23948sdkhjf

Volvo FH16: Skreddersydd for de aller tyngste oppgavene

Volvo FH16:Skreddersydd for de aller tyngste oppgaveneVolvos nye 16-liters motor med effekter opp til 610 hk og et dreiemoment på hele 2.800 Nm er beregnet for de aller tøffeste transportoppdragene. H...

Volvo FH16:

Skreddersydd for de aller tyngste oppgavene

Volvos nye 16-liters motor med effekter opp til 610 hk og et dreiemoment på hele 2.800 Nm er beregnet for de aller tøffeste transportoppdragene. Hva er vel derfor mer naturlig enn at Volvo samtidig med 16-liters introduksjonen også forsterker sin langvarige lobbyvirksomhet om å innføre 25,25 meters totallengde 60 tonns totalvekt utover de få landene som tillater dette idag. Vi har vært i Sverige og kjørt uvanlig lange lastebiler med uvanlig sterke motorer.

Henning Ivarson Vadstena

Lastebilen på bildet har et skap på 7,82 meter og trekker en 13,6-meters semitrailer festet på en dolly. Modulkonseptet til Volvo tar med andre ord utgangspunkt i standard lastbærerlengder og som bare kombineres på nye måter. Det er eksempelvis også mulig å snu på kombinasjonen, slik at en ordinær semitrailer i tillegg trekker en kjerre med et skap på 7,82 meter. Totallengden blir 25,25 meter for begge variantene. Langt, sier mange samferdselspolitikere. Alt for langt, sier de fleste. Likevel er 25,25 meter blitt permanent godkjent i Sverige og Finland, og forsøksvis også i Nederland. Men skal man tro på Volvos fremtidsstrateger, er det er tyskerne som sitter med nøkkelen. Hvis Tyskland godkjenner den økte totallengden, er det mange som tror at resten av landene på kontinentet vil følge etter.

38 prosent økning i veitransporten

Uansett må politikerne - enten de liker det eller ikke - forholde seg til EU-kommisjonens prognoser om at godstransporten på vei vil øke med hele 38 prosent i perioden 1998 til 2010. For å unngå et komplett trafikkinfarkt på kontinentet, må altså noe gjøres. Mange politikere vil ha mer gods over på både skinner og på lektere som benytter vannveiene på kontinentet. Men tidens krav til stadig raskere og mer fleksible transporter gjør at disse transportformene for mange typer gods aldri vil kunne konkurrere fullt ut med veitransport dør til dør. Det utredes også planer om å bygge parallelle veinett på kontinentet som utelukkende skal benyttes til godstransport.

Volvos løsning - på i hvert fall deler av problemet - synes i så måte å være langt enklere. Ved å øke totalvekten til 60 tonn slik man har i Finland og Sverige, og samtidig øke totallengden til 25,25 meter, kan to slike ekvipasjer transportere like mye ett 18,75 meters vogntog og to 13,6 meters semitrailere. På den måten vil veibelastningen bli mindre, og drivstofforbruket pr. transportert tonn bli redusert med 15 til 20 prosent - hvilket vil gi transportørene økt lønnsomhet samtidig som miljøbelastningen blir redusert gjennom mindre utslipp av avgasser.

Imponerende kraftreserver

Volvos nye 16-litersmotor med effekter på henholdsvis 550 og 610 hk er myntet på de aller tyngste transportene, og er således skreddersydd for blant annet 60-tonns ekvipasjer. FH16 vil også bli å finne som langtransportbiler som går i trafikk mellom eksempelvis Oslo - Haugesund eller tilsvarende krevende strekninger, i tillegg til tømmerbiler og rene tungtrekkere. Man vil garantert se en og annen som brukes til containertransport inn og ut av Oslo havn også. Det er fortsatt flere i bransjen som bare skal ha det største og grummeste som finnes på markedet.

Tidligere i høst fikk vi anledning til nok en gang å prøvekjøre FH16 med blant annet 60-tonns totalvekt og 25,25 meters lengde på svenske veier. Gledelig denne gang var at Volvo samtidig hadde stilt til disposisjon en like lang og tung bil med en 12-liters motor på 460 hk. Dermed lå det godt an til en direkte sammenligning i bakkene. Da vi kjørte FH16 første gang under introduksjonen i sommer, var det bare biler med denne motoren, og således vanskelig å kunne ha noen klar formening om hvor godt den trakk.

Fra Göteborg bar det på kryss og tvers sydøstover i Småland før vi svingte nordover til Jönköping og deretter langs Vättern til Vadstena. Dagen etter fulgte vi tilnærmet samme rute tilbake. Selv om det stort sett er relativt flatt i dette området, hadde Volvo klart å finne frem til flere skikkelig seige bakker. Med kjøring i samlet tropp, opplevde vi raskt hvor dramatisk tidsforskjellen opp disse bakkene ble mellom en FM12 med 460 motor og en FH16 med 610 hk. Sistnevnte gir hele 2.800 Nm mellom 950 og 1.500 omdreininger, og bakkekjøringen ga et klart bevis på hvilke kraftreserver som ligger i bunn av denne motoren. Her er det ingen problemer å ligge på rundt 1.000 omdreininger. Det slo oss også nok en gang hvor uvanlig stillegående den nye 16-liters motoren er.

Selv om FM´en naturlig nok ble parkert i bakkene av FH16, var den likevel en fornøyelse å kjøre. Denne var utstyrt med Geartronic som står i kombinasjon med en synkronisert girkasse. Systemet fungerer helt greit, men girskiftene skjer saktere sammenlignet med det langt mer moderne, sofistikerte og vel omtalte I-Shift som arbeider mot en usynkronisert girkasse. I-Shift har imidlertid fortsatt en begrensning på 44 tonn, og insisterer man på et automatisert girskiftsystem for høyere totalvekter er derfor Geartronic eneste alternativ. Hvis man ikke bytter merke da.

Hvordan er det så å kjøre en 25,25? Svært enkelt, vil jeg våge å påstå. I hvert fall på gode svenske riksveier. Løsningen Volvo har kommet frem til gjør at semien følger bilen så godt at det er lett å glemme seg. For det sier seg selv at en slik løsning krever litt mer plass enn vanlig. Men ikke så mye. Flere av rundkjøringen vi kjørte gjennom i Småland hadde tilnærmet norsk diameter, hvilket i praksis vil si at de er svært lite lastebilvennlige. Likevel var det ikke spesielt vanskelig å få 25,25 meters settet gjennom. Men for all del; de som driver lobbyvirksomhet for økt totallengde i Norge begrenser sitt ønske til for noen få stamveier som kan gi mer effektive transporter terminal til terminal. Her kan settene raskt og enkelt kobles om til normale lengder.

Trimmet 12-liter

Med på pressekjøringen hadde Volvo også en FH12 med I-Shift og 420 hesters motor som var utstyrt med en EconomyPower-pakke. Her er elektronikken justert slik at motorens maksimale dreiemoment øker med 200 Nm i høyeste gir. Det resulterer i mindre behov for nedgiring, men er nok først og fremst beregnet for kjøring på kontinentet der man hovedsakelig kjører flatt og kun unntaksvis har behov for litt mer krefter i bakkene. Systemet tilbys også på 460-varianten av Volvos 12-liters motor.

Den absolutte racer´n var også denne gang en 40-tonns semi med 610 hk. Egentlig er det litt uforståelig hvorfor Volvo stiller opp med slike demonstrasjonsbiler, for det dreier seg jo i realiteten om en overmotorisering uten sidestykke. Ikke er de spesielt morsomme å kjøre heller - man kan nesten starte i høyserie, og er helt unntaksvis ute av høyeste gir.

Informasjonssjef Svenn Åge Løkken i Volvo Norge opplyser til Logistikk & Ledelse at motoren så langt er blitt svært godt mottatt i markedet, og at selskapet for tiden har en god ordrereserve på FH16.

www.volvotrucks.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078