23948sdkhjf

Løvenskiold Handel: Samlokalisering på rekordtid

Løvenskiold Handel:Samlokalisering på rekordtidTidligere betjente Løvenskiold Handel AS sine kunder innen bo- og byggevarebransjen fra to forskjellige lagre. Nå er alt blitt samlet under ett tak på Fo...

Løvenskiold Handel:

Samlokalisering på rekordtid

Tidligere betjente Løvenskiold Handel AS sine kunder innen bo- og byggevarebransjen fra to forskjellige lagre. Nå er alt blitt samlet under ett tak på Fossum i Bærum. Men samlokaliseringen bød på store utfordringer. Både lagerbygningen og -innredningen på Fossum måtte bygges om og ny teknologi tas i bruk for å kunne ta i mot malingsartiklene fra det 5.000 kvm store lageret på Ski. I tillegg skulle prosessen gjennomføres på rekordtid. Frustrasjonen var til tider høy blant de ansatte, men resultatet er blitt et topp moderne logistikksenter. Sentralt på lageret finner man 10 nye heisautomater som både ga den nødvendig arealbesparelsen samtidig som at plukkhastighet og -kvalitet er blitt forbedret.

- Vi var helt avhengig av lagerautomater for å få gjennomført samlokaliseringen. Paternoster ble vurdert, men vi valgte heisautomater fordi driftssikkerhet og fleksibilitet var helt avgjørende for oss, forteller logistikksjef Espen Marthinsen.

Henning Ivarson Fossum

Med en historie som kan trekkes tilbake til 1600-tallet er Løvenskiold-Vækerø en av landets eldste bedrifter. I tillegg til drift av betydelige skog- og jordbrukseiendommer samt trelastproduksjon på Fossum Bruk og Kirkenær Bruk i Grue, har handelsvirksomheten fått en stadig mer sentral plass i konsernet.

Løvenskiold Handel AS er grossist for sine egne Maxbo- og Smartkjeder, men leverer også til andre kjeder og et betydelig antall butikker innenfor bo- og byggevare. Også denne bransjen blir stadig mer preget av kjedekonsentrasjon, med færre antall grossister og mer integrerte systemer. I likhet med eksempelvis dagligvarebransjen har målet for Løvenskiold Handel vært å utvikle seg fra å være en tradisjonell grossist til å bli en helhetlig logistikkleverandør som både kan påvirke markedet gjennom aktiv kategoristyring og oppnå bedre kontroll med leverandørene.

Kjøpte opp farge- og interiørgrossisten Christ Engebretsen

Nordmenn elsker som kjent å pusse opp, og markedet er derfor både svært stort og attraktivt. I 1998 kjøpte Løvenskiold Handel farge- og interiørgrossisten Christ Engebretsen. Bakgrunnen var økt satsing på dette feltet i byggevarehusene, og hensikten var å integrere verdikjeden for å oppnå mer rasjonelle varestrømmer.

- Kort tid etter oppkjøpet startet Løvenskiold Handel opp sitt store årtusenprosjekt Millennium som skulle analysere alle virksomhetsprosessene i selskapet. Her stod naturligvis logistikkfunksjonene sentralt, og det ble fort avdekket store potensialer ved blant annet å samordne IT-systemer og etablere felles lager, i tillegg til å kraftsamle administrasjon, kundeservice og innkjøp på ett sted, forteller logistikksjef Espen Marthinsen ved Fossum Sentrallager.

- Det første som skjedde var at Christ Engebretsen la ned sitt regionlager i Trondheim som betjente Midt- og Nord-Norge, og valgte å styre all distribusjon ut fra det 5.000 kvm store lageret selskapet hadde på Hebekk på Ski, fortsetter Marthinsen, som den gang hadde driftsansvaret der.

Regionlageret i Trondheim hadde en omsetning på 70 millioner kroner, men overføringen gikk svært så smertefritt. Riktignok ble de lokale hentekundene noe skadelidende, men til gjengjeld økte servicegraden betydelig gjennom både økt sortiment og kortere ledetider for alle de andre kundene.

Etablerte felles IT-system

Et annet viktig punkt i Millenniumprosjektet var å utrede muligheten for et felles IT-system. Begge selskapene hadde moderne systemer. Løvenskiold Handel benyttet Suksess, som i følge Marthinsen er et greit system, men tungt å administrere siden Løvenskiold var den eneste brukeren av dette i Norge. Christ Engebretsen hadde på sin side nettopp implementert Movex fra Intentia. Etter en utvelgelsesprosess med mange leverandører inne i bildet, falt valget på Movex.

- Prosjektet startet i oktober 2000 med en grundig gjennomgang av alle prosessene i både Løvenskiold Sentrallager seksjon vareforsyning og i Christ Engebretsen. Det ble fort avdekket store kulturforskjeller, og vi brukte god tid på å komme frem til en felles oppfattelse av hvordan ting skulle gjøres i fremtiden, forteller Marthinsen.

Planlagt oppstart var satt til 1. mai i fjor, og 14. mai braket det løs uten problemer av noe slag. Men så hadde man da også vært gjennom hele tre oppstartsimuleringer; først en verifikasjonstest, deretter en pilottest og til slutt en fullskalatest.

- Var det nødvendig med tilleggsmoduler og modifiseringer?

- Nei, det er faktisk en ren Movex, men med enkelte modifikasjoner. Den største utfordringen lå på ordreinngang, med terminalmottak fordi vi måtte sy sammen to programpakker for Løvenskiold og Christ Engebretsen. I tillegg erstattet vi et gammelt terminalbasert bestillingssystem slik at våre kunder fra butikken nå kan gå inn i Movex og sjekke saldo, lager, ordrestatus og plassere bestillinger. Nær 95% av disse går forøvrig nå elektronisk.

Så langt hadde alt gått etter planen; felles IT-struktur var på plass, og tre lagre var blitt til to. Utfordringene skulle vise seg å bli langt større bli når konklusjonene i Millenniumrapporten skulle gjennomføres fullt ut, og de to lagrene skulle bli til ett.

Espen Marthinsen blir litt urolig i stolen når vi i vår gjennomgang av logistikkutviklingen kommer frem til september i fjor. Det var da styret i Løvenskiold Handel besluttet å gjennomføre en full samlokalisering, og hvor flyttedatoen ble bestemt til 1. april. Han legger bånd på seg, og sier nok ikke det han innerst inne føler. Vi får likevel et klart inntrykk av at mange mente at dette var raskt - spesielt siden alt ikke var ferdig planlagt før flyttedatoen ble fastsatt. I tillegg ble beslutningen fattet rett etter en svært hektisk sommer der man hadde enkelte nettverksmessige driftsproblemer og bruken av det nye Movexsystemet skulle modnes.

I slutten av oktober startet man opp for alvor med anbudsinnhenting, godkjennelse fra kommune og analyser av hva som måtte gjøre med lagerbygningen.

- Første byggetrinn er tilbake til 1962, og var før ombyggingen delt opp i 6 skip. Inndelingen medførte at lageret var veldig tett, og mye plass gikk bort i gjennomkjøringer og vegger. Vi kom derfor frem til at noen vegger måtte rives, og vi forsøke å tenke flyt i lageret basert på et rimelig god tallgrunnlag. På tampen av fjoråret ble den endelige layouten fastsatt, forteller Marthinsen.

1.000 kvm smalgang inn i 10 heiser

Etter at de bygningstekniske utbedringene var gjort og ny layout bestemt, startet arbeidet med å forandre innredningen som skulle gi plass til alle artiklene som fylte det 5.000 kvm store bygget på Ski. Det var med andre ord ikke noe småtteri som snart skulle innenfor veggene på Fossum. Hele lagerinnredningen ble gradvis byttet ut, og varene ble flyttet fra en reol til en annen mens lageret hele tiden var i drift. Samtidig ble det lagt nytt gulv på 6.000 av de i alt 15.000 kvm som Fossumlageret er på.

Det sier seg selv at man ikke får plass til en så stor ekstra varemengde bare ved å flytte og trimme reolplassering. Løvenskiold Handel tidlig fant ut at man måtte ty til langt mer effektive løsninger. Rett før jul la de inn bestilling på 10 Compact Lift heisautomater fra Nordverk Norge, med klar melding om at disse skulle være operative 1. februar.

Målet var at disse skulle erstatte tre smalganger som i alt la beslag på 1.000 kvm. Heisene ville kun beslaglegge 100 kvm, og representerte således en arealreduksjon på 90 prosent. De har imidlertid en normal produksjonstid på åtte uker, og ordren representerte derfor en stor utfordring for leverandøren. Monteringen kom imidlertid i gang i romjulen, og heisene var på plass tidlig i januar. De er plassert i to rekker av fem, og i den ene rekken er heisene formelig bygget rundt takbjelkene for å kunne utnytte høyden på 7,90 meter.

Løvenskiold valgte å følge leverandørens anbefaling på programvaresiden, og utstyrte derfor heisene med softwareproduktet Logia fra danske Logimatic. Systemkonsulenter fra både Movex og Logimatic klarte også å lage et nytt grensesnitt, slik at heisene kommuniserer direkte inn i Movex og således eliminerer alle usikkerhetsmomenter rundt filoverføring etc.

Første uke av februar var heisene operative, og man begynte å legge inn ca. 3.000 høyfrekvente småartikler.

- Det tok sin tid å flytte over alle artiklene fra smalgangen og over til heisen mens vi hadde full drift på lageret. Det skulle gjøres skikkelig og ordentlig, og ikke minst under full kontroll. Vi benyttet eget personell til dette, og både kvelder, netter og helger måtte tas i bruk, sier Marthinsen, som forteller at tidsplanen var så stram at smalgangslageret ble revet omtrent i samme øyeblikk som at de siste varene gikk inn i heisen.

- Det er ikke tvil om at vi fikk den plassbesparelsen vi ønsket, og i tilegg har vi fått bonuseffekter på effektivitet. Vi har i hvert fall hentet inn et par årsverk, og dessuten plukkes det dobbelt så effektivt fra heisene som fra øvrige lagersonene. Kvaliteten er blitt vesentlig høyere, og vi kan fase ut kostbare høytløftende smalgangstrucker til mer normale trucker som skal plukke jernvarer opp i nivå tre.

Tøff oppstart

Marthinsen forteller at selve flytteprosessen gikk helt uproblematisk. Lageret på Ski ble tømt og 120 containerlass flyttet og plassert på ny lokasjon i løpet av drøye tre dager.

Men om ikke medarbeiderne hadde hatt nok av utfordringer så langt, skulle de ha mer i vente. Flyttingen foregikk nemlig rett over påske - en tid våryre nordmenn både skal pusse båt, male, snekre og jobbe i haven. I stedet for å få en litt rolig oppstart av det samlokaliserte lageret, fikk man et voldsomt press med opp mot 34.000 ordrelinjer pr. uke. I denne perioden ble butikkene skadelidende ved at ledetiden ble forskjøvet og kvalitet og servicegrad redusert, men fra 1. juni har alt vært i rute.

- I ettertid må vi innse at tidspresset gjorde sitt til at det ble for liten tid til å jobbe med de ansatte og organisering av det nye lageret. I tillegg ble bemanningen i oppstarten undervurdert i forhold til de oppstartsproblemer som idriftssettelse av en så stor endring medfører, forklarer Marthinsen.

Fintrimming

Det «nye» lageret inneholder ca. 10.000 artikler, og har en omsetning på ca. 700 millioner kroner. Det er nå delt inn i fem lagerområder, hvor halvparten av volumet er farge- og interiørvarer. Resten fordeles på dør/kjøkken/trevare, byggevare, jernvare og heis. Hvert område fungerer som en plukksone, og etter sammenstilling transporteres varene av to fast innleide transportører som dekker mesteparten av Sør-Norge. Resten av landet sendes med Tollpost Globe som stykkgods eller som parti med spredning. Sentrallageret har en produksjon som nærmer seg 7.000 ordrelinjer pr. dag, og betjener i dag ca. 400 butikker. Dette antallet vil øke etter at Løvenskiold nå har inngått partnerskap med Bygger´n.

- Det er meningen at vi skal ta distribusjonen sør for Trondheim, og vi har allerede såvidt begynt med bygge- og jernvarer. I tillegg vil Bygger´n fra nyttår overføre en del av maling- og interiørdistribusjonen fra Fargeringen til oss. Det betyr 15 til 20 butikker til som skal betjenes.

- Og da holder ikke bygget lenger?

- Vi har i hvert fall fått noen nye utfordringer med kapasitetsøkning. Vi fikk imidlertid ikke plass til alle egnede varer i de ti heisene våre. Hvis vi går til anskaffelse av fire nye heisautomater, kan vi fort frigjøre to reolganger i det ene skipet og som legger beslag på 1.000 kvadratmeter, avslutter Espen Marthinsen. Mens Nils Brekka smiler og lever i håpet.

----------------

Løvenskiold-Vækerø er en av Norges eldste bedrifter. Siden 1649 har eiendommene tilhørt samme slekt, og nåværende eier, Carl Otto Løvenskiold, er 12. generasjon i rekken.

Løvenskiold Skog drifter betydelige skog- og jordbrukseiendommer. Fra bedriftens 430.000 dekar skog, som ligger konsentrert rundt Oslo, avvirkes årlig ca 63.000 kbm tømmer..

Løvenskiold Trelast er en av landets største produsenter av trelast med produksjonsanleggene Fossum Bruk i Bærum og Kirkenær Bruk i Grue.

Løvenskiold Eiendom besitter ca. 170.000 kvm forretnings-, lager- og industribygg, 140 boligbygg og betydelige grunnarealer.

Løvenskiold Handel er ansvarlig for konsernets samlede handelsvirksomhet innen bo- og byggevarer. Selskapet står for utvikling og drift av kjedene Maxbo, Maxbo Proff, Maxbo Interiør, Maxbo Stormarked og Smart, med et samlet salg på 3,7 milliarder kroner.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109