23948sdkhjf

Norskutviklet slipekonsept slår an: Tilbyr ubemannede produksjonsceller utenlands

Norskutviklet slipekonsept slår an:Tilbyr ubemannede produksjonsceller utenlandsMulticraft AS er et norsk robotfirma som er spesialisert på slipeceller. Gjennom 20 år har selskapet forsynt europeisk i...

Norskutviklet slipekonsept slår an:

Tilbyr ubemannede produksjonsceller utenlands

Multicraft AS er et norsk robotfirma som er spesialisert på slipeceller. Gjennom 20 år har selskapet forsynt europeisk industri med automatiske bearbeidingsceller, og nylig foretok de den avsluttende programmeringen av sin femte slipecelle til norsk møbelindustri. Cellen, som har en payback på 18 måneder, kan kjøre ubemannet om natten. Konseptet tilbys nå utenlands.

Den nye cellen er så langt programmert for å håndtere 20 forskjellige møbeldetaljer, hvor de ulike delene settes inn i cellen fra opptil tre paller. Ved hjelp av avansert kamera-identifisering (visionsystem) kan roboten kjenne igjen de ulike emnene. Dette betyr også at de respektive delene kan ligge uvilkårlig på pallene som kommer fra forutgående produksjonslinjer, og roboten vil selv kunne hente og posisjonsbestemme automatisk. Dette letter all forutgående produksjon, i det en slipper nitidig og eksakt palletering før bearbeiding.

Roboten velger blant syv gripere som er utstyrt med en automatisk verktøyveksler. Programmet bestemmes så automatisk - ut fra hvilken del som ligger på den kameraovervåkede pallen.

Egenutviklede slipemaskiner

Selve hjertet i bearbeidingscellene er Multicrafts egenutviklede slipemaskiner, som er utviklet over mange år og har sin basis i firmaets leveranser for propellsliping. Der er kravene til ettergivende berøringsverktøy (compliance) avgjørende, samtidig som nøyaktighet i avgrading må være helt eksakt. Slipebåndets vinkel mot produktet styres av en egen servomotor betjent av robotens syvende akse. Skifte av pusseruller og justering av slipetrykk foretas også automatisk, sistnevnte etter slitasjen på pussebåndet.

Etter endt sliping legger roboten delene på en ledig pall som også forsyner pallen med mellomlegg av papp mellom flere lag med ferdig bearbeidede deler. Bearbeidingscellen kan kjøre ubemannet også over natten, så lenge den har tilgjengelige deler. For Multicrafts gjennomsnittskunder gir anlegget en payback på under 1,5 år dersom de kjører 3-skift og ca 3 år dersom de kjører 1 skift.

Multicraft oppfant den såkalte pentapod roboten i 1983, forløperen til MultiCraft 560-roboten som er meget anerkjent innen propellsliping verden rundt. Faktisk har firmaet levert over 30 roboter for ulike bearbeidingsoppgaver utenfor Norge. Etter hvert innså man at man manglet de nødvendige ressursene for å videreutvikle den norskproduserte roboten til å bli et verdensprodukt. I dagens celler benyttes derfor standard industriroboter, gjerne fra Motoman eller ABB.

Multicraft har funnet sin spesialiserte nisje innen bearbeiding av tre, plast og aluminium. På kundelisten finner vi mellom annet Hydro Aluminium, Walbro Automotive (TI-Group), Ekornes, Hjellegjerde, Håg, og Brødrene Øyo.

- Vi ønsker å fokusere på ubemannede produksjonsceller innen møbelindustrien og tilbyr nå disse også for utenlandske kunder, sier direktør Ole Bernt Olavesen, som mener det ligger til rette for eksport til vesteuropeisk industri, fordi det vil være gunstig for dem å erstatte upopulære og miljøbelastede arbeidsplasser med robotceller.

- Investering i ubemannede bearbeidingsceller vil være mer aktuelt enn å flytte produksjonen til billigproduserende land, fordi det er forventet kostnadsøkning også i østblokklandene om noen få år. Vårt konsept, med kameraovervåking og identifisering (vision), automatisk valg av gripere og program og slipemaskiner med ettergivenhet (compliance) har en payback på nær ett år, avslutter Olavesen.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062