23948sdkhjf

Micromuse reduserer nedetiden: Høyere servicegrad med færre ressurser

Micromuse reduserer nedetiden:Høyere servicegrad med færre ressurserMicromuse er en ledende leverandør av programvare til service- og bedriftssikring. Selskapets trumfkort er Netcool-løsningen, som er...

Micromuse reduserer nedetiden:

Høyere servicegrad med færre ressurser

Micromuse er en ledende leverandør av programvare til service- og bedriftssikring. Selskapets trumfkort er Netcool-løsningen, som er blitt en kjerneløsning for IT-styring hos mange av de største serviceleverandører og selskaper globalt. - Et av våre satsingsområder er logistikk og transportbransjen, hvor vi har knyttet til oss store internasjonale aktører, sier country manager Henrik Abel i Micromuse.

Trond Schieldrop

Store logistikk-, transport- og spedisjonsselskaper er avhengige av å ha oppegående datasystemer. De må kunne forutse et hvilket som helst problem. I en bransje hvor Just-in-time-prinsippet har en så avgjørende betydning, kan en nedetid på flere timer få katastrofale følger for forretningsdriften og i verste fall tap av kunder.

- Med Netcool kan vi redusere nedetiden til et minimum, sier Abel.

- Ønsker man å outsource deler eller hele driften kan vi overvåke SLA-rapportene i «real-time» og se at de overholdes til enhver tid. Vi kommer nå til å intensivere arbeidet med å knytte til oss en partner som kan bearbeide det norske markedet. Samtidig gir Netcool dataavdelingen, og derved også bedriften, sterkt forbedret serviceevne.

Internasjonalt representert

Selskapet har nå salgskontorer og driftsavdelinger over hele verden og samarbeider med over 100 kanalpartnere på seks kontinenter. Det norske selskapet ble etablert for et år siden og består av to personer. Abel kom til selskapet for tre måneder siden og har direktekunde- og partneransvaret. Lokale partnerne er Datametrix, Commitment og Teleca.

- I tillegg har vi allerede avtaler med IBM, Cisco og SUN, og vil i løpet av relativt kort tid innlede samarbeid med flere andre internasjonale aktører, sier Abel.

De største kundene i Norge er Telenor, NextGenTel og Bane Tele. 2002 var et turbulent år for IT-bransjen. Signalene så langt tyder på at 2003 blir noe bedre enn fjoråret. Abel tror imidlertid at det store oppsvinget trolig først komme til neste år.

- Vi har valgt å bygge opp den norske virksomheten i et stagnerende marked, vel vitende om at trenden vil utvikle seg i positiv retning. Konkurransen er i dag relativ liten. Det gir oss en unik mulighet til å bli en prefert partner for en rekke norske kunder, sier han.

Bedriftssikring

Micromuse leverer løsninger som bygger på de investeringer kundene allerede har gjort i form av hardware og programvareapplikasjoner, herunder egenutvikling og nettverksløsninger.

- Vi ønsker ikke å være alt for alle, men den beste leverandøren for de bedrifter og organisasjoner som har behov for bedriftssikring. Målet er å levere overordnede løsninger som forbedrer servicekvaliteten betraktelig, innhente informasjon fra tilgjengelige systemer, gjennomføre fornuftige korrelasjoner på resultatene og presentere sluttresultatet for både ledelse, operatører og andre sluttbrukere, sier Abel, og legger til at de foretar «mikrokirurgiske» inngrep i kundenes datahjerne og implementerer deres løsning tilpasset den enkeltes behov.

Kjerneløsning for IT-styring

Micromuses Netcool-serie, som ble sluppet ut på markedet i 1996, er kjerneløsningen for IT-styringen hos mange av verdens mest vellykkede serviceleverandører og -bedrifter. Micromuses trumfkort er nettopp disse forretningskritiske applikasjonene. Det er godt over 300 ferdige tilknytninger til eksisterende systemer, og Netcool er langt enklere og raskere å implementere enn konkurrerende løsninger.

- Mens vi snakker om en implementeringstid fra uker til noen få måneder, kan en tilsvarende operasjon hos konkurrentene ta fra ett til flere år, sier Abel.

Han legger til at prisen på Netcool og konkurrerende løsninger er tilnærmelsesvis identisk. Prisen beløper seg fra ca. 1 million kroner og oppover, avhengig av størrelse og omfang på kundens datasystem og -behov. Netcool-serien gir nettverks- og IT-driftsgrupper muligheten til å overvåke infrastrukturen og finne problemene før de påvirker inntektsbringende applikasjoner og kundetjenester. Netcool bidrar ifølge Abel til ende-til-ende-overvåkning og styringsløsninger, og gir betydelige innsparinger på IT-sektoren ved å unngå kostbar avbruddstid. Applikasjonene kan tas i bruk raskt og skaleres mens nettverket vokser. På den måten får man raskt utbytte av investeringene i form av reduserte driftsutgifter, bedre servicetilgjengelighet og reduksjon i totale driftskostnader (TCO).

- Majoriteten av våre kunder har en payback på 6 måneder etter at de gikk til anskaffelse av Netcool. I dagens konkurranseutsatte marked bør derfor slike momenter veie tungt når man vurderer å gå til anskaffelse av forretningskritiske applikasjoner. Vi går normalt inn i en prosess sammen med kunden for å kartlegge hvilken effekt en implementering av Netcool vi ha for forretningsdriften, sier Abel.

I denne prosessen søker de å kvantifisere de fordelene løsningen vil gi i kroner og ører, gjennom blant annet:

Skjemaet til høyre viser de elementene Micromuse går gjennom for å sikre at en eventuell investering i Netcool vil være både økonomisk og på andre måter fordelaktig for kunden.

Distribusjon

Netcool-applikasjonene distribueres av både lokale partnere i de enkelte landene, samt de største telekom- og Internettselskaper i bransjen,

så som Cisco Systems, Sun Microsystems, Ericsson og Nortel. Innenfor Micromuse Alliance Program, tilbys dusinvis av maskin-vare- og program-varepartnerløsninger som umiddelbart kan integreres med Netcool-serien. Cisco selger Netcool som en OEM-versjon under navnet Cisco InfoCenter (CIC).

- Dette er storebroren til CiscoWorks. En rekke store internasjonale selskaper benytter seg av CIC, sier Abel, som mener samarbeidet med Cisco har betydd mye for Micromuse.

- At Cisco valgte å standardisere sine løsninger på Netcool, er en fjær i hatten for oss som selskap, mener han.

Kundetilfredshet

Micromuse har levert Netcool-serien til 24 av verdens 25 største telekomleverandører. På spørsmål om hvordan tilbakemeldingene er, svarer Abel at de kjører årlige brukerkonferanser og har gjennomført en rekke kundetilfredshetsundersøkelser. Den siste målingen ble foretatt like før jul, og viser en kundetilfredsstillelse på godt over 90 prosent.

- Skal vi klare å ri denne bølgen også i fremtiden, må vi fortsette å utvikle Netcool-serien og fange opp ytterligere infrastruktur-intelligens. Det gir merverdi til bedrifter som ønsker å være i tet hva det «hoteste» på teknologifronten angår.

God forsikring

Netcool-serien sikrer at nettverk, tjenester og applikasjoner til serviceleverandører og bedrifter fungerer som de skal. Netcool-applikasjonene gir dem sanntidsoversikt over det som skjer i hele infrastrukturen, og presenterer dette på en overskuelig måte. Informasjon fra de ulike applikasjonene og elementene i bedriftens nettverk sammenstilles, og tolkes av Netcool i sanntid og gjør samtidig operatører og andre langt mer effektive i sin jobb. løsningen er derfor i stand til å hjelpe bedriften til å bli enda bedre, mener Abel.

- Slik sett har man muligheten til å reagere før problemene forårsaker avbrudd i nettverksbaserte bedriftstjenester. Man kan også sikre tjenesteleveranser på tvers av stadig mer komplekse multivendor-nettverk til betydelig lavere priser. Dette gjør dem også i stand til å styre sine nettverk på en optimal måte ved å hjelpe dem å prioritere tid og ressurser.

Han legger til at serien er utformet til å kunne trekke fordeler av gunstige markedstrender. Disse omfatter kontinuerlig utvidelse av Internett, nett-

tjenester og e-handel, økning i IP-datatrafikk og Voice Over-IP, samt større bredde i akseptering og anvendelse av infrastrukturer for leveranse av trådløse, bredbånds- og optiske tjenester.

Plattformuavhengige

Micromuse kan via Netcool overvåke ulike servere og databasesystemer som Sybase og Oracle.

- Vi kan også spre oss på en rekke operativsystemer, som f.eks. SUN, HPUX, AIX, Linux og Windows i en rekke smaksvarianter. Sist, men ikke minst, kan vi legge IBM stormaskiner samt AS/400 under denne løsningen. Med visse modifikasjoner kan du kalle oss plattformuavhengige. Vi støtter nær sagt alle kommersielt utbredte plattformer.

Voksende marked

Markedet for IP-telefoni, eller telefoni over datanettverk, er voksende.

- For selskaper med alt fra hundre til flere tusen telefoner er det et krav til et oppegående feilsøkesystem. Vårt nye overvåkningssystem for IP-telefoni dekker disse behovene og gir en optimal servicekvalitet. Vi har også utviklet sikkerhetsløsninger som avhjelper mot DOS-angrep. Nylig var et DOS-anlegg på ferde i Europa. Det kunne fått uante konsekvenser for en rekke teleoperatører og ASP´er hvis ikke problemet ble løst i tide. Det kunne ha tatt halvparten så lang tid å utrede dette problemet med Netcool, avslutter han.

-----------------

Liker utfordringer

Henrik Abel er en mann som liker utfordringer. I hele sin yrkesaktive karriere har han hatt en spesiell forkjærlighet for å starte opp nye virksomheter, og det med suksess.

Etter at han var ferdig med studiene på handelshøyskolen i Århus, fikk han jobb hos IBM i Norge. Hovedfokus var store laserskriversystemer og tilhørende programvare. Etter fire år gikk han over til Rank Xerox, med ansvaret for salget av større laserskriversystemer i Norge, programvare samt nettverk og arbeidsstasjoner. Her var han i tre år før han fikk salgsansvaret for det svenske markedet hos BMC Software i København. Etter ett år med meget gode resultater valgte han å reise tilbake til Norge. Her startet han det danske agenturet International Software Associates, som solgte løsninger for det amerikanske software selskapet Goal Systems. Etter relativt kort tid ble både agenturet og Goal Systems kjøpt opp av amerikanske Legent, som skulle inn på det norske markedet med et heleid datterselskap. Abel fikk tilbud om å lede denne virksomheten, og det ble raskt etablert gode kunderelasjoner innen bank, finans, forsikring og på outsourcing siden. Legent, som var en direkte konkurrent til Computer Associates (CA), ble senere kjøpt opp av Charles Wang et. co. Flere av kundene hadde valgt løsningene fra Legent bl.a. fordi de ikke var helt fornøyd med den måten CA lisensierte ut sine løsninger på den tiden. Mange så nok på oppkjøpet som en utfordring for den teknologiske plattformen de hadde valgt. Oppkjøpet av Legent viste seg likevel å bidra positivt for både CA og kundene på sikt.

Abel fikk stillingen som salgssjef i CA, og var mannen bak den største avtalen CA hadde inngått i Norge på den tiden. Etter tre år takket han for seg og etablerte en konsulentvirksomhet. Her jobbet han med kontraktsbehandling og tilhørende rasjonaliseringssystemer for bedrifter. Han ble deretter kontaktet av BMC Software, som ville at han skulle gjennomføre en markedsundersøkelse for dem. Når jobben var sluttført fikk han tilbud om å starte opp et datterselskap i Norge. Det hele begynte med hjemmekontor og ham selv som eneste ansatt. Han bygde selskapet gradvis opp og på det meste var det 30 ansatte i BMC Software Norge. I samme periode la Abel grunnen for en eventyrlig omsetningsøkning, drøyt 13 ganger utgangsnivået. Etter om lag seks år i selskapet mente han tiden var moden for nye utfordringer.

Nye utfordringer

Nå er han igjen tilbake til utgangspunktet med kun to ansatte i Micromuse.

- Vi er dobbelt så mange i forhold til oppstarten av BMC Software i Norge, sier Abel spøkefullt. Han har stor tro på selskapets fremtid i Norge.

- Vi leverer løsninger som direkte er med på å forbedre effektivitet, kvalitet og kostnader ved og i kundenes forretningskritiske applikasjoner og IT infrastruktur, sier Abel, som mener Telenor er et godt eksempel på dette. Selskapet er nå i ferd med å legge overvåkningen av sin telestruktur inn under Micromuse Netcool i sitt nye operasjonssenter på Fornebu.

- Vi er også i dialog med mange nye potensielle kunder i disse dager, som klart ser fordelene med vårt system. Dette viser at Netcool-løsningene til Micromuse er en meget aktuell investering selv i nedgangstider, og sikrer samtidig bedriftene opptur og konkurransemessige fordeler når markedet tar skikkelig av igjen, sier Henrik Abel.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078