23948sdkhjf

Varme & Bad-kjeden og NaviCom: Finner ny IT-modell for rørleggerbransjen

Varme & Bad-kjeden og NaviCom:Finner ny IT-modell for rørleggerbransjenDen landsdekkende VVS-kjeden Varme & Bad investerer i nytt økonomisystem for 70 medlemsbedrifter. Systemet løser et gener...

Varme & Bad-kjeden og NaviCom:

Finner ny IT-modell for rørleggerbransjen

Den landsdekkende VVS-kjeden Varme & Bad investerer i nytt økonomisystem for 70 medlemsbedrifter. Systemet løser et generelt IT-problem i bransjen.

Varme & Bad er en av landets mest kjente VVS-kjeder, som totalt omfatter 70 medlemsbedrifter med 450 ansatte og en samlet årlig omsetning på cirka 450 millioner kroner. Da kjeden ønsket å innføre ett felles økonomisystem som var enkelt å bruke for alle, fant de imidlertid ingen løsninger som dekket hele spekteret av funksjonalitet fra kalkyle og innkjøp til økonomi og prosjektstyring.

- Dette er et generelt teknologiproblem, sier daglig leder Leon Tveit hos NaviCom. - Bransjeløsningene som er programmert helt fra bunnen, klarer ikke alltid å henge med i den teknologiske utviklingen, i motsetning til standard programvare med stor utbredelse, som har ressurser til stadige forbedringer. Løsningen er å velge en fleksibel plattform som dekker basisbehovene og som enkelt lar seg bygge ut og gjøre tilpasninger underveis, sier han.

Rørleggere skal smøre gjenger

Etter en omfattende gjennomgang av sine behov og tilgjengelige systemer for mindre virksomheter, valgte Varme & Bad å satse på Attain fra Navision som et basissystem i bunn.

- Rørleggere er ikke IT-eksperter. Vi måtte ha et system som er svært brukervennlig, samtidig som det dekker alle våre behov, sier daglig leder Åshild Holst Johnsen, og legger til at deres nye økonomisystemet håndterer butikkdrift, anbud og prosjektstyring i tillegg til innkjøp, personal og økonomi.

Prissammenlikning på internett

Når rørleggeren i Varme & Bad-kjeden kalkulerer, sammenlikner systemet priser hos ulike leverandører og beregner et tilbud basert på den beste prisen. Mens arbeidet pågår, registrerer håndverkerne timer og materialuttak. Det gir nødvendig kostnadsstyring under prosjektet og automatisk fakturagrunnlag når arbeidet er ferdig.

- Systemet blir innført etter en mal fra to representative pilotinstallasjoner og gjør tilpasninger etter brukernes behov. Så er det opp til den enkelte medlemsbedriften når og hvordan de vil implementere systemet, forklarer Leon Tveit.

Holst Johnsen poengterer at fleksibilitet var viktig, og de ønsket et system som var modulbasert og enkelt å bruke. En typisk medlemsbedrift har rundt fem ansatte. Noen trenger én bruker, andre 25, og IT-kompetansen er begrenset. Samtidig måtte det være stabilt og håndterlig.

Medlemsbedriftene må betale fra 30.000 opp til en halv million kroner, alt etter størrelse på bedriften og hvilke moduler de ønsker å ta i bruk for å koble seg på systemet. Varme & Bad gjorde en grundig utvelgelsesprosess før valget falt på Navision Attain. En egen styringsgruppe med to rørleggere og en representant fra grossistene jobbet frem en kravspesifikasjon i forkant.

- Et eksternt konsulentfirma har vært med i prosessen. Vi sendte anbud til åtte, tok inn fem til presentasjon og satt igjen med to. Selv om NaviCom ikke hadde bransjeerfaring, ble de foretrukket på grunn av godt omdømme og et brukervennlig system vi hadde stor tro på, sier Holst Johnsen.

Glem IT - fokuser på forretningen

Varme & Bad la vekt på brukervennligheten og den funksjonelle bredden i applikasjonen.

- En rørlegger sitter ikke foran skjermen hele dagen. Han eller hun logger seg på ved behov, og da må brukerterskelen være lav og systemet stabilt. Ved å velge en kjent, Windows-basert løsning som gir oversiktlige og greie rapporter håper vi alle kan bruke systemet forholdsvis raskt, sier Holst Johnsen.

Pilotimplementeringen starter i Lier og Haugesund. Basert på erfaringene derfra blir de bransjespesifikke kravene finjustert. Pilotinstallasjonene vil være ferdig over sommeren og levering til den enkelte medlemsbedrift vil da starte umiddelbart.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.142