23948sdkhjf

Posten og Brings Logistikksenter Oslo: Håndterer 30 millioner pakker i året

Posten Norge har investert 1,5 milliarder kroner i landets desidert største logistikksenter som fremstår som et av Europas mest moderne og miljøvennlige. Samlokaliseringen av pakke-, gods- og termovirksomheten på Alnabru gir både store miljø- og driftsmessige gevinster.

Det gigantiske anlegget på 73.000 kvadratmeter, tilsvarende ti fotballbaner, ble offisielt åpnet i går av kronprins Haakon med et stort antall kunder og samarbeidspartnere til stede. Da hadde anlegget allerede vært i drift noen måneder, og konsernsjef Tone Wille i Posten Norge legger ikke skjul på at de har hatt enkelte innkjøringsproblemer. Men det skulle nær sagt bare mangle på et anlegg i en slik skala.

Nå er driften stabilisert og de mange nye arbeidsprosessene blir fintunet inn mot Black Friday i slutten av november. For det er ingen tvil om at den kraftig økende e-handelen står for en stadig større del av virksomheten til Posten og Bring. Netthandelen i Norge er fortsatt i sin barndom og hjemlevering av alle typer varer blir bare viktigere og viktigere.

– Vi har alltid vært opptatt av å endre oss i takt med samfunnsutviklingen og de behovene kundene har. Etableringen av vårt nye logistikksenter på Alnabru er enda et eksempel på hvordan vi utvikler og rigger oss for fremtiden, sa Tone Wille i sin åpningstale. Hun la til at Posten og Bring skal tilby det norske folk og bedrifter gode, fleksible leveringstjenester. Leveranser blir aldri gammeldags – det skjer bare på nye måter i et stadig raskere tempo. Wille viste til at konsernet har redusert antallet terminaler fra over 40 til 18. Samtidig har man effektivisert samhandlingen mellom disse som gir økt forutsigbarhet og presisjon for kundene.

Samlokalisering av pakker, gods og termo

Logistikksenter Oslo består av tre terminaler som ligger på rekke og rad. Øverst oppe mot Nedre Kalbakkvei ligger den nye termoterminalen til Bring Frigo som tidligere var lokalisert på Skårer. Den 4.000 kvm store terminalen er delt i to for henholdsvis fisk og dagligvarer. I tilknytning til Terminal 1, som den heter, er det også etablert et stort felles oppstillingsområde for alle terminalene, i tillegg til tankanlegg, verksted og vaskeanlegg for både små og store nyttekjøretøyer.

Rett nedenfor dette området finner man den nye terminalen for pakker. I Terminal 2 er det montert to nye crossbelt-sortere med en kapasitet på 16.500 pakker per time og i gjennomsnitt håndteres det her 120.000 kolli i døgnet og med opptil det dobbelte ved juletider. Foruten 20 avkast til postcontainere til Oslo og Akershus og 27 til linjetrafikker, er det i underetasjen en egen sorter og et 6.000 kvm stort oppstillingsområde for hele 64 varebiler. Herfra kjøres det det ut til bedrifter og private i fem bølger i løpet av døgnet.

Fra enden av Terminal 2 går det både en bro over og en kulvert med syv transportbånd under Alfaset 3. Industrivei og over i Terminal 3 som håndterer pallegods. Dette bygget, som tidligere rommet Postens godssenter, er nå blitt tilpasset godsproduksjon og rommer også utlandsavdelingen med blant annet ventelagre for tollbehandling. De opprinnelige sorterne i dette bygget er beholdt, men skal nå bli oppgradert. I tillegg er det montert en egen sorter for gods som av ulike årsaker ikke kan gå gjennom hovedsorterne. Fra Terminal 3 går det daglig ut rundt 18.000 sendinger, fordelt på 100 ulike lastbærere i linjetrafikk og 95 distribusjonsbiler som kjører i Oslo og Akershus.

Store miljøgevinster

Tone Wille fremhevet at Logistikksenteret har en ideell beliggenhet, både med tanke på nærhet til konsernets største marked og til jernbanen. Hun opplyser at det er lagt stor vekt på moderne og miljøeffektive løsninger, hvor blant annet pakketerminalen varmes opp med hjelp av jordvarme fra mer enn 30 varmebrønner som går 230 meter ned i grunnen og at den nye kjøle- og fryseterminalen har full energigjenvinning. Det har også blitt investert 90 millioner kroner i nærmiljøtiltak, hvorav det mest er benyttet til tursti og parkanlegg.

De største miljømessige gevinstene er imidlertid blitt oppnådd samle håndteringen av både pakker, gods og tempererte varer på ett sted. Samlokaliseringen på Alnabru er beregnet å gi 10.000 færre kjørte kilometere hver dag. I praksis betyr det at de totale CO2-utstlippene fra veitrafikken i Oslo vil bli redusert med 0,5 prosent, tilsvarende 4.200 tonn CO2-ekvivalenter i året.

– Som en stor transportør er vi både en del av problemet og en del av løsningen når det gjelder miljø, sa Wille, som viste til at Posten i 2008 satte et ambisiøst miljømål om å redusere egne CO2-utslipp med 40 prosent innen 2020. Etter at det målet ble oppnådd allerede i 2016 er den nye miljøambisjonen å kun benytte fornybare energikilder på kjøretøy og bygg innen 2025.

Logistikksenter Oslo

  • Samlokalisering av Posten og Brings terminaler for gods, pakker og tempererte varer
  • 73.000 kvadratmeter stort – tilsvarende 10 fotballbaner
  • Har kostet 1,5 milliarder kroner
  • 1.100 medarbeidere fra 70 ulike nasjoner har sin arbeidsplass her
  • Håndterer over 30 millioner pakker i året
  • Bruker tog tilsvarende over 3.000 vogntog i måneden
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079