23948sdkhjf

Jernbaneverket foreslår fire strakstiltak: Styrker skinnegående godstransport

Jernbaneverket har foreslått fire ekstratiltak for å styrke den skinnegående godstransporten i perioden 2016-18.

– Vi har hatt nær dialog med godsnæringen, og er trygge på at de nye tiltakene vil bidra til å gi et oppsving for gods på bane, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger da Jernbaneverket la frem fire forslag på ekstratiltak som skal styrke den skinnegående godstransporten:

Innføring av en midlertidig kompensasjonsordning: Godsselskapene kompenseres ved driftsavbrudd i jernbanenettet Forbedring av driftssikkerhet og funksjonalitet på Alnabruterminalen i Oslo Utbygging av kapasiteten på Heggstadmoen og nytt spor på Heimdal stasjon i Trondheim Planlegging og bygging av kryssingsspor og andre små tiltak for å øke kapasiteten på jernbanenettet

Tiltakspakken har en verdi på over en milliard kroner fra 2016 – 2018.

Gir gode effekter på kort sikt

– Resultatene av regjeringens arbeid for å styrke godstransport på bane synes å være positive. Statistikken viser at det fraktes mer gods enn før, og jeg har merket meg at det meldes om bedre punktlighet for godstogene. Med tiltakspakken fra Jernbaneverket ligger forholdene til rette for å videreføre framgangen på kort sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han mener forslagene til Jernbaneverket viser at det er mulig å oppnå gode effekter i løpet av kort tid, uten at det krever enorme ressurser.

Gjenreise troen

Jernbanenettet blir stadig bedre etter flere års innsats med fornyelse, vedlikehold og dobbeltsporutbygging. Det er stor passasjervekst. Punktligheten er bedret, også for godstrafikken.

– Strakstiltakene bidrar til å gjenreise troen på at jernbanen vil ta sin del av godsveksten. Jernbane er miljøvennlig, sikker og konkurransedyktig på pris. Vi jobber langsiktig for at jernbanen skal ta en økt andel av godstransporten fra veg, sier Elisabeth Enger.

Den brede godsanalysen fra august 2015, som er en del av utredningene i arbeidet med Nasjonal transportplan, slår fast at godsmengdene vil øke og at mellom 5 og 7 millioner tonn gods kan overføres fra vei til bane og/eller sjø. 3,5 millioner tonn er egnet for jernbane. Dette tilsvarer ca. 800 daglige vogntog på veiene.

Prioritering av godstog på kvelds- og nattestid

I dag må godstogene alltid vike for persontogene ved forsinkelser i trafikken. Nå har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket se nærmere på konsekvensene av å prioritere gods- og langdistansetog høyere i trafikkavviklingen mellom kl. 18.00 og 05.00. Dette er et tiltak som ytterligere kan bidra til at mer gods fraktes på bane.

Som en del av oppdraget skal Jernbaneverket blant annet vurdere samfunnsnytten til forskjellige person- og godstogtjenester gjennom ulike deler av driftsdøgnet. Etaten skal også vurdere gevinster for godstransporten opp mot eventuelle negative konsekvenser for persontransporten.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095