23948sdkhjf

LOGMA: APICS-konferansen: Eksotisk logistikk i San Diego

LOGMA:APICS-konferansen: Eksotisk logistikk i San DiegoVi lovet i forrige Logistikk & Ledelse å bringe et faglig reisebrev fra APICS-konferansen 2004 i San Diego, California. Redaktøren var dessve...

LOGMA:

APICS-konferansen: Eksotisk logistikk i San Diego

Vi lovet i forrige Logistikk & Ledelse å bringe et faglig reisebrev fra APICS-konferansen 2004 i San Diego, California. Redaktøren var dessverre ikke til stede, men Presidenten i LOGMA deltok på sin APICS-konferanse nummer 30! Og kan dele noen av opplevelsene med leserne. I dette brevet settes den store nyhet RFID i fokus. I neste nummer blir det mer generelt om verdikjeder.

Oddvar Eikeri

For ordens skyld så er APICS - American Production and Inventory Control Society, en ideell organisasjon av praktiserende personer innen logistikk og er førende innen utviklingen innen lager, produksjon, ressursorganisering og styringssystemer. APICS har forgreninger i alle industrialiserte land hvor opplæring og sertifisering er en hovedaktivitet.

Konferansen hadde ca.200 forelesninger og like mange utstillere. Den dekket alt man kan tenke på innen driften i en bedrift - være seg produksjon, service eller offentlig foretak. Det er en meget effektiv og engasjerende måte å oppdatere seg på «det som skjer i verden» innen LOGMA´s fagfelt. San Diego har et enormt konferansesenter og hadde mye å tilby konferansedeltakerne også utover selve konferansen, så som både sightseeing og bedriftsbesøk. Jeg fikk et godt innblikk i de lokale fortreffeligheter og ikke minst den industrielle kraft dette området har. Det er lett å ønske seg tilbake igjen for et lengre opphold.

RFID er årets nye teknologi.

Det store temaet på konferansen i år var RFID (Radio Frequency IDentification). Siden Wal-Mart konsernet, det mest beundrede og kraftfulle selskapet i USA, har pålagt alle sine leverandører å innføre RFID i løpet av en 2-års periode og dertil at forsvaret i samarbeid med Wal-Mart gjør det samme, har gitt dette temaet høyeste prioritet i næringslivet.

RFID-teknologien spås å være innført i samfunnet i løpet av en 10 års periode. Når dette er sagt, blir det opp til den enkelte bedrift å finne ut hvordan det skal gjøres i egen bedrift. De fleste forelesninger om RFID gikk på alle de erfaringer som hittil finnes, om kostnader og muligheter denne teknologien bringer. Jeg skal ikke i dette reisebrevet gå i dybden på disse, men heller konsentrere meg om hva RFID teknologien egentlig innebærer for fremtidig drift i næringslivet - og deg personlig.

Vi er alle familiære med strekkoding. RFID er også en form for strekkoding, men de to er ikke i konflikt og strekkoding vil ikke bli borte i overskuelig fremtid. RFID er en informasjonsbrikke som inneholder mye mer data enn en strekkode og kan leses på avstand (avstanden varierer med type RFID, aktive, passive, read only chip eller read-write chip). Den nesten usynlige RFID-brikken, på størrelse med et frimerke, festes til produktet, containeren, maskinen eller emballasjen og inneholder de data vi ønsker. Brikkens informasjoner kan leses direkte inn i databasen hos alle som har tilgang til riktig mottakeravleser. Dette betyr full automatisering av dataregistreringen, hvilket også gir hurtigere og kvalitetsmessig sikrere dataregistrering.

Eksempler på bruk av RFID teknologi.

Når RFID brikker er plassert på produktene kan bedriften montere en avleser (scanner) ved utleverings utgangen og automatisk scanne, registrere og kontrollere at riktige produkter i rett antall etc. sendes til kundene. Kundene på sin side kan scanne innkomne forsendelser automatisk og verifisere at mottaket stemmer med ordren eller forsendelsen. Dette gir reduserte ledetider, hurtigere mottak og inntak til lager/ produksjon og dertil større nøyaktighet.

RFID-brikker kan festes til maskiner og signalisere vedlikehold - tidspunkter, innhold, prosedyrer, verktøy etc.

En distributør monterte RFID-brikker på dørene til fryselageret og oppnådde 25 % energibesparelser. RFID-brikkene muliggjorde synkronisering av åpning og lukking av dørene til fryselageret med ankomst og avgang av transportbilene.

En global aktør innen moteklær, produsent, økte lagernøyaktigheten fra 85 % til 99 % og salget med 5 %.

En 3PL (tredjeparts leverandør) kuttet gjennomsnittet omlasting fra 3 timer til 1 time ved anvendelse av RFID-teknologi.

Location-relaxed storage

Når alle produkter har RFID-brikker kan lagerfunksjonen endres. Eksempelvis kan vi slippe å lagre produktene på sine nøyaktig definerte lagerlokasjoner. RFID gjør det mer lønnsomt å plassere varene hvor som helst det er en plass. Det blir det totale kaos lager. Hvorfor kan det bli bedre? Jo, tenk på et Amazon.com lager. En lagerarbeider søker å fylle en bokordre de har fått bestilling på, bestående av The Complete Guide to Beagels og Love Song of Alfred Prufrock. Sjansen er stor for at disse bøkene er langt fra hverandre på et vanlig lager og at operatøren må søke rundt for å fylle ordren. Med RFID scannere plassert rundt i lageret, vil de sende signaler om lokaliseringen av bøkene til den sentrale databasen. Da kan operatøren ved hjelp av en håndterminal spørre den sentrale computeren hvor de nærmeste av bøkene er lagret. Siden bøkene er spredd rundt på lageret, vil sannsynligheten for at en av hver av bøkene er i nærheten være overhengene - slik at operatøren slipper å gå mer enn noen skritt for å hente begge bøkene (bevist ved kaos matematikk på MIT). Denne lagermodellen kalles for location-relaxed storage.

Fremtidsvisjon

Blant de mange ideene for fremtidig bruk av RFID på den private arenaen vil jeg nevne avfallshåndtering. Med RFID-teknologi vil vi slippe å sortere det som kan/skal resirkuleres fra avfallet i søppelet vårt. Søppelbilene kan tømme alt søppel på et transportbånd der det går forbi en RFID-skanner. Der gjenkjennes RFID brikkene som identifiserer tingene som - en Pepsiflaske, en melkekartong osv. - og skyver dem ut i deres rette container.

RFID-kostnader.

Det ser ut til at RFID-teknologien er kommet for å bli. Men det er en del skjær i sjøen og en av dem heter kostnader. En aktiv RFID-brikke koster dollar 20 -100 og anvendes der en ønsker å avlese på avstand - for eksempel en container. Brukes av forsvaret i USA for å konstatere at en container med utstyr har blitt levert i Afghanistan. Det kan gjøres på en viss avstand (ca. 50m), man vet da hva containeren inneholder, man får tilbakemelding direkte inn i databasen og man trenger ikke bruke papir og blyant etc. Selv om en aktiv RFID brikke (brikke med sterk sender innebygd) koster mye så anser forsvaret at det sparer dem for store beløp og bryderi ved at de får :

Den vanligste RFID-brikken er den passive. Den koster i underkant av 1 dollar, men når masseproduksjonen kommer skikkelig i gang håper man prisen vil komme ned til ca.10 cent.

Det er ikke gratis å innføre RFID, og det er mange andre ting som må overvinnes, men erfaringene er mange og gode.

SAP undersøkelse 2003

I 2003 gjennomførte SAP en undersøkelse omkring bruk av RFID og hvor viktig bedriftene mente bruken var innen logistikk. Bedriftene mente % vis at RFID var viktig innen logistikkområdene:

Andre undersøkelser viser at tyveri og svinn kan reduseres dramatisk, og denne potten dreier seg om hele dollar 33 milliarder.

Tapt salg er et område der RFID gir forbedringer - i USA dreier det seg om årlig tap på dollar 7-10 milliarder.

Retur og tilbakekalling av produkter samt feil i forsendelsene utgjør ca, 4 % av totalt salg.

Wal-mart sier at de ønsker å redusere stock-outs med 1 %, noe som vil gi dollar 1 milliard i økt salg.

Råd for din bedrifts RFID strategi

Underveis på konferansen kom det frem et antall råd for hvordan en bedrift burde te seg ved innføring av RFID - som alle mente ville komme, like it or not.

Håper dette kan gi noe svar på hva disse fire nye bokstavene RFID innebærer.

www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062