23948sdkhjf

ECON: Bedrifter går glipp av to millioner årlig

ECON:Bedrifter går glipp av to millioner årligECON Senter for økonomisk analyse har - på oppdrag fra NHO og med god hjelp fra SITMA - gjennomført en undersøkelse som viser at det lønner seg for bedrif...

ECON:

Bedrifter går glipp av to millioner årlig

ECON Senter for økonomisk analyse har - på oppdrag fra NHO og med god hjelp fra SITMA - gjennomført en undersøkelse som viser at det lønner seg for bedrifter å satse på IKT og logistikk. Bedrifter som satser strategisk og helhetlig på IKT og logistikk har i snitt 1,3 prosentpoeng høyere resultatgrad enn de som ikke satser. I ECONs utvalg vil det si at bedriftene som ikke har en slik satsing i snitt går glipp av nær to millioner kroner i økt driftsresultat.

Arve Halseth og Gry D. Hamarsland ECON Senter for økonomisk analyse

Ser vi nærmere på hva satsing på IKT og e-handel konkret innebærer, ser vi at det har stor betydning for lønnsomheten i bedriften på hvilken måte satsingen foregår og hvilke elementer som IKT og logistikk satsingen inkluderer. Figur 1 viser de ulike elementene og deres respektive bidrag til bedriftenes lønnsomhet.

Integrert IKT

Det finnes ulike utforminger for informasjonssystemer i bedriftene. De strekker seg fra enkeltstående systemer innen for eksempel økonomi og lønn, lagerstyring, innkjøp etc. til integrerte systemer som ikke bare brukes internt i bedriften, men som også benyttes til kommunikasjon med andre bedrifter. De sistnevnte informasjonssystemer har vi kalt integrert IKT. Investering i slike systemer gir isolert sett et negativt bidrag til lønnsomheten med 0,13 prosentpoeng. Det er litt i overkant av 20 prosent av bedriftene i utvalget vårt som har investert i integrerte informasjonssystemer, og da i hovedsak i ordre, lager, faktura og innkjøpssystem (OLFI) og administrasjons- og økonomisystem (ERP).

Integrerte informasjonssystemer som kan brukes både internt og eksternt er kostbare. Ensidig investering i slike systemer gjør at bedriften sannsynligvis ikke får utnyttet systemenes muligheter fullt ut, og kan derfor være en medvirkende årsak til at resultatet til bedriften ikke blir påvirket i positiv retning.

E-salg

Isolert satsing på salg via e-handel gir den største negative virkningen på lønnsomheten med 0,66 prosentpoeng. Det kreves betydelige investeringer for å kunne tilby kunder å handle elektronisk. Investeringskostnader kan være en medvirkende årsak til at satsing på e-salg virker negativt inn på lønnsomheten. Dette kan være et forbigående fenomen for de bedrifter som lykkes med sin satsing. En annen mulig forklaring til at salg via e-handel isolert sett bidrar til redusert lønnsomhet kan være at e-handel bidrar til at konkurransen øker og at marginene reduseres.

I 1998 hadde om lag 7% av bedriftene i utvalget vårt mottatt bestilling elektronisk, mens i 2001 forventet 27% å motta elektroniske bestillinger. Dette vil si at det nær har vært en firedobling i antall bedrifter som tilbyr kunder å bestille varer eller tjenester elektronisk via Internett eller EDI. Veksten er fremdeles økende. De fleste bedrifter oppgir imidlertid relativt små bidrag til bedriftens omsetning fra bestillinger mottatt elektronisk.

Bedrifter som driver med e-handelssalg kjennetegnes ved at de som oftest også satser på IKT og logistikk. Det er ingen geografiske områder i landet som skiller seg ut, men det er en tendens at det er de små bedriftene som satser på e-handelssalg. Satsingen er sterkest innen transportbransjen, bygg- og anleggsbransjen og hotellbransjen.

Satsing på e-handelssalg bidrar entydig positivt til økt kundeservice og har også en positiv innvirkning på effektivisering av prosesser mellom bedrifter. Et overraskende resultat i negativ retning er at satsing på e-handelssalg bidrar til økte varelagre og ledetider i bedriftene.

E-innkjøp

Som vi ser av figuren gir satsing på innkjøp via e-handel størst positivt bidrag til lønnsomheten. Alene bidrar e-handelsinnkjøp med nær ett prosentpoeng. Fra 1998 og frem til i dag har antall bedrifter som kjøper varer eller tjenester elektronisk via Internett eller EDI nær blitt femdoblet. I 1998 hadde om lag 18 prosent av bedriftene i utvalget vårt gjort innkjøp elektronisk, mens i 2001 forventer 85 prosent av bedriftene at de vil gjøre innkjøp elektronisk. Veksten viser en noe avtakende tendens fra 2000 til 2001, og kommer hovedsakelig fra kjøp via Internett.

En årsak til at e-innkjøp isolert sett gir et stort bidrag til økt lønnsomhet til bedrifter kan være at det å handle elektronisk (spesielt på Internett) ikke krever store investeringer, samtidig som innsparingspotensialet i form av mer effektive innkjøp og lavere priser, kan være stort.

Logistikksatsing

Et stort bidrag til økt lønnsomhet gir også satsing på logistikk med 0,65 prosentpoeng. Holder vi sammen resultatene fra denne undersøkelsen med en tidligere undersøkelse viser det at logistikksatsingen i bedriftene har økt fra 2000 til 2001. Sammenligningen viser også at bevisstheten rundt logistikk er blitt styrket i bedriftene. Samtidig som flere bedrifter sier at de satser på logistikk (52% i 2001), og gjerne også satser helhetlig på logistikk, er det flere bedrifter som sier at de ikke satser på logistikk (20% i 2001).

Den typiske logistikkbedriften er en stor bedrift som er sentralt lokalisert og som har som forretningsstrategi å differensiere sine produkter. Satsing på logistikk gir seg gevinster i hovedsak i form av kostnadseffektivitet og bedre informasjonsutveksling. Overraskende nok gir satsingen ikke særlig store utslag i form av kortere ledetider, reduserte varebeholdninger eller økt kundeservice.

Å satse på logistikk gir isolert sett et positivt bidrag til bedriftenes lønnsomhet. Bevisstheten om logistikk synes å ha økt i bedriftene noe som kan ha ført til bedre utnyttelse bedriftens ressurser. Økt bevissthet kombinert med at logistikksatsing ikke trenger å være en kostbar investering, kan være en medvirkende årsak til at satsing på logistikk isolert sett gir et positivt bidrag til bedriftenes lønnsomhet.

Helhetlig satsing

En helhetlig satsing på IKT, e-handel og logistikk, hvor satsingen er forankret i store deler av bedriftens virksomhet gir også et positivt bidrag til bedriftens lønnsomhet med 0,44 prosentpoeng. Helhetlig satsing innebærer at bedriften både satser på integrerte informasjonssystemer, e-handel og logistikk.

En helhetlig, strategisk satsing IKT og logistikk impliserer at IKT og logistikk ikke blir sett på som selvstendige aktiviteter innad i bedriften, men som viktige elementer i bedriftens totale virksomhet både internt og eksternt. Det er denne bevisstheten om IKT og logistikk som verktøy for bedriften som helhet som kan være en årsak til at helhetlig satsing virker positivt inn på bedriftenes lønnsomhet.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078