23948sdkhjf

Rolls-Royce Marine og Grieg Logistics: Fra samarbeid til lønnsomt partnerskap

Rolls-Royce Marine og Grieg Logistics:Fra samarbeid til lønnsomt partnerskapEtter at Grieg Logistics i fjor overtok ansvaret for den inn- og utgående logistikken til Rolls-Royce Marine Engines - Berge...

Rolls-Royce Marine og Grieg Logistics:

Fra samarbeid til lønnsomt partnerskap

Etter at Grieg Logistics i fjor overtok ansvaret for den inn- og utgående logistikken til Rolls-Royce Marine Engines - Bergen, har den tradisjonsrike motorprodusenten på Hordvikneset oppnådd store besparelser. Grieg Logistics kuttet dramatisk ned på antall transportører og fikk redusert transportkostnadene. Samtidig implementerte logistikkpartneren et IT-system for automatisk leveranse- og transportoppfølging.

Rolls-Royce Marine Engines - Bergen har outsourcet transport og bestillingsoppfølging. Logistikksjef Truls Langhelle er godt fornøyd med løsningen, og kan nå konsentrere seg om andre logistikkutfordringer.

Henning Ivarson Bergen

De to tradisjonsrike Bergensbedriftene har samarbeidet i en mannsalder - helt fra den gang motorprodusenten het Bergens Mekaniske Verksted (BMV) og lå i Solheimsviken, og logistikkpartneren het Grieg Transport & Co og var en tradisjonell tilbyder av agenturbaserte transport - og spedisjonstjenester.

Gjennom årenes løp har motorprodusenten vært eid av Ulstein, og for en kort periode også av Vickers. Etter at Rolls-Royce overtok sistnevnte i 1999, fikk selskapet dagens navn Rolls-Royce Marine Engines - Bergen.

Grieg Transport har på sin side utviklet seg til å bli en global og agenturuavhengig logistikkpartner for norske og utenlandske bedrifter. For å gjenspeile nettopp dette, skiftet selskapet navn for et drøyt år siden til Grieg Logistics.

Kritisk suksessfaktor

Representanter for Rolls-Royce Marine (RRM) har ved flere anledninger den siste tiden uttalt at ekstern logistikk og transport ikke er noen kjernevirksomhet for selskapet, men like fullt er en svært kritisk suksessfaktor. Det presiserte både logistikkdirektør Espen Opedal under fjorårets Transportbrukerkonferanse, og outsourcingsdirektør Warner Ten Kate under høstseminaret om leieproduksjon i Øst-Europa ( ). Begge påpekte i sine foredrag at partnerskap og integrerte logistikkløsninger blir stadig viktigere for selskapet, og at konseptutvikling og integrering av logistikkløsninger således blir et kritisk kompetansefelt. Et overordnet mål er at den operasjonelle delen av logistikken skal være så enkel som mulig, og i tillegg være rask, effektiv og ha kostnadsfokus.se L&L nr 12/2002

Pilotbedrift

Hva har så RRM i praksis gjort for å leve opp til denne visjonen? Som nevnt er samarbeidet mellom motorfabrikken på Hordvikneset og Grieg langt fra nytt, men forbindelsen mellom de to partene har suksessivt blitt tettere. Partnerskapet trådde frem gjennom en avtale som ble inngått i 1999, og ble ytterligere forsterket etter at Grieg Logistics i fjor fikk kontrakten på en mer omfattende logistikkavtale. Den resulterte i at selskapet nå har seks medarbeidere fast plassert på Hordvikneset, og som er ansvarlig for all inn- og utlogistikk til motorfabrikken.

- Den siste forespørselen ble utarbeidet i nært samarbeid med logistikkdirektør Espen Opedal i RRM sentralt. Noe av hensikten var nemlig at den logistikkaktøren som ble plukket ut ikke bare skulle betjene oss på Hordvikneset, men også være forberedt til å støtte alle RRM-selskapene i Norge, Sverige og Finland, forteller logistikksjef Truls Langhelle under vårt besøk på Hordvikneset.

Åtte større logistikkselskaper ble invitert til å delta, og mottok en svært grundig spesifikasjon med krav til hva man ønsket å oppnå, samt krav til referanser og dokumentasjon av hva som kunne tilbys.

- Etter en grundig gjennomgang, skilte vi ut de vi ville gå videre med. Til slutt satt vi igjen med to selskaper, og gikk deretter inn i en pris- og kontraktsmessig fase, der Grieg Logistics til slutt ble valgt, forteller Langhelle.

Ny IT-løsning

De fast utplasserte medarbeiderne til Grieg Logistics på Hordvikneset ledes av key account manager Bjarte Holstad. Avdelingen er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle inn- og utgående transporter, og Holstad forteller at de raskt kuttet ned på det store antallet transportører som RRM Engines - Bergen hadde fra før. I tillegg fikk de redusert transportkostnadene en god del. Fabrikken mottar deleforsendelser til motorproduksjonen fra både norske og utenlandske underleverandører. For alle transportenes del er det Grieg Logistics som er transportkjøper, og som deretter sender én samlefaktura til RRM.

Fabrikken produserer ca 120 til 130 motorer pr. år, hver med en vekt på opp til ca 90 tonn. Grieg Logistics håndterer også de aller fleste av disse, som enten skipes ut fra fabrikkens dypvannskai eller sendes med biltransport.

Holstad er direkte underlagt Kjell-Eric Andersen, direktør for logistikk og marked i Grieg Logistics, og ansvarlig for selskapets store kunder.

- På Hordvikneset har vi etter min mening implementert et unikt IT-system, hevder Andersen. - Ved å koble ERP-systemet til RRM sammen med vårt eget, mottar vi automatisk alle data fra RRMs innkjøpsavdeling og fra serviceavdelingen når det gjelder utgående reservedeler. I mellomtiden henger vi kontinuerlig på leverandør og transportør, og pløyer tilbake informasjon om forventet og bekreftet ankomst til RRM. Datautvekslingen foregår på innkjøpslinjenivå, og blir således langt mer nøyaktig enn om det skulle ha foregått på et mer tradisjonelt kollinivå, opplyser han.

Mer fokus på leveringspresisjon, kortere ledetider og forbedret MPS

I tillegg til outsourcing av transport og bestillingsoppfølging, jobbes det også med andre logistikkutfordringer ved bedriften, der logistikksjefen er i ferd med å få nye arbeidsoppdrag, med mer fokus på hovedplanlegging.

- Hva med lager? Med en årsproduksjon på ca 130 motorer har dere vel strengt tatt ikke behov for så mange deler i reolene som idag?

- Det er riktig. En av målsettingene våre er å øke leveringspresisjonen av ferdige motorer, og samtidig redusere både ledetider og lager ved hjelp av forbedret MPS-styring; som i praksis vil si samsvar mellom hovedplanlegging og detaljplanlegging, samt differensiert oppfølging av artikler og leverandører. Blant annet vil vi vurdere systemer som for eksempel «Fast» som andre bedrifter, blant annet innen Rolls-Royce, har god erfaring med.

Differensiert lagerstyring

Truls Langhelle tror at fabrikken snart vil bli langt bedre på differensiert lagerstyring.

- Vi har holdt på med dette en stund, men fortsatt er lageret for høyt. Vi behandler fortsatt mange artikler svært likt, men vi har mye godt på gang med rolling ordersystem, webbasert prognose og at vi tar i bruk mer differensiert oppfølging av artikler i bestilling, sier Langhelle, som i tillegg fremhever kanbanløsningen med deres leverandør av mindre deler som skruer, muttere, pakninger etc.

- Tidligere opplevde vi mange forstyrrelser fordi slike små deler manglet. Nå har vi lagt ca 2.000 artikler over i kanbansystem med to bokser, samt installert radiosendere, scannere og strekkoder på boksene. Leverandøren logger seg inn med passord og scanner ny forsyning inn i vår lagerbeholdning. Det virker veldig godt.

- Skyldes dette en ung og kreativ logistikksjef, en strategi fra de nye eierne, eller kan vi snakke om en naturlig utvikling?

- Dette skyldes først og fremst et godt samarbeid internt i bedriften, basert på filosofien til Rolls-Royce om lean manufacturing, sier Truls Langhelle avslutningsvis.

-----------

Rolls-Royce Marine AS Engines - Bergen holder til på Hordvikneset nord for Bergen, og hadde i 2001 en omsetning på drøyt 1 milliard kroner. Selskapet har sitt opprinnelige utspring fra Bergens Mekaniske Verksted (BMV), og har produsert motorer siden 1946. Årsproduksjonen ligger mellom 120 til 130 motorer, fordelt på marinemotorer til fremdrift og kraftproduksjon på skip og offshoreanlegg og stasjonære motorer til landbaserte kraftstasjoner for produksjon av strøm og varme.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063