23948sdkhjf

LOGMA: Trender i moderne logistikk

LOGMA:Trender i moderne logistikkDet er i lavkonjunkturtider en skiller vinnerne fra taperne. Behov for omstilling krever dynamikk i prosessene. Gode logistikkløsninger kommer med ny kunnskap om trend...

LOGMA:

Trender i moderne logistikk

Det er i lavkonjunkturtider en skiller vinnerne fra taperne. Behov for omstilling krever dynamikk i prosessene. Gode logistikkløsninger kommer med ny kunnskap om trender og fokus på de mulighetene som finnes i markedet. Hva er de viktigste trendene, hvordan kan en innføre nye logistikkmodeller, og hvilke erfaringer har en med dette? Dette var temaet for LOGMAs siste medlemsmøte i 2002 hos Xecute.as.

Jarle Aaram

Xecute er et konsulentselskap som yter bistand til strategiutvikling, modellering og valg av løsninger for logistikkintensive bedrifter, og har spesielt fokus på distribusjonslogistikk og økonomistyring. Bedriften ble etablert i 1996 og omsetter for vel 22 millioner med 22 ansatte.

Trender i konsumentvaresektoren

Kravet til dynamikk blir stadig tydeligere, og høy operativ effektivitet gir bedriftene mulighet til å omposisjonere seg med nye strategier, både i høy- og lavkonjunktur, sa Pär Wetterlöf, produktutviklingsdirektør i Industri-Matematik International. Det kreves operative plattformer som støtter ekspansjon gjennom oppkjøp, utvidelse av sortiment og nye salgskanaler både i lokale og globale markeder, men også konsolidering og reduksjon når det er nødvendig.

Logistikk er den viktigste kilden til økt lønnsomhet gjennom mer effektive prosesser. Noen av de viktigste makrotrendene er globalisering, konsolidering og fokusering, krav til stadig hurtigere endringer samt vareflyt styrt av etterspørsel og kundedrevet distribusjon. Dette har konsekvenser for neste generasjons forretningssystemer, «post-ERP».

Nye logistikkplattformer

De første logistikksystemene fokuserte i stor grad på optimalisering av de enkelte aktiviteter med lokal effektivitet og ressursutnyttelse som viktige kriterier. Senere ble det mer fokus på hele logistikkstrukturen. De nyeste løsningene har hovedfokus på dynamikk, der logistikken er en ressursbase for nye markedsposisjoner. Logistikken blir sentralisert, og prosessene blir viktigere enn organisasjonen. Strategien er fleksibilitet for hurtig og billig omposisjonering.

Et nytt ERP-system kan løse et problem, men ofte gir det ikke ønsket effekt. Er det en riktig investering? Det kan være bedre å fokusere på å utnytte bedre det en allerede har. Mange bedrifter sitter fast i en ERP-implementering som har vært både dyr og tidkrevende, og det er ikke så lett å bytte til et nytt system. Det er derfor en tendens at en velger å beholde ERP-systemet, og så legge til nye spesialmoduler for logistikk som integreres med ERP-systemet, fortalte Wetterlöf avslutningsvis.

Innføring av nye logistikkmodeller

En av de store utfordringene ved innføring av nye logistikkmodeller er å få alle til å endre arbeidsmåte slik at en kan dra nytte av mulighetene i nye systemer, sa Åge Andresen, administrerende direktør i Xecute.as da han fortalte om innføringen av IMI Suite hos Hakon Gruppen. Hakon Gruppen har gått fra et utgangspunkt med flere grossister med egne løsninger og forskjellige rutiner til et strukturert logistikknettverk med sentrallager, satellittlager og distribusjonsterminaler med felles informasjon og rutiner.

Det var nødvendig å innføre nye verktøy for å oppnå logistisk effektivitet og konkurransefordeler og realisere de økonomiske gevinstene ved å integrere Hakon Distribusjon i et samlet logistikknettverk. Noen erfaringer fra prosjektet er at det er viktig med realistisk prosjektplanlegging, IT og logistikkorganisasjon må være koordinert, det bør avsettes heltids ressurser med toppkompetanse fra IT og logistikk, prosjektet bør brukes til intern kompetanseoppbygging, og en må ha like mye fokus på organisasjonen som på løsningen. Dessuten bør en huske at en pilotimplementering er like mye et innsalg som en løsningsetablering, avsluttet Andresen.

LOGMA benytter anledningen til å takke for et interessant møte med mye nyttig informasjon til de frammøtte.

------------

Godt Nytt År

LOGMA har lagt bak seg et år med stor aktivitet og mange nye medlemsbedrifter har sluttet opp om LOGMA.

Hva er så LOGMA?

Selskap for Logistikk og Materialadministrasjon (LOGMA) er en ideell og frittstående medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1977. LOGMA har ambisjon å være Norges ledende og mest aktive interesseorganisasjon innenfor logistikk, og dekke fagområdene innkjøp, lager, kvalitet, IT-/ERP-systemer, produksjon og transport.

Målsettingen

er å øke medlemsbedriftenes lønnsomhet gjennom økt kompetanse innen logistikk. Med ulike virkemidler søker LOGMA å involvere ledere og nøkkelpersoner i medlemsbedriftene for å spre praktisk kunnskap, stimulere faglig utvikling og motivasjon, og tilrettelegge for erfaringsutveksling, benchmarking og nettverksbygging medlemsbedriftene i mellom. De ulike medlemsbedrifter skal være en avgjørende aktør i erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Det er mange aktivitetsområder for medlemmene i LOGMA. Informasjon om aktiviteter spres gjennom fagbladet «Logistikk & Ledelse», samt gjennom månedlige direkte utsendelser til kontaktpersoner i bedriftene og på www.logma.no

Medlemsmøter

Medlemsmøter er i form av enkeltbesøk hos medlemsbedrifter for å se praktiske løsninger, lære av andre, få nye ideer, etc. Møtene er åpne for alle medlemmene og delt opp i enkelte fagområder. LOGMA vil gjennomføre flere medlemsmøter hvert år innen fagområdene: innkjøp, lager, produksjon, transport og distribusjon, kvalitet, IT-/ ERP systemer, strategi og ledelse, Just-in-time.

På LOGMA´s websider ligger allerede mange møter fremover.

Erfaringsforum

Erfaringsforum er i form av at en gruppe medlemmer gjennomfører en serie møter for å behandle et spesifikt faglig tema eller en konkret utfordring eller problemstilling, fortrinnsvis ved en av medlemsbedriftene.

Nettverksbygging

Nettverking er at nøkkelpersoner i medlemsbedrifter vet om hverandre og lærer hverandre å kjenne. Som medlem av LOGMA kan du ta kontakt med andre medlemmer, og du kan selv forvente å bli kontaktet for diskusjon, rådgivning eller benchmarking.

Årlige konferanser

LOGMA samarbeider med arrangører av større konferanser og seminarer. Alle i medlemsbedriftene får delta på disse med betydelig rabatt. Målet er tre konferanser hvert år. Målet om tre konferanser er allerede klart:

Andre aktiviteter

Jeg ønsker å takke styret og de mange medlemsbedriftene som har bidratt til møtevirksomheten både i året vi har bak oss og dem som velvillig bidrar i 2003.

Hilsen Oddvar Eikeri, President

------------

Ønsker du noe tatt opp på LOGMAs generalforsamling?

Vi minner om at alle saker som ønskes tatt opp på LOGMAs generalforsamling i følge vedtektene må være sekretariatet i hende senest 15. mars 2003.

LOGMAs generalforsamling er planlagt til 7. mai 2003. Endelig bekreftelse på dato vil komme senere.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078