smart å holde øyne åpne og forberede seg på endringer. Den dynamiske endringen i verdikjedene vil føre til en evolusjon av den nye typen logistikkbedrift som vil likne en "4PL", eller et "service management" selskap. Denne nye typen bedrift vil designe løsninger som består av etterspørselsplanlegging, produksjon, levering, markedsovervåkning, servicedeler og returnering og resirkulering tjenester. 3D-printing kan endre det klassiske masseproduksjons paradigme at størst er best, produksjon er globalt og verdikjeder er svært komplekse. Den globale verdikjeden har blitt formet av regler for masseproduksjon fordi enhetskostnadene da går ned, men dette er ikke lenger tilfellet ved 3D-printing.

Hvis 3D-printing tar av, vil produksjon og global logistikk bli transformert. I følge nylige internasjonale spørreundersøkelser blant verdikjede-eksperter forutser de at 3D-printing vil ha en sentral rolle i logistikk-industrien. Ettersom mer forskning på bruksområder blir tilgjengelig, forutser verdikjede-ledere at 3D-printing vil få en fremtredende rolle i fremtidens verdikjede, og at det vil ta mindre enn 10 år før det vil ta av og bli mer vanlig å bruke. Service- og reservedeler logistikken har potensialet for å bli transformert eller utryddet av 3D-produksjon. Med vekst i 3D-printing er det spådd at noen tredjeparts logistikk-leverandører vil bli hardt rammet (bedrifter vil skrive ut det de trenger). Det er også blitt anslått at innen 2020 vil 3D-printing og produksjon bestå av inntil 20 prosent av verdikjeden.

3D-printings teknologien kan snu trenden med globale verdikjeder med fokus på lavkost produksjon, som fører til global distribusjon, og lange ledetider - dette utgjør en trussel mot den globale transportbransjen. Selv om mange verdikjede-nettverk trolig vil bli endret, er det spådd at enkelte verdikjeder og distribusjonsnettverk ville forbli intakt. I hjemmene vil det oppstå et behov for råstoff til å "mate" 3D-printere. Fremveksten av en ny logistikkbransje for lagring og flytting av disse råvarene, resirkulering og avfallshåndtering er også forventet.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner.

Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Øyvind Engen, oyvindengen42@gmail.com

KLIKK for alle artikler i LOGMA logistikk fagartikler.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095