23948sdkhjf

RETRO (2010): Elkjøp: Gigantisk elektrolager i Smålands dype skoger

Midt i de endeløse skogene i Småland ligger Elkjøps nordiske sentrallager som her i landet også betjener butikkene til Lefdal Elektromarked. Plasseringen er ikke tilfeldig. Det gjennomsnittlige GPS-koordinatet til Nordens innbyggere er nemlig i dette området. Dette er det mange som har funnet ut; Aditro, Bring, DHL, Electrolux, IKEA, Electrolux og Schenker, for å nevne noen.

SAKEN BLE FØRSTE GANG PUBLISERT i NOVEMBER 2010: Industriområdet kalles LogPoint South Sweden og ligger langs E4, ca. én mil sør for Jönköping.

Totalt 100 bedrifter med til sammen 3.500 ansatte er samlokalisert på et område tilsvarende 900 fotballbaner. Den langsiktige visjonen for området er at det skal utvides til 2.700 fotballbaner og huse 200 bedrifter. Till opplysning er en standard fotballbane 7.140 kvadratmeter (105 x 68 meter).

Elkjøps sentrallager er et av de største på området med sine totalt 95.000 kvadratmeter (drøyt 13 fotballbaner). Her passerer det meste av alt gods som skal til konsernets 270 varehus samt e-handelskunder.

– Andelen varer som kommer fra Det fjerne østen øker stadig. Dette gjør det vanskelig for oss å dra ned våre lagernivåer. Statistisk sett er det dog slik at variasjonene blir relativt mindre jo større vareflyten blir, sier Jimmy Olofsson, sjef for sentrallageret. Foto: Roger Stokkedal

Jeg har avtalt tid med Jimmy Olofsson som er sjef for sentrallageret. Først må jeg bare ta meg gjennom sikkerhetskontrollen. Serienummer på all elektronikk jeg har med meg skal registreres - mobiltelefon, kamera og diktafon. Her får jeg til og med lagt til en post på min liste over «saker jeg kan, men sannsynligvis aldri kommer til å få bruk for». For å få frem serienummeret på mobiltelefonen, uavhengig av fabrikat, trykker man *#06#.

Vel inne får jeg følgende kommentar av Olofsson;

- Det er lett å komme inn her, det er verre å ta seg ut.

Utenfor kontoret sitt har han et flyfoto av hele LogPoint-området. Det er en imponerende samling av gigantiske lagre med Ekjøps som den største bygningen.

Varene må ut fort

Som de fleste vet, består Elkjøps sortiment av varer som har en svært begrenset levetid. Å ha en LCD-TV liggende på lager i flere måneder kan sammenlignes med å lagerføre is uten frysemuligheter - verdien smelter bort. Det er derfor ikke meningen at varene skal bli liggende lenge på sentrallageret.

- Helst skal de bare pakkes om og sendes videre samme dag, forklarer Olofsson. - Vi ligger i dag på en omløpshastighet på 16-17 ganger per år, hvilket tilsvarer en gjennomsnittlig gjennomløpstid på 21-23 dager. Målet er å komme opp i 20 ganger, eller 18 dagers lager.

Den totale varestrømmen pr år er på ca 720.000 kubikkmeter. Lagerets totale kapasitet er 76.000 kubikkmeter. Dette innebærer at omløpshastigheten aldri får understige 9,5 ganger eller om man vil, den gjennomsnittlige lagringstiden får aldri overstige 38 dager - i gjennomsnitt er ikke dette noe problem, men i høysesong, for eksempel rett før jul er det en stor utfordring. Da gjelder det at alt går som på skinner.

Sortimentstrukturen viktig

Olofsson forklarer at målet med en omløpshastighet på 20 skal nås ved å jobbe mer aktivt med sortimentsstrukturen i lageret.

- Det er viktig for oss å ha kontroll på hvordan de ulike artiklene oppfører seg. Dette gjelder for eksempel sesongvariasjoner, kampanjevarer etc. Ved å ha bedre styring på dette, unngår vi at vi i perioder får overlager på produktene. Dessuten kommer vi også til å jobbe mer aktivt med å flytte varer bakover i kjeden og i stedet bestille hjem i mindre kvantiteter. Dette øker selvfølgelig risikoen for lagermanko, men ved å ta hensyn til at etterspørselsvariasjonen varierer mellom ulike produkter tror vi dette lar seg gjøre uten at servicegraden påvirkes. Vi holder også på med et prosjekt der vi skal kunne tilby et bredere sortiment fra våre leverandører uten at vi skal behøve å ta risikoen med å ha varene liggende i lager. Dette skal skje ved at butikkens ordre går direkte til leverandøren som siden leverer til oss. Her skal det så skje en cross-docking for levering direkte til butikkene sammen med øvrig gods. For butikken innebærer dette at leveranser, fakturering, ordrebekreftelser etc. vil se likedan ut, selv om det egentlig er en direkteleveranse fra leverandør. For at det skal fungere bra, må leveringstiden fra leverandør være relativt kort. Disse forutsetningene gjør at vi først og fremst jobber med denne løsningen for leverandører som har sin produksjon i Europa.

Det er også slik, at en stor del av det sortiment som finnes i butikken kommer direkte fra leverandører eller distributører. Av totalt ca 16.000 forskjellige artikler går 7.500 fra eller via sentrallageret. 4.100 artikler lagerføres (2.800 foregående år). Dette skal øke til 4.800 artikler - samtidig som omløpshastigheten skal opp. Omregnet i volum, går 90 prosent gjennom sentrallageret.

Selv hvitevarer har livssykluser som sjelden overstiger et år. Det er derfor viktig å ha god gjennomstrømning av slike varer også. Foto: Roger Stokkedal

Systemet må tåle kraftig vekst

Elkjøp forventer en kraftig økning i antall varehus i årene fremover, samtidig som e-handelen forventes å øke med ca 50 prosent pr år. Dette setter et stort press på sentrallageret. Hvordan skal man klare de økte volumene med dagens kapasitet?

- Vi har satt i gang mange forskjellige prosjekt for å øke effektiviteten i varestrømmen gjennom lageret. Et av de viktigste tiltakene er en effektivisering av selve plukke- og pakkeprosessen, forklarer Olofsson. - Vi har investert i et halvautomatisk anlegg med kapasitet for et stort sortiment, stor gjennomstrømming og stor kapasitet for pakking av varer. I systemet er plukking til butikk og e-handel integrert.

Systemet er et såkalt «zone route system» hvor kartonger blir dirigert direkte til den relevante plukkesonen, hvor de spesifikke varene til hver enkelt ordre er lokalisert.

Oppdelingen i og styringen av plukkesoner gjør det mulig for lageret å forbedre både hastighet og produktivitet i plukkeprosessen. Høy- og lavfrekvente varer (fast and slow movers) blir plukket i adskilte seksjoner og det er dermed mulig å styre system og organisasjon forskjellig for å øke produktiviteten. Plukkingen skjer dessuten ved hjelp av et stemmestyrt system i stedet for tradisjonelle plukklister. Dette bidrar til å øke effektiviteten i plukkingen betraktelig. Systemet ble utførlig beskrevet i Logistikk & Ledelse nr. 1/2010.

Størrelsen er en konkurransefordel

Dersom du tar en nærmere titt på de elektroniske produktene du har i nærheten, for eksempel mobiltelefonen, datamaskinen eller TVen, vil du se at ingen av disse er produsert i nærheten. Som regel er slike produkter produsert i Kina, Japan eller Korea. Dette innebærer altså at leveringstiden fra leverandør er på flere uker, mens butikkene skal ha sine leveranser påfølgende dag. Sentrallageret fungerer derfor som en buffer mellom variasjonene i innleveranser og etterspørsel i butikkene.

- Andelen varer som kommer fra Det fjerne østen øker stadig, forklarer Olofsson. - Dette gjør det vanskelig for oss å dra ned våre lagernivåer. Statistisk sett er det dog slik at variasjonene blir relativt mindre jo større vareflyten blir. Dette innebærer at etterspørselsvariasjonene på butikknivå er mye større enn de er totalt sett i sentrallageret. Dette gjør at jo større vi blir jo mindre relativt lager behøves for å opprettholde samme servicegrad. Det siste året har våre volumer økt markant og vi har åpnet nærmere 50 nye butikker. Dette faktum er også noe som vil hjelpe Elkjøp med å nå målet om en omløpshastighet på 20 ganger pr år.

Det som er interessant å observere her, er at store volumer påvirker lønnsomheten positivt på flere måter. Det ene er selvfølgelig at det gir muligheter for stordrift og mer gunstige innkjøpspriser hvilket påvirker kostnadene. Det andre er at større volumer skaper mindre relative etterspørselsvariasjoner og dermed mindre lagerbehov. Dersom Elkjøp lykkes i å øke omløpshastigheten fra 16 til 20 ganger, innebærer dette at det relative lageret reduseres med 20 prosent. En tilsvarende reduksjon i kapitalbindingen med uforandret driftsresultat, innebærer en økning i avkastningen på 25 prosent.

Elkjøp forventer en kraftig økning i antall varehus i årene fremover, samtidig som e-handelen forventes å øke med ca 50 prosent pr år. Dette setter et stort press på sentrallageret. Foto: Roger Stokkedal

Kort livssyklus forvansker prognosearbeidet

Tradisjonelle prognosesystemer baserer seg på historiske etterspørselsmønster for å skape forventninger om fremtidig salg. Som de fleste kjenner til, er livstiden for konsumentelektronikk svært kort, ofte bare noen måneder. Selv hvitevarer har livssykluser som sjelden overstiger et år.

- På grunn av de korte livssyklusene på våre produkter, er det svært vanskelig å skape prognoser for fremtidig salg ved hjelp av tradisjonelle metoder. Her har vi en stor utfordring. Takket være høy kompetanse og god markedskunnskap hos våre innkjøpere klarer vi det, forklarer Olofsson.

Det er helt klart at logistikken er av avgjørende betydning for å skape lønnsomhet i bransjen for konsumentelektronikk. Lange ledetider, stor sortimentsbredde, korte livssykluser og stort prispress bidrar til dette. I tillegg kommer sikkerhetsproblem på grunn av høye verdier og lettomsettlige varer. Det får jeg erfare når jeg skal ut av sentrallagret.

Alle lommer må tømmes for metaller før jeg får passere en metalldetektor av flyplassmodell. All elektronikk matches mot de registrerte serienumrene. *#06# - OK, jeg kan passere.

Artikkelen ble første gang publisert i Logistikk & Ledelse nr. 11/2010.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Utbytterikt for Veidekke som økte omsetningen i 2022
Nytt navn: Anlegg Nordvest AS blir til Allgrunn AS
Blakkesrud bru i Eidsvoll er utbedret
Kjempestreik innen transport – tog, fly og havner rammes
Betonmast bygger for Horten Industripark for 840 millioner kroner
Ådalen Truck AS: Stiler mot 1000 solgte Hangcha-trucker i år
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.094