23948sdkhjf

Investering i mennesker: Internasjonal pris for myke verdier

Investering i mennesker:Internasjonal pris for myke verdierTNT Norge AS er som første bedrift i landet sertifisert som «Investor in People». Dette er en internasjonal anerkjennelse som bekrefter at be...

Investering i mennesker:

Internasjonal pris for myke verdier

TNT Norge AS er som første bedrift i landet sertifisert som «Investor in People». Dette er en internasjonal anerkjennelse som bekrefter at bedriften har et høyt nivå for løpende kompetanseutvikling og opplæring av alle ansatte. I Norge synes Det Norske Veritas at ordningen virker spennende.

(Bildetekst:) - Vi har jobbet målrettet med denne prosessen i over ett år, og ser at det gir resultater, sier adm. direktør Terje Ragnem og personalsjef Inger Wahlberg i TNT Norge AS

Investors in People er en sertifiseringsordning som ble opprettet i England av daværende statsminister Margaret Thatcher for 10 år siden. Sertifiseringen bekrefter at en bedrift investerer i målrettet kompetanseutvikling og opplæring av alle ansatte.

- Jeg er svært fornøyd med at vi får dette kvalitetsstempelet. Vi har jobbet målrettet med denne prosessen i over ett år, og ser at det gir resultater. Det er færre ansatte som slutter, trivselen på arbeidsplassen har økt og fortjenesten er bedre. Markedsandelen har gått opp fra 23 til 27% på ett år, samtidig som inntektene har økt med 14% og resultatet med 36%, sier adm. dir. Terje Ragnem i TNT Norge AS.

For å bli sertifisert som en Investor in People er det en rekke strenge krav som må oppfylles. Det overordnede målet er å sikre den enkelte medarbeiders utvikling og trivsel, blant annet gjennom innflytelse på egen arbeidsdag. Det innebærer at alle ansatte skal kjenne til bedriftens mål og visjoner, mål for egen avdeling og for seg selv.

- Gjennom denne prosessen har vi laget utviklings- og karriereplaner for alle ansatte - også for de som er tilfreds med jobben de har i dag. Det har vært en spennende utfordring å jobbe mot sertifiseringen. I dag kan du spørre hvem som helst av de som jobber her; alle kjenner bedriftens forretningsmål og hvordan de selv kan bidra til å nå målet, forteller personalsjef Inger Wahlberg.

Jevnlig kontroll

Filosofien bak sertifiseringen er at medarbeidere på alle nivåer i en bedrift jobber for å nå bedriftens forretningsmål dersom de er informert om målet og samtidig får kunnskap og utdannelse. Sertifiseringsprosessen har blant annet bestått av intervjuer med et stort antall medarbeidere på ulike nivåer og fra forskjellige funksjoner, blant annet for å teste kunnskap om forretningsmål og opplæringsrutiner. For å sikre kvaliteten i personalledelsen fremover vil TNT jevnlig få besøk av kontrollører fra Investors in People, som skal påse at bedriften lever opp til de strenge kravene.

- Vi har gjennom våre ISO 9002-revisjoner fulgt med i det arbeidet som TNT har gjort, forteller Per Engh, salgs- og markedssjef Sertifisering i Det Norske Veritas.

- Denne ordningen er spennende, da programmet bygger opp under ISO-standarden for kvalitetssikring. Kompetanse og kompetanseutvikling er meget sentrale elementer i et kvalitetssystem som skal være ISO-sertifisert. Vi har ingen tilsvarende sertifiseringsordninger i Norge i dag. TNT har gjort en flott jobb med å bli den første norske Investor in People, og vi ønsker dem lykke til i det videre arbeidet, fortsetter Engh.

Investors in People

Sertifiseringen Investor in People ble utviklet i England for over ti år siden, og har siden da spredt seg til hele verden. Ordningen bekrefter at bedriften investerer tid og penger i medarbeiderne. Samtidig forteller den de ansatte at bedriften bevisst investerer i deres utdannelse og utvikling. Investors in People er en uavhengig instans som kontrollerer innsatsen.

Prosessen fungerer slik at det til en stor grad er bedriften selv som bestemmer hvilke maler og strukturer den ønsker å benytte for å imøtekomme standarden. Som regel gjennomføres samtaler med ledere og medarbeidere hvor det fokuseres på det som faktisk skjer i virksomheten når det gjelder investeringer i medarbeidernes kompetanse. Hele prosessen er basert på toveis kommunikasjon mellom ledere og medarbeidere for å nå målene.

Investors in People jobber målrettet for å spre kunnskap om ordningen, og regjeringer i en rekke land er blitt kontaktet i den forbindelse.

Foreløpig har det ikke vært kontakt med norske myndigheter, men man håper at ordningen også skal få fotfeste her i landet.

4 hovedprinsipper

12 vurderingspunkter

En virksomhet som ønsker å bli sertifisert etter Investors in People-kravene vurderes i forhold til følgende 12 punkter:

----------------

Stein Smaaland er faglig ansvarlig for seksjonen «Ledelse og kvalitet». Etter sine studier på Universitetet i Oslo (cand.real.) og Bedriftsøkonomisk Institutt (bedriftsøkonom) ble Sentralinstitutt for Industriell Forskning (nå: SINTEF) et springbrett for mer kommersielle lederposisjoner. De siste årene har Smaaland hovedsakelig arbeidet med ledelsesrådgivning og styrearbeid.

stein.smaaland@sys.no/ www.sys.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063