23948sdkhjf

Norsk PMI: Veksten i industrien avtok i september

Selv om innkjøpsindeksen Norsk PMI fortsetter å falle signaliserer den likevel en fortatt økning i industriaktiviteten.

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Med ett lite unntak i november i fjor har Norsk PMI ligget over 50 siden mai 2016.

Norsk PMI falt til fra 54,9 i august 52,5 i september og dette er den svakeste indeksverdien som er registrert siden januar. Indeksen signaliserer fortsatt økning i industriaktiviteten, men i et saktere tempo enn tidligere i år, fastslår NIMA og Danske Bank som står for utarbeidelsen av den norske innkjøpssjefindeksen.

Etter sterke tall i juli og august ligger det også samlet sett an til noe høyere veksttakt i tredje kvartal enn i andre kvartal.

Nedgangen i september var bredt sammensatt med fall i ordre- og produksjonsindeksene, men en liten økning i sysselsettingen.

Produksjonsindeksen falt fra 54,4 i august til 50,4 i september. Det indikerer fortsatt vekst i produksjonen, men klart svakere enn tidligere i år. Detaljene viser at det er en klar nedgang i andelen bedrifter som melder om høyere vekst.

Ordreindeksen falt fra 57,1 i august til 53,1 september. Dette er den laveste indeksverdien siden januar. Tallene tyder på fortsatt solid vekst i ordreinngangen, men i et lavere tempo enn de siste månedene. Detaljene viser at dette i sin helhet skyldes et fall i ordreindeksen for hjemmemarkedet.

Sysselsettingsindeksen steg fra 52,0 i august moderat til 52,1 i september. Dette er den høyeste indeksverdien siden juni, og tyder på fortsatt moderat økning i sysselsettingen i industrien.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg fra 56,7 i august til 58,0 i september. Indeksen trender dermed fortsatt oppover etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse, melder NIMA og Danske Bank.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078