23948sdkhjf

Tømmer på toget: Hvor lenge?

Tømmer på toget:Hvor lenge?Hva ønsker transportbrukerne av jernbanen? Avdelingsjef for organisasjon og næringspolitikk i Glommen skogeierforening, Jo Petter Grindstad har et helt klart svar: At det gå...

Tømmer på toget:

Hvor lenge?

Hva ønsker transportbrukerne av jernbanen? Avdelingsjef for organisasjon og næringspolitikk i Glommen skogeierforening, Jo Petter Grindstad har et helt klart svar: At det går et tog! Skogeierne i områdene nord for Solør utgjør den største delen av norsk skogbruk, hele tre fjerdedeler av alt tømmer som avvirkes i Østerdalen. Uten jernbanetransport, faller også mye av grunnlaget for Rørosbanen bort.

Christian Ryg

Jo Petter Grinstad i Glommen skogeierforening understreker at det ligger svært godt til rette for bruk av jernbane i området. Jernbanetransport over 130 kilometer er lønnsomt sammenlignet med veitransport. Skogeierne i området transporterer gjerne 250 kilometer. Rundt en tredjedel av alt virke eksporteres til Sverige, og dersom mulighetene for jernbanetransport faller bort, forsvinner det meste av denne eksporten temmelig omgående. Den svenske papirindustrien har i mange år basert sitt mottak av råmaterialer på jernbanetransport helt inn til produksjonsanleggene. Allerede med jernbanetransport, ligger kostnadene pr kubikkmeter like høyt som hva skogeieren får, og den totale andelen kostnader utgjør 35 prosent.

År om annet avvirkes mer enn en million tonn. Av dette går rundt 60 prosent som tømmer til sagbrukene, mens resten kjøres til jernbaneterminal og fraktes videre. Alt ligger godt til rette for jernbanetransport til de store papirprodusentene, både i Norge og Sverige. Industrien ønsker en jevn flyt i råvaretilgangen, og har som regel jernbane helt inn til produksjonsstedet. Tog til rett tid og i riktig størrelse med presisjon gir langsiktighet i kostnadsbildet for leverandører og mottakere. Dersom terminalstrukturen legges opp i samarbeid med brukerne, vil man får en rasjonell og god løsning for skognæringen i området.

Tømmer opprettholder banen

Ikke bare er jernbanetransport av tømmer over lange strekninger lønnsomt. I tillegg sparer det veinettet for enorme belastninger.

I følge Grinstad er det en illusjon å tro at veiene vil bli bygget ut i en takt som kan ta unna de store mengdene tømmer som hvert år skal fraktes ut av områdene rundt Østerdalen og Rendalen. Tenker man seg at jernbanetransporten skulle falle bort, og alt tømmer fraktes på vei, betyr det et sted mellom 40.000 og 60.000 vogntog årlig. Det aller meste skal enten til Skogn eller til papirindustrien i Østfold og Sverige. Grinstad mener det vil gi seg verst utslag i området sør for Oslo, både på E6 og E18.

I tillegg til tømmer går nesten all tung godstransport mellom Østlandet og Trøndelag på riksvei 3 gjennom Østerdalen. Foreløpig har CargoNet og skogeierforeningene i området gått sammen om anskaffelse av nye godsvogner, egnet for tømmertransport og flistransport. Investeringene deles 50/ 50 og gir en sikkerhet for framtidig transport. I den forbindelse har man en femårig avtale om transport.

Men bl.a. Glommen skogeierforening ser med skepsis på hver valgkamp og hvert samferdselsbudsjett, når det snakkes om nedleggelse av Rørosbanen. Grinstad sier at han får følelsen av at det utelukkende er persontrafikk som opptar politikerne, og at de ikke ser den enorme betydningen banen har både for skogbruket, industrien og miljø og sikkerhet på vei. Dersom CargoNet i framtiden ikke skulle finne det interessant å transportere tømmer mer, bør politikerne legge forholdene til rette for private aktører. En begynnelse kunne være å fjerne kjøreveisavgiften, mener Grinstad og understreker at det vil være politikernes ansvar at ikke jernbanetransporten av tømmer forsvinner.

Foreløpig har ikke skogeierforeningene gått ut og undersøkt om det finnes andre interessenter for jernbanetransport, i og med den avtalen man har med CargoNet. Dersom situasjonen endrer seg, har man imidlertid godt materiell, og mangler bare trekkraft, som kan leies inn. I en slik forbindelse kan det også være interessant at økonomiske analyser og vurderinger viser at Rørosbanen både er rimelig i drift og vedlikehold fordi den er dieseldrevet, og at skinnegangen er av god kvalitet. Banen framstår som et særdeles godt alternativ for all slags godstransport mellom Østlandet og Trøndelag, og for eksport til Sverige av tømmer og flis.

www.glommen.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062