23948sdkhjf

NLF klager inn Suldal kommune til ESA: Kommuner egner seg dårlig som bedriftseiere

NLF klager inn Suldal kommune til ESA:Kommuner egner seg dårlig som bedriftseiereKommunene bør konsentrere seg om sine primæroppgaver for å sikre innbyggerne et godt og tjenlig servicetilbud. De er of...

NLF klager inn Suldal kommune til ESA:

Kommuner egner seg dårlig som bedriftseiere

Kommunene bør konsentrere seg om sine primæroppgaver for å sikre innbyggerne et godt og tjenlig servicetilbud. De er ofte dårlig egnet som bedriftseiere når bedriften skal konkurrere på et åpent, fritt marked. Eieransvaret innebærer noe langt mer enn å sørge for billig kapital når det går dårlig, hevder adm. direktør Gunnar Apeland i Norges Lastebileier-Forbund i dette innlegget.

Gunnar Apeland

Norges Lastebileier-Forbund har nylig innklaget Suldal kommune i Rogaland for EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for brudd på konkurransereglene når de i flere omganger har tilført Suldal Billag, som kommunen eier, kapital for å sikre den videre drift. I følge media har kommunen uttalt at dette har vært nødvendig for å sikre arbeidsplassene.

Det er forståelig at noen reagerer på at en næringsorganisasjon som først og fremst skal arbeide for best mulige rammevilkår for sin næring, går til dette skritt. Reaksjonene kan skyldes uvitenhet om hva både NLF og ESA er, og hvorfor det er feil å bruke offentlige midler på den måte som Suldal kommune gjør.

NLF organiserer den profesjonelle veitransporten. Bortimot 3.900 godstransportbedrifter med 9.000 - 10.000 biler og langt flere arbeidsplasser er medlemmer. De fleste medlemsbedriftene er mindre enn Suldal Billag, men alle er i prinsipp konkurrenter med dette selskapet fordi de opererer på det samme marked. Kampen om oppdragene er hard, noe den dårlige lønnsomheten i bedriftene er et bevis på. Nettopp derfor er det svært viktig at alle bedriftene har like konkurransevilkår. NLF vil kjempe for at Suldal Billag, selv om de ikke er medlem i NLF, også skal kunne drive innenfor det samme regelverk. Hvem som eier, er i denne sammenheng underordnet. Et eksempel på at NLF også har stilt opp for Suldal Billag, er at bedriften fikk god hjelp i en rettssak som gjaldt kjøre- og hviletid. Dette var mulig fordi NLF samarbeider godt med arbeidsgiverforeningen til bedriften, nemlig Transportbedriftenes Landsforening.

Fordi Norge er bundet av EØS-avtalen som pålegger alle transportbedrifter de samme regler som alle EU-bedriftene, er det viktig at noen sørger for at regelverket følges. ESA har denne oppgaven. De kontrollerer at konkurransen mellom private og offentlig eide bedrifter skjer på like vilkår og at ikke offentlige organer som stat, fylke og kommune, skaffer sine bedrifter fordeler som privateide ikke har. I denne spesielle saken har kommunen både gitt rentefrie lån og tilført kapital uten å følge regelverket. I følge uttalelser fra ordfører i Suldal, gjengitt i Haugesunds Avis, har han som fungerende styreformann i Suldal Billag, ikke satt seg inn i konkurransereglene. Etter vår mening er han ikke sitt ansvar bevisst, og han har derfor bidratt til at kommunen har brutt regelverket. Eventuelle motiver om at det er viktig å sikre arbeidsplassene, er i denne sammenheng uinteressante, selv om de er forståelige.

Sett fra NLFs side har Suldal kommune ved sin handlemåte satt andre bedrifters arbeidsplasser i fare. For kommunen er dette sikkert likegyldig, men ikke for NLF. Vår oppgave er å bidra til at konkurranse skjer på like vilkår og reagere når vi kommer over tilfeller der dette ikke skjer. Da benytter vi oss av de lovlige virkemidler både vi og Suldal kommune har. I dette tilfellet ESA.

Vi vet ikke om Suldal kommune eier andre bedrifter som konkurrerer med private. Hvis så er tilfelle, håper vi at kommunen opptrer mer ansvarlig og sørger for å være en god eier som følger regelverket. Noe annet vil være å sette private bedrifters arbeidsplasser i fare. Disse arbeidsplassene er like viktige som de offentlig eide og kommunens skatteinntekter er vel like viktige enten de kommer fra private eller offentlige firmaer.

Vi tror dessverre ikke at Suldal kommune er den eneste kommune i landet som ikke kjenner konkurransereglene. Derfor kommer NLF til å følge konkurransen i transportmarkedet videre og gripe inn når regelverk brytes og dette kan dokumenteres. Både offentlig eide og private bedrifter skal ha trygghet for at konkurrenten må følge de samme regler.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062