23948sdkhjf

Produktutvikling og industrialisering - elektronikkproduksjon og Kitron: Prosessen fra idékonsept til volumproduksjon

Produktutvikling og industrialisering - elektronikkproduksjon og Kitron:Prosessen fra idékonsept til volumproduksjonKitron ASA har på få år blitt et norsk-svensk IKT-konsern med flere virksomheter og ...

Produktutvikling og industrialisering - elektronikkproduksjon og Kitron:

Prosessen fra idékonsept til volumproduksjon

Kitron ASA har på få år blitt et norsk-svensk IKT-konsern med flere virksomheter og kompetanseområder innen elektronikk og apparater. Forretningsideen er å utvikle og produsere IKT- og elektronikkprodukter på oppdrag for andre. Dette burde gi store muligheter, men uten aktivt bruk av integrasjon og synergier blir utviklings- og produksjonskapasitet en byrde for eierne i en tid med skarp konkurranse og lavkonjunktur. I denne artikkelen ser vi nærmere på Kitron Development AS som utviklingsgruppe, og det integrerte samarbeid med Kitrons introduksjonssenter på Hisøy ved Arendal, og hvordan dette kan resultere i produserbare og lønnsomme produkter for Kitrons kunder.

For å få innsyn i industrialiseringens verdi og omfang fant vi veien til Kitron Arendal på Hisøy. Her er Ingeborg Svanes produksjonssjef og har formalisert produksjonsintroduksjon i et såkalt NPI-senter (New Product Introduction-senter). Hun presiserer at det er vesentlig å arbeide i nær kontakt med både produktutvikler og kunde i den kritiske tiden da produktet tilrettelegges for volumproduksjon.

Joan Frost Urstad

Vi leser daglig at virksomheter flagger ut sin produksjon, spesielt innen IKT. Samtidig er det en fortsatt betydelig IKT-industri og utviklingsvirksomhet her til lands, med en flora av gründerbedrifter. Kun en liten del av denne teknologien fører til lønnsomme produkter. Man lykkes ofte ikke fordi produksjonskost blir for høy og man når ikke markedsvindu. Teknikker som slank produksjon, «Lean Manufacturing» (omtalt i nr. 4-2003) er et godt eksempel på en metode for forbedret produksjonslønnsomhet. En annen metode, som også omfatter utviklingsfasen, er kanskje opplagt for mange, men vanskelig i praksis; Design for Manufacturing, eller konstruksjon for produksjon. Etablerte bedrifter som både utvikler og produserer sine elektronikkprodukter har innebygget industrialiseringsekspertise enten i utviklingsprosjektene eller produksjonsavdelingen.

Bedrifter som satser på å outsource produksjonen, som aldri vil satse på egenproduksjon, har ikke denne muligheten. Resultatet er ofte re-design, og ombygging av produktet før det lanseres, som kan føre til for dyre produkter for markedet, og i mange tilfeller fører til store forsinkelser i forhold til kontrakter og markedsvindu. Synligheten er høyere utviklingskost og lengre utviklingstid, og dermed lav lønnsomhet. Ved å se på Kitrons muligheter, kan vi belyse hva det viktige leddet industrialisering betyr i denne verdikjeden.

Produktutvikling - hvilket ansvar har utviklingsprosjektet?

Kitron Development AS er et selskap i Kitron gruppen som leverer produktutviklingstjenester på oppdrag, til flere bransjer. Produktene skal leveres til kunden, enten som prototyper eller produkter tilrettelagt for volumproduksjon. Produksjon kan utføres av en produksjonsenhet i Kitron, alternativt av en annen produksjonsbedrift. Kunden har kunnskap om sitt produkt og marked, men vanligvis ikke produksjonsteknologi. Det er derfor et ansvar hos Kitron Developments prosjektleder å involvere produksjonsteknisk kompetanse ganske tidlig i utviklingsprosessen, for å sikre at produktet møter fabrikkens krav til produserbarhet. Dette for at det skal bli en lønnsom investering for kunden.

En samtale med Ole Christian Ruge, adm. direktør i Kitron Development AS hjalp oss med de riktige svarene. Ruge bekrefter at det er stor pågang mot utviklingsgruppen fra eksterne produkteiere, i en økende grad gründerbedrifter. Oppgaven er å utvikle IKT- og elektronikkprodukter, i samarbeid med kundens egne spesialister. Kitron Development er organisert med en bransjedeling i fire grupper: tele og data, helse, forsvar og industri. De fleste av oppdragene ender med et produkt som skal produseres. Kitron Development er blitt en ingeniørtung organisasjon, med totalt 180 ansatte i Norge og Sverige, den er multidisiplinær og er lokalisert på seks forskjellige steder. Kompetansen omfatter elektronikkonstruksjon, programvareutvikling, industridesign og testutvikling, samt prosjektledelse. I tillegg til gruppen med gründerbedrifter, er flere av de store IKT aktørene kunder. Flere av disse er i ferd med å outsource hele eller deler av sin elektronikkutvikling og produksjon til Kitron. Kunder som skal utvikle og produsere produkter til militære formål, er en stor og økende gruppe både i Norge og Sverige. Dette er en gledelig trend, men det krever at enheten kan levere profesjonelt utført utviklingsarbeid, til trange budsjetter, til avtalt tid og med høy kvalitet. Kvalitet betyr for mange at produktene er klare for produksjonslinjen og kundens marked. Et økende nivå av integrering i utviklingsfasen med andre Kitron-disipliner er nøkkelen for å få dette til. Det er to grupper som har økende betydning, industrialisering/produksjonsintroduksjon som befinner seg i produksjonsenhetene til Kitron, og Innkjøp, som er distribuert i en sourcinggruppe som betjener konsernet med innkjøpstjenester.

Radiostyrte sauer

Et interessant produkt er utviklet for overvåking av sauer og andre husdyr i fjellet, med GMt AS som kunde, og med Landbruksdepartementet, Norsk sau- og geitavlslag og Norsk Kjøtt som pådrivere. Produktet er en klave med GPS-mottager og en radiosender som sauen går med på beite. Klaven er utviklet av Kitron Development, og den første prøveserien på 1.000 enheter er produsert ved Kitron Microelectronics på Røros. Klavene har vært testet på sauer, storfe og reinsdyr på sommerbeite i år. Mer enn 20.000 posisjonsmålinger er registrert i fire testområder. Når nødvendige justeringer er foretatt i materialer og design blir produktet satt i volumproduksjon ved en av Kitrons fabrikker.

Industrialiseringsprosessen

For å få innsyn i industrialiseringens verdi og omfang fant vi veien til Kitron Arendal på Hisøy. Her er Ingeborg Svanes produksjonssjef og har formalisert produksjonsintroduksjon i et såkalt NPI-senter (New Product Introduction-senter). Hun presiserer at det er vesentlig å arbeide i nær kontakt med både produktutvikler og kunde i den kritiske tiden da produktet tilrettelegges for volumproduksjon. For det er også et utviklingsarbeid å tilpasse og bygge en produksjonslinje for hvert produkt, slik at ønskede volumer kan produseres til riktig pris og kvalitet. Dagens kunder er krevende og forlanger høy kvalitet i tillegg til gode systemer og dokumentasjon fra en produsent.

Elisabeth Jacobsen er industrialiseringsingeniør ved NPI-senteret. Hun har ansvar for kvalifisering av tilvirkningsprosessen for nye produkter som skal settes i produksjon. Det er ofte mange ledd i prosessen, som krever fagekspertise innen

For mange kunder foregår dette utviklingsarbeidet i en prototypavdeling på fabrikken. Her kjøres prøveproduksjon før produktet frigjøres til volumproduksjon. En prøveproduksjon blir deretter utsatt for en produserbarhetsgranskning og en testbarhetsgransking som fører til en rapport som kunden får. Produktutviklere tar ikke alltid tilstrekkelig hensyn til produserbarhet, og det kan bli produktendringer og flere prøveserier før den endelige godkjenning foreligger til volumproduksjon. Ett step i industrialiseringsprosessen kan ta fra 1 til 3 måneder. Det er en markert fordel at ingeniører fra produksjonen deltar i utviklingsprosessen. Da kan industrialiseringstiden bli vesentlig forkortet. Ved å ha Kitron Development og Kitrons produksjonsenhet på Hisøya i samme prosjekt ligger forholdene til rette for en kostnadseffektiv overgang fra produktutvikling til produksjon. Det er denne overgangen som er industrialiseringsprosessen, som har et forløp som illustrert nedenfor, der kunden deltar i prosessen og godkjenner hvert trinn .

Produksjon i Norge eller i Litauen?

Med den konkurransesituasjonen og prispress som elektronikkmarkedet møter idag, har Kitron tatt konsekvensen av at det er vanskelig å produsere enkelte produkter med lønnsomhet i Norge. Dette gjelder spesielt produksjon i mellomstore serier, som krever stor grad av håndarbeid. Kitron har etablert en produksjonsenhet i Litauen, som overtar en del av kretskortproduksjon og produksjon av enklere produkter som det ikke er lønnsomt å produsere i Norge. Den samme industrialiseringsprosessen må gjennomgås når produksjon overføres til Litauen. De berørte parter må delta i prototypfasen og granskningstrinnene for å få en strøken produksjonslinje for det aktuelle produkt. Et eksempel er et Vingcards produkt som først ble produsert på Hisøy i 2001, og overført til Litauen i 2002. NPI senteret på Hisøy bistår både eksterne kunder og andre Kitron avdelinger, eksempelvis i Litauen, med produksjonsteknisk kompetanse for å oppnå den mest kostnadseffektive produksjonsprosess.

Kostnadseffektiv produksjon

Elisabeth Jacobsen gir de viktigste suksesskriterier for å oppnå en kostnadseffektiv produksjon. For å tjene penger på volumproduksjon av elektronikkprodukter er det flere forhold som teller gjennom hele utviklings- og produksjonsprosessen. Kitron har fokusert på følgende faktorer:

www.kitron.no

-------------

Artikkelforfatter Joan Frost Urstad er sivilingeniør med en mastergrad i IKT-ledelse. Gjennom sitt selskap Frost Urstad AS arbeider hun som prosjektleder innen IKT- og prosessindustri. Oppgavene er fokusert på investeringsprosjekter og lønnsomhet i verdikjeden, og hun arbeider som konsulent med idékonsepter fra FoU og produktutvikling, frem til sourcing og produksjon.

www.frost-urstad.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047