23948sdkhjf

Gjøvik Tekniske Fagskole: Givende samarbeid med næringslivet

Gjøvik Tekniske Fagskole:Givende samarbeid med næringslivetÅ oppgradere kunnskaper og kompetanse i logistikk er det stort behov for i så vel den offentlige sektor som innen næringsliv. – Vi ser at sta...

Gjøvik Tekniske Fagskole:

Givende samarbeid med næringslivet

Å oppgradere kunnskaper og kompetanse i logistikk er det stort behov for i så vel den offentlige sektor som innen næringsliv. - Vi ser at stadige flere tar fagbrev i materialadministrasjon, terminalarbeider, transport- eller yrkessjåførfaget, sier Håkon Rønnevig ved Gjøvik Tekniske Fagskole, som i snart 12 år har hatt et toårig tilbud i logistikk og transport. Deler av undervisningen er problembasert og prosjektstyrt, og foregår i nært samarbeid med utvalgte bedrifter.

Opptakskriteriene er bl.a. fagbrev i relevante fagområder. I tillegg kommer krav om praksis. Kombinasjonen av tidligere praksis og teoretisk opplæring gjør at deltakerne stiller sterkt som logistikkmedarbeidere i bedrifter, hos speditører og samlastere, i shipping- og transportvirksomheter, i offentlig forvaltning som driftsteknikere og transportplanleggere.

- Fagfeltet dekker svært vidt jobbmessig og favner bl.a. ledelse og økonomi, materialadministrasjon, fabrikkplanlegging og vedlikehold foruten fordypningsfag som befraktning, service og kundebehandling, IT, markedsføring, transportrett, transportkunnskap og anvendt logistikk, opplyser fagansvarlig Håkon Rønnevig.

Innenfor teknikerkompetansen tar studentene også almene fag som gir uteksaminerte kandidater generell studiekompetanse.

Nært samarbeid med bedrifter

Deler av undervisningen er problembasert og prosjektstyrt. I de obligatoriske prosjektene kommer skolen og studentene i et nært samarbeid med bedriftene, som på sin side ser muligheter til å gjennomføre et arbeid utenfor opprinnelig tidsbilde. Også noen studiebesøk i ulike typer virksomheter blir det tid til i løpet av året ved siden av tverrfaglige gruppearbeid.

- I tråd med nyere pedagogisk tenkning er målet å skape god læring gjennom gode læringssituasjoner knyttet til kompetanseområdet. Det inkluderer deltakernes trening i å jobbe i team og ferdigheter i det å kommunisere. Fremføring av egne arbeidsløsninger er blitt en del av aktivitetene, sier Rønnevig, og legger til at ca. tidligere 150 kandidater fra fagtilbudet logistikk og transport ved Gjøvik Tekniske fagskole idag møter viktige yrkesutfordringer på mange nivåer.

- Det positive som opplæringen bringer med seg, er bl.a. å se at studentene allerede i det praktiske prosjektarbeid aktiverer en fremtidig jobb i prosjektbedriften. Dessuten blir noen av prosjektene gjennomført i det praktiske liv og bidrar til økonomiske resultater.

Blir tilbudt jobb

Skolen har studenter fra hele landet, og det er i stor grad studentene selv som foreslår hvilke bedrifter man skal innlede et prosjektsamarbeid med. Rønnevig opplyser at mange av studentene senere har blitt tilbudt jobb i de samme bedriftene.

- Ett av de prosjektene som helt klart har hatt en samfunnsøkonomisk side er planleggingen av en bybussrute i Trysilfjellet på oppdrag fra flere offentlige instanser, sier Rønnevig, og opplyser at kostnadssidene i prosjektet er bygget opp på utarbeidelsen av rutetraseer, tidsforbruket, materiellets egnethet og ledig kapasitet i området. Målet har vært å gi områdets fritidsbeboere et tilbud til/fra skianleggene og handlesentrum. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ligger i å unngå for stort arealbruk til parkeringsområder i kjernen. Prosjektet er under realisering.

Gevinst for bedriften

Et annet prosjekt har vært å se på deler av avfallsgjenvinningen i Orkla-Borregaard. Her har ideene vært svært så konstruktive og gitt bedriften økonomiske besparelser i større målestokk.

Videre nevner Rønnevig et prosjekt som ønsker svar på spørsmålet: er det økonomisk drivverdig å starte med transport av lastebiler på tog på strekningen Oslo-Trondheim? Tanken er å finne en intermodal driftsløsning som gir gevinst for samfunnet, for CargoNet, for lastebileierne og oppdragsgiverne, og for koordinatoren. Det ligger i planen å føre toget via Hamar/Elverum opp østerdalsbanen til Trondheim. På den måten blir prosjektet også en del av en pågående samfunnsdebatt i forbindelse med nedleggingen av østerdalsbanen og den sterkt ulykkesbelastede vegstrekningen som går parallelt med jernbanelinjen.

Det har i tillegg vært gjennomført en rekke transportprosjekter knyttet opp til logistikken i bedrift. Ett av dem har vært å vurdere materialtilførselen til Norske Potetindustrier AS. Et annet har gått ut på å vurdere transportløsninger til lands i den persiske golf for et norsk rederi. Utfordringene har vært mange og spennende.

De som synes at studietilbudet høres interessant ut, kan kontakte Gjøvik Tekniske Fagskole på tlf 61 14 54 00, eller se skolens webside:.www.gtf.ol.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062