23948sdkhjf

CLM-kongressen i Philadelphia: Fokus på Vision, Velocity and Value

CLM-kongressen i Philadelphia:Fokus på Vision, Velocity and ValueCLM-kongressen i Philadelphia tidligere i høst var bygd opp rundt tre grunnpilarer; Vision, Velocity and Value. Hensikten var å vektleg...

CLM-kongressen i Philadelphia:

Fokus på Vision, Velocity and Value

CLM-kongressen i Philadelphia tidligere i høst var bygd opp rundt tre grunnpilarer; Vision, Velocity and Value. Hensikten var å vektlegge deres betydning og sammenheng med Supply Chain Management som fagområde.

Geir Berg

Fra Norge var det SITMA og Statoil som var best representert på CLM-kongressen i Philadelphia i begynnelsen av oktober. Kongressen samlet 3.300 deltakere fra hele verden. CLM (Council of Logistics Management) skal bytte navn til CSCMP fra nyttår (Council of Supply Chain Management Professionals), i takt med utviklingen innen fagområdet. Det var bred enighet om navneskiftet. SCM markerer fokus på integrering av verdikjeder mellom selskaper, mens logistikkbegrepet er mest knyttet til operasjonelle aktiviteter i egen verdikjede. SCM har et bredt strategisk perspektiv, samtidig som det inkluderer logistikk i mer tradisjonell betydning.

Årets kongress var bygget opp rundt tre grunnpilarer; Vision, Velocity and Value. Hensikten var å vektlegge deres betydning og sammenheng med SCM som fagområde.

Vision

symboliserer behovet for å planlegge og tenke forbi dagens løsninger. Dette behovet ble understreket av organisasjonsguruen Tom Peters. På en video fortalte han hvor utrolig heldige vi er som går inn i en tidsepoke med teknologisk utvikling langt utover hva vi før har opplevd. Budskapet var krystallklart: Grip sjansen til innovasjon og vekst! Mye tyder faktisk på at et offensivt trendskifte er underveis.

For første gang på lenge prioriterer amerikanske ledere inntektsvekst høyere enn kostnadskutt og nedbemanning. Det ble også understreket at visjoner må tydeliggjøres og operasjonaliseres, slik at de ikke blir intetsigende ord på et papir.

Hvor visjonære er vi egentlig? En undersøkelse viste at topplederne generelt bruker lite tid på strategisk planlegging (under 1% av tilgjengelig tid). Ikke minst er det viktig å analysere konsekvensene av en global konkurransesituasjon og nye samarbeidsmønstre mellom bedrifter.

Ann Grackin, daglig leder for Chain Link Research, mente at styring og planlegging får stadig større betydning. I fremtiden blir det viktigere å kunne forutse og løse kundebehov i forkant enn rask og effektiv transaksjonbehandling i etterkant, mente hun.

Velocity

betyr hastighet og representerer vår kontinuerlige fokus på «operational excellence» i forsyningskjedene, både med hensyn til kvalitet, tid og kostnader. Det var tre tydelige trender innen dette temaet. Den første trenden er økende integrasjon og samarbeid mellom partene i forsyningskjeden (leverandører, transportører, 3 PL, kunder). Dette skyldes at de store bedriftene ser større gevinstpotensial i å standardisere og strømlinjeforme hele forsyningskjeden under ett, fremfor ytterligere investeringer i egen organisasjon. Interessen for standardisering, leverandørvalg, IT integrasjon og RFID kan ses i dette perspektivet.

Den andre trenden er utvikling av forsyningskjeder i et strategisk perspektiv ved hjelp av IT-verktøy for analyse og planlegging. Ingen logistikksjef har kun en forsyningskjede å forholde seg til. Selv relativt små bedrifter har et omfattende nettverk av forsyningskjeder. Ord som optimalisering og integrering av forsyningskjeder gikk igjen i mange foredrag. Det virker som om overordnet operasjonsplanlegging gjenoppstår som et sentralt emne - helt i samsvar med forsyningskjedens økende betydning for bedriftens konkurranseevne.

Visibility

Det er fristende å innføre en fjerde V. Det var nemlig synliggjøring av informasjon på tvers av geografi og organisasjonsgrenser som mange av seminarene dreide seg om. Når informasjon om planer, varebevegelser og kundebehov er synlig for alle aktørene, så vil det automatisk medføre bedre leveringssikkerhet, redusert kapitalbinding og økt kontroll med vareflyten. Utfordringen er å gjøre informasjonen brukervennlig i virksomheter med ulik IT arkitektur og enorme datamengder.

Value

er knyttet til kundenes behov. TQM tankegang og japansk produksjonsfilosofi er virkelig i ferd med å påvirke utformingen av forsyningskjedene. SCOR, BPR, Six Sigma, Kaizen og Lean management var stikkord i mange presentasjoner. Økende prosessfokus skyldes ikke bare interesse for høyere kvalitet i forsyningskjeden. Vel så viktig er det å forenkle arbeidsoppgavene og redusere arbeidsprosesser som kundene ikke er villige til å betale for.

Flere ledere fortalte om forbløffende produktivitetsforbedringer i egen bedrift. Ett av mange interessante kundecase var Sears & Robuck som har økt produktiviteten med 80% på tre år i en serviceorganisasjon med 10.000 ansatte, uten å bruke en krone på IT-investeringer. Det var generell enighet om at prosessorientering som et kortvarig prosjekt ikke gir vesentlige resultater. Kontinuerlig forbedring må ligge i ryggmargen, samtidig som det må støttes av positiv og vedvarende fokus på måling og kontroll.

Mikael Keane, VP i Federal Express, hevdet at enhver organisasjon som ikke har tydeliggjort sine kritiske forretningsprosesser, har minimum 15% for høye driftskostnader og en tilsvarende prosentandel i tapte inntekter. Så mye koster manglende fokus på bedriftens kjerneprosesser!

Vilje til utvikling

Det er nyttig å delta på store kongresser utenfor Skandinavia, der de fremste representantene innen et fagområde møtes.

Det viktigste man får med hjem er inspirasjon til utvikling og forandring. Logistikkfunksjonen er en viktig aktør i mange organisasjoner. Vi trenger flere representanter med ambisjoner. CLM planlegger en europeisk kongress i Amsterdam i april 2005. Sjekk for å se om det er noe for deg!www.clm1.org

-----------

Artikkelforfatter Geir Berg er bedriftsrådgiver i SITMA. Han har utdannelse innen logistikk fra Forsvaret og fra BI. Berg har omfattende praktisk erfaring fra ledelse innen IKT, logistikk, økonomistyring og kvalitetsutvikling. Han har vært blant annet vært ansatt i Norsk Data, DEC (Digital Equipment Corp) og Canon.gb@sitma.no

SITMA AS er et uavhengig, norsk rådgivningsfirma innen logistikk og SCM. Selskapet har 15 års erfaring med analyse og utvikling av forsyningskjeder i større norske bedrifter. SITMA er også godkjent som forskningsinstitusjon og samarbeider med norske høyskoler innen undervisning. www.sitma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062