23948sdkhjf

LOGMA: Fusjoner er både spennende og krevende

LOGMA:Fusjoner er både spennende og krevendeOppkjøp og fusjoner av bedrifter har vært et vanlig trekk både i Norge og internasjonalt i lang tid. Ett av de viktigste argumentene har vært å samle volum ...

LOGMA:

Fusjoner er både spennende og krevende

Oppkjøp og fusjoner av bedrifter har vært et vanlig trekk både i Norge og internasjonalt i lang tid. Ett av de viktigste argumentene har vært å samle volum og bli større og mer konkurransedyktig. Det finnes mange eksempler på at resultatene ikke alltid har blitt som forventet. Hva er det som skjer i fusjonsprosesser? Hvorfor blir ikke 2 +2 alltid lik 4? Dette var tema for LOGMAs første medlemsmøte i 2003 hos Kitron Oslo.

Jarle Aaram

Kitron ASA har spesialisert seg på kontraktsdesign og -produksjon av industriell elektronikk. Med mer enn 40 års erfaring og over 1.500 ansatte er Kitron en av de ledende produsentene i Skandinavia på dette området. Konsernet har bedrifter i Norge, Sverige og Litauen, og omsetter for 350 millioner USD. Kitron har mange produksjonsenheter med noe forskjellig kompetanse, og dekker derfor et bredt spekter i hele verdikjeden fra utvikling og design via industrialisering, innkjøp og produksjon til lagerhold, salgskoordinering og ettersalgsaktiviteter. De viktigste markedene er forsvar/marine, data/telekom, medisinsk utstyr og industri.

Forskjell på teori og praksis

Dagens Kitron er et resultat av fusjonen mellom Sonec og Kitron i 2000. Sonec hadde sitt utspring fra Ericsson på Hisøy, mens Kitron begynte i det små i Kilsund. Begge bedriftene hadde vokst ved oppkjøp og fusjoner før de gikk sammen. Å fusjonere disse to bedriftene med forskjellig historie og kultur var en stor utfordring. Selv om fusjonen totalt sett har vært vellykket, har ikke alt gått på skinner hele tiden, fortalte Bjørn Furu, adm. direktør i Kitron Oslo og ansvarlig for Kitrons produksjonsenheter.

Kitron gjorde et grundig forarbeid og engasjerte spesialister i dette arbeidet. Dette la et godt grunnlag for videre arbeid, og det ble skapt store forventninger. Det er mange årsaker til at ikke alle disse ble innfridd i gjennomføringen. En del forutsetninger stemmer kanskje ikke. Kostnadene ved et lokale forsvinner ikke alltid selv om lokalet blir stående tomt. Selv med en fusjon blir en kanskje ikke stor nok til å oppnå alle volumfordelene fullt ut. Dessuten kan rammebetingelser endres under veis. Noen effekter kan hentes ut umiddelbart, mens det kan ta lenger tid enn forutsatt å realisere andre.

Informasjon er sentralt

Det er ikke alt som er like lett å kvantifisere og vise i regneark. Det er lett å glemme at det er menneskene som er de viktigste ressursene. Mennesker reagerer forskjellig, og den kunnskap og erfaring de har, kan lett gå tapt eller bli dårlig utnyttet i slike store omstillinger. Det er heller ikke alltid lett å samarbeide nært med tidligere konkurrenter.

Hurtig og presis informasjon til alle ansatte er helt sentralt. Menneskelige ressurser skal motiveres til endringer som har store konsekvenser for mange kolleger. Lang tids usikkerhet virker sterkt demotiverende, og det er vanskelig å opprettholde effektiviteten i en slik periode. Kunder og leverandører må heller ikke glemmes midt oppe i alt dette. Endringen har betydning også for dem.

Ledelse og motivasjon viktigst

Fusjonsprosesser krever ekstremt mye av ledelsen. Mange endringer skal gjennomføres samtidig, i tillegg til at en skal opprettholde daglig drift. Ledelsen må hele tidene være synlig og informere. Det er viktig å beholde styringen hele tiden. Hvis ledelsen mister fokus, kan ting lett gå galt. Det er lett å undervurdere hva dette krever av ressurser.

Skal en fusjon bli vellykket, må en ha en klar strategi som også sier hvor en vil og hvordan en skal komme dit. En må ha tilstrekkelige lederressurser til gjennomføringen, og det kreves en god og ryddig prosess med alle ansatte samt kunder og leverandører. Det er også viktig å prioritere de ulike endringene. Er det nødvendig at alle går over til samme ERP-system samtidig med alle de andre endringene?

Totalt sett har fusjonsprosessen for Kitron vært vellykket, og nå begynner en å høste resultatene. Fusjonsprosesser er spennende å arbeide med, men kan være vanvittig krevende. Forarbeidet må være grundig, og ledelsen må beholde fokus hele tiden. De tekniske problemene er konkrete og kan som regel løses, men en må huske at det er mennesker og motivasjon som er viktigst i slike prosesser, avsluttet Furu.

LOGMA takker for et interessant medlemsmøte hvor deltakerne fikk mange gode råd, men også noen momenter til ettertanke.

-----------

Kostnadseffektiv material- og produksjonsstyring

Årets MPS-forum blir arrangert på Felix konferansesenter, Aker Brygge, 6. og 7. mai. Årets konferanse har fått tittelen «Kostnadseffektiv material- og produksjonsstyring» og er så langt vi kjenner til den eneste innen dette fagområdet i Norge.

Material- og produksjonsstyring er en viktig oppgave for effektivisering av verdikjeden. Tradisjonelt blir dette oppfattet som aktuelt bare for virksomheter som driver produksjon, men mye av de samme prinsippene er også nyttige for grossister og andre handelsbedrifter. Konferansen setter fokus på sentrale tema som total vare- og informasjonsflyt, produksjonsplanlegging, innkjøp, lager og distribusjon, samt valg og innføring av styringssystem. Av disse er det bare produksjonsplanlegging som er spesifikt for produksjonsbedrifter, men også andre bedrifter utfører en produksjon som kan styres etter de samme prinsippene.

En effektiv og helhetlig vare- og informasjonsflyt er sentralt for å oppnå gode resultater. På konferansen vil en ta opp hvilke krav en bør stille til vare- og informasjonsflyt, hvordan alle ledd kan perfeksjoneres og ikke minst hvordan en kan finne fram til de svakeste leddene. Det er nemlig ved å forbedre disse en kan forbedre den totale kjeden.

God produksjonsplanlegging er avgjørende for å kunne levere til riktig tid med minst mulig ressursforbruk og kostnader. Hvilke faktorer bør en ta hensyn til, og hvilken informasjon er avgjørende? Innkjøpskostnadene står normalt for en betydelig del av de totale kostnadene, og ofte langt mer enn egne produksjonskostnader. Hvordan kan en spare penger på gode og riktige innkjøp, og hva kan en gjøre for å korte ned på leveringstiden og bedre leveringssikkerheten? Og hvordan kan en bedre lønnsomheten gjennom bedre kontroll over lagerbeholdningen? Flere foredragsholdere vil ta opp disse spørsmålene og belyse dem ut fra praktiske erfaringer i egne bedrifter.

Mange bedrifter har satset mye på innføring av nye styringssystemer, og med noe varierende resultat. Hvilke kriterier bør en stille ved valg av system, hvilke positive og negative sider kan en virksomhet regne med ved innføring av et standard styringssystem, og hvordan kan systemet utnyttes for å oppnå økt effektivitet? Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp på konferansen.

Rabatt på konferanseavgiften

LOGMA er samarbeidspartner for konferansen, og vi minner om at LOGMA-medlemmer får kr 1.000 i rabatt på konferanseavgiften. For mer informasjon, se www.confex.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063