23948sdkhjf

«Internettspråket» XML: Standardiseres for transportbransjen i Norge

«Internettspråket» XML:Standardiseres for transportbransjen i NorgeEn gruppe toneangivende aktører knyttet til transportnæringen i Norge tok sommeren 2001 sammen med Norsk EDIPRO initiativ til prosjek...

«Internettspråket» XML:

Standardiseres for transportbransjen i Norge

En gruppe toneangivende aktører knyttet til transportnæringen i Norge tok sommeren 2001 sammen med Norsk EDIPRO initiativ til prosjektet transportXML der målsetningen er å komme frem til standardiserte XML-baserte løsninger for et utvalg av funksjonsområder innen transport. En arbeidsgruppe har nå jobbet i ca. et halvt år, og arbeidet har allerede gitt resultater.

I transportbransjen formidles store mengder informasjon mellom ulike parter. Det var derfor naturlig at transportbransjen var blant de første til å ta automatisert informasjonsutveksling i bruk, og utøverne har vist stor vilje til å samarbeide om standardisering av løsninger: EDIFACT-meldinger, strekkodestandarder, mm.

- De siste årene har vi sett en stadig sterkere bruk av Internettbasert teknologi, der webbaserte tjenester integreres mot eksisterende EDI-løsninger. Innen transportbransjen er løsninger for sporing av gods et eksempel på dette. Tiden er derfor inne til å bli enige om en enhetlig måte å anvende denne teknologien på: Dette leder oss til Internettspråket XML - eXtensible Markup Language, forklarer Morten Hanssen i Transportporten som deltar i prosjektet.

Han mener XML vil bane vei for Web Services, bedriftsrettede og konsumentrettede tjenester levert som komponenter over Internett. Disse komponentene forenkler integrasjon mellom systemer, og eksisterende og nye løsninger kan integreres på en fleksibel og leverandøruavhengig måte til langt lavere kostnad enn i dag. Ved hjelp av åpne protokoller og standarder blir det mulig å utveksle av data og tjenester mellom proprietære systemer.

- En konsekvens av standardiserte, distribuerte meldinger på Internett vil være flere tjenestetilbydere, nye produkter, billigere tjenester for brukerne og et stort steg nærmere papirløs informasjonsstrøm, hevder Hanssen.

En rekke sentrale transportselskaper på det norske markedet deltar i transportXML. I tillegg deltar flere e-handelsleverandører som har sin virksomhet rettet mot transport (markedsplasser/ portaler) og systemleverandører. Prosjektet drives i regi av Norsk Edipro.

Funksjonsområder

TransportXML har prioritert følgende funksjonsområder:

Resultater

Et svært viktig resultat av arbeidet i TransportXML er en prosess- og informasjonsmodell for forretningsområdet transport. Her beskrives - uavhengig av de meldinger vi skal fram til - meningsinnholdet til og sammenhengene i det transport handler om: Aktørene i transportnæringen er med andre ord blitt enige om hvordan «verden ser ut».

Med basis i transportmodellen lager TransportXML et sett standard meldingstyper for de funksjonsområdene som er valgt ut. Disse standardmeldingene bruker Internettspråket XML og kan anvendes for mange forskjellige typer e-handelsløsninger: EDI-løsninger, browserbaserte løsninger, Web Services, håndterminalbaserte løsninger, osv. Alt meningsinnhold i meldingene er beskrevet i modellen som er laget.

Resultatene fra TransportXML skal være anvendelige for alle aktører som er involvert i e-handelsløsninger for transportbransjen. Dette inkluderer naturligvis transportutøverne selv, deres kunder samt internasjonale samarbeidspartnere som agenter og speditører. Men også løsningsleverandører for e-handel av ulike slag - markedsplasser, formidlingssentraler, osv. - vil ha stor nytte av leveransene fra prosjektet. En XML-basert transportbestilling som kommer inn til en transportutøver, må være den samme om den kommer fra en transportkunde eller fra en formidlingssentral.

- Transportporten anvender resultater fra Transport XML, både begreper for Transportordre ved integrasjon mot ERP-systemer og begreper for Track & Trace. Track & Trace får nytteverdi ved økt utbredelse av PDAer på godsterminal og i lastebil, sier Hanssen, og legger til at utveksling av transportordre og andre typer meldinger i XML-format også vil bli mulig via Transportporten.

Nytteverdi

Resultatene fra arbeidet med Transportoppdrag/Advis er p.t. ferdigstilt, mens Track & Trace-resultatene er planlagt å foreligge i nærmeste fremtid. Deltakerne har gitt uttrykk for en klar målsetning om å få konkrete implementasjoner på plass, og man tar derfor under selve prosjektperioden sikte på å få piloter på luften som kan gi feedback til prosjektarbeidet.

-----------

Dersom din bedrift er interessert i å vite mer om - eller delta i - transportXML, kan man kontakte Mariann Sundvor i Norsk Edipro eller Arild Nybakk i Skandinavisk Transport System AS. Morten Hanssen i Transportporten kan nås via e-post.mariann.sundvor@edipro.noanybakk@stsas.nomha@gemsys.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079