23948sdkhjf

Luxo Industrier: Reduserte delelageret med 3,4 mill. kroner og økte servicegraden med nesten 15%

Luxo Industrier:Reduserte delelageret med 3,4 mill. kroner og økte servicegraden med nesten 15%Luxo Industrier AS startet med Navision XAL (tidligere Concorde) 1. juni 1998, og systemet kjøres på Orac...

Luxo Industrier:

Reduserte delelageret med 3,4 mill. kroner og økte servicegraden med nesten 15%

Luxo Industrier AS startet med Navision XAL (tidligere Concorde) 1. juni 1998, og systemet kjøres på Oracle database plattform. Navision XAL var et avansert og moderne ERP-system som dekket de fleste krav etter kritiske forretningsprinsipper. Imidlertid ble det raskt avdekket et behov for en utvidet funksjonalitet innenfor planlegging og styring av logistikkrutiner, samt fastsettelse av prognoser. Av den grunn ble prognoseverktøyet Minard 2K anskaffet umiddelbart og integrert med Navision XAL.

Luxo har store sesongvariasjoner og det skaper store utfordringer i anskaffelsesprosessen da bedriften har ledetider fra sine leverandører på opp til 15-20 uker.

- Problemstillingen som oppsto for oss var å lage gode prognoser, som vi igjen kunne bruke som utgangspunkt for beregning av EOQ (Economic Order Quantity) og ROP (Reorder Point), forklarer innkjøpssjef Magnar Vitsø i Luxo Industrier AS.

Det er viktig at disse oppdateres jevnlig med hensyn på sesongvariasjonene for å forhindre manko og oppbygging av lager. Luxo har ca. 3.000 innkjøpte artikler, så det sier seg selv at dette ikke lar seg å gjøre manuelt.

- I tillegg fant vi ut at Navision XAL var mangelfull med hensyn på å få ut nøkkeltall bl.a. på logistikksiden. Vi bruker derfor Minard til å måle servicegrad og omløpshastighet på våre innkjøpte varer og for målinger på leveransepresisjon fra leverandører, fortsetter han.

Gode resultater

Siden systemet ble installert første gang, forteller Vitsø at de har vært gjennom en kontinuerlig opplæringprosess, og med «tuning» av alle systemene. Siste oppgraderte versjon av Minard ble installert i mars i fjor, og rett etter startet Luxo et prosjekt med å øke servicegraden og lagerreduksjoner. Allerede ved årsskiftet kunne selskapet tilfreds registrere at man hadde oppnådd svært gode resultater;

Vitsø vil ikke gi Minard all ære for dette, men poengterer likevel at prognoseverktøyet har vært svært viktig når det gjelder å sørge for at selskapet til enhver tid kjøper inn riktige kvantiteter til riktig tid. I tillegg har Minard bidratt til å forenkle oppfølgingen av prosjektet med målinger på servicegrader og kapitalbinding.

- Min erfaring er at Navision XAL er et ERP-system som fungerer bra, men trenger tilleggsystemer eller programmoduler når det gjelder rapporteringer bl.a. innen logistikk. Minard har fylt dette tomrommet på logistikksiden, og er etter vår oppfatning et av de beste prognosesystemene som finnes på markedet i dag, konkluderer innkjøpssjefen.

Minard 2K - beskrivelse

Minard er et moderne prognoseverktøy for logistikk og lageroptimalisering. Systemet egner seg for alle handels- og industribedrifter med repeterende salg, produksjon og anskaffelse av varer.

I følge salgssjef Bjørn Berg i Norsk Synergi AS er Minard spesielt godt egnet når lagerbeholdninger, produksjon og innkjøp må styres under stor markedsusikkerhet, uoversiktlige sesongssvingninger og trender. Likeledes når det er store krav til raske og presise leveranser, mens prosesstider i produksjon eller ledetider fra leverandør er lange.

- Når Minard bekjenner seg til InterActive Logistics betyr det at systemet er rettet inn på interaktivitet mellom den enkelte bruker og Minard. Videre tilrettelegger systemet for bedre samarbeid mellom f.eks. salg/markedsavd. og produksjon/innkjøp, hevder han.

Systemet arbeider i realtid med en interaktiv flyt av utvalgte data mellom Minard og MPS/OLFI-systemene, der Minard beregner styringsverdier som benyttes til bedre beslutninger innenfor logistikk og lagerstyring. Berg påpeker at systemer kan gi følgende gevinster;

4 systemmoduler

Prognoser

Prognoser skapes av systemet på grunnlag av historiske lagerbevegelser ut i fra en kombinasjon av matematiske modeller for beregning av behovet.

Modellene omfatter også glattingsparametere som f.eks. tar hensyn til nivå, trend og sesongvariasjoner. Samtidig legges ut en brukerprognose som kan justeres/endres av brukeren interaktivt og alle prognoseavik beregnes og vises automatisk. Årsprognoser kan også fordeles ut i fra en ettersesongprofil. Prognosene kan også justeres for kampanjer og endringer i salgsbudsjettet.

Brukeren kan selv velge periodisering for prognosen: dag, uke, mnd, år og velge ulike grupperingsnivåer (hovedgruppe, produktgruppe, artikkel).

Dessuten kan prognoser kjøres for ulike deler av bedriften( lagersted/ lokasjon, avd., datterselskap, konsern).

Normalt presenteres prognosen basert på kvantum, men alternativt kan man få den presentert i beløpsverdi og vekt.

Lagerstyring

I lagerstyringsmodulen kan brukeren kjøre ulike emuleringer hvor man kan alternere ulike parametere i kalkylemodellen, f.eks. for å beregne alternativ EOQ eller ROP.

Beregning av servicegrad og sikkerhetslager er en vurdering mellom nivå på leveringsevne, kapitalbinding, lagring- og bestillingskostnader opp mot total lagerkost. Her kan brukeren også gjøre en lønnsomhetsvurdering basert på endring i kvantumsrabatter, ledetid, m.m.

Kvalitetskontroll

Effektive tiltak for å oppnå forbedringer i samspillet med sine kunder og leverandører oppnås som regel best ved å lokalisere problemene. I denne programmodulen kan bedriften dokumentere både leveringspresisjon og betalingsdyktighet både mot leverandører og kunder.

I tillegg kan man ta ut ulike nøkkeltallsrapporter og varsellister.

Hovedplanlegging/grovplanlegging (opsjon)

Hovedplanleggingsmodulen er som regel kun aktuell for produksjonsbedrifter som ikke har et moderne MPS/MRP-rutiner i sitt eksisterende forretningssystem. Programmmodulen gir muligheter for:

----------

Luxo-konsernets virksomhet består av utvikling, produksjon og salg av høykvalitet belysningsløsninger for markedssegmentene kontor, industri og helse. Konsernet består av 18 selskaper fordelt på 13 land i Europa og Nord-Amerika. 93% av salget foregår utenfor Norge. Totalt ca. 700 ansatte og en omsetning på ca. 700 millioner kroner. Luxo Industrier AS er ett av fem produksjonssteder og ligger på Kirkenær, 40 km nord for Kongsvinger. Fabrikken har pr. idag ca. 108 ansatte, 87 på Kirkenær og resten i Oslo, og har en omsetning i 2002 på ca. 108 millioner kroner.

Dersom du har spørsmål om denne artikkelen eller ønsker mer informasjon om Minard 2K kan du kontakte innkjøpssjef Magnar Vitsø i Luxo Industrier AS via e-post eller salgssjef Bjørn Berg i Norsk Synergi AS via e-post:magnar.vitso@luxo.nobb@norsksynergi.no

----------

Minard er et norskutviklet system som kom på markedet i 1992. Første Windows-versjon ble lansert i 1994 og siste versjon ble lansert i februar/mars 2002. Minard er levert til mer enn 30 store og små bedrifter i alle de skandinaviske land., samt i Tyskland. Minard 2K er et åpent system som arbeider på en databaseløs plattform. Dvs. at systemet kan arbeide mot hvilken som helst database som støtter ODBC.

er et konsulent- og programvarehus som tilbyr generell bedriftsrådgivning, IT-tjenester og programvare i Norden. Selskapet er samtidig en forhandler av PPS prosjektstyringsverktøy og Minard logistikk- & lageroptimeringssystem, samt er en forhandleruavhengig «Navision Consulting Partner» vedrørende XAL og AXAPTA ERP-løsninger.Norsk Synergi AS

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078