23948sdkhjf

Praktisk logistikk i Oslo kommune: Standardisering av containere på en ny og effektiv måte

Praktisk logistikk i Oslo kommune:Standardisering av containere på en ny og effektiv måteSom tidligere omtalt i Logistikk & Ledelse (nr. 1/2002) har Renovasjonsetaten i Oslo kommune satt fokus på ...

Praktisk logistikk i Oslo kommune:

Standardisering av containere på en ny og effektiv måte

Som tidligere omtalt i Logistikk & Ledelse (nr. 1/2002) har Renovasjonsetaten i Oslo kommune satt fokus på moderne logistikk. Etaten har nå fått frem en ny type stålcontainer, som vil kunne forenkle daglig drift betydelig. Etatens sentrallager har vært pådriver i prosessen og kjøper nå inn de 40 første nye containerne. Med denne containerløsningen vil etaten kunne hente positive effekter på flere områder. Et overordnet mål for hele prosessen var, en helhetlig og fleksibel løsning som ivaretar fremtidige krav til effektiv og miljøriktig renovasjon basert på moderne logistiske prinsipper.

Dagens avfallsflyt i hovedstaden representerer en stor logistisk utfordring. Helt grunnleggende i innsamlingen av forbruksavfall er bruk av ca. 120.000 avfallsbeholdere i plast og ca. 1.200 avfallscontainere i stål. Totalt benytter etaten nærmere 50 ulike oppsamlingsenheter for innsamling av ulike fraksjoner avfall. De mest benyttede er avfallsbeholderne i plast med hjul som benyttes til husholdningene. Renovasjonsetaten har standardisert på 4 ulike størrelser på disse beholderne.

Bruk av avfallcontainere i stål er faktisk mer sammensatt. Etaten opererer med ca. 20 ulike typer, avhengig av volum, avfallsfraksjon og containerløsning.

Ulike avfallsfraksjoner krever ulike løsninger

Stålcontainere kan deles i 2 hovedsegmenter; papircontainer og restavfallscontainer. Sistnevnte finnes i to typer som henholdsvis miljøcontainer og husavfallscontainer. Disse containere har i dag varierende volum, avhengig av bruksområdene. De fleste har volum mellom 2 til 8 kbm. Innen containermarkedet opererer de ulike leverandørene med forskjellige løsninger på disse containerne, slik at samlet benytter Renovasjonsetaten i Oslo kommune i dag 14 ulike containertyper.

Innkjøpskriterier

Ut fra ovennevnte beskrivelse fremstår innkjøp av containere som relativt sammensatt, hvor hensyn må tas til levetidskostnadene, innkjøpspris, containerløsning med mer. De tre viktigste dimensjonene som påvirker anskaffelsen av containere er

- I dagens leverandørmarked er det relativt små forskjeller på rene kommersielle forhold som pris, kvalitet og lignende på denne typen produkter, uttaler innkjøpssjef Petter Storaas.

- Vi er pålagt å legge innkjøp av containere ut offentlig, slik at vi får inn tilbud på ulike løsninger fra en rekke leverandørene. For å effektivisere anskaffelsen av stålcontainere la vi inn «fleksible løsninger» som tildelingskriterium. Det var viktig for oss at leverandørene tok ansvaret for utviklingen og produktet - dette er tross alt deres kjernekompetanse. Leverandørene ble derfor nødt til å tenke annerledes, påpeker Storaas.

Modulprinsippet er grunntanken

I ett av etatens prosjekter knyttet til effektivisering av sentrallagerfunksjoner, ble de første tankene om modularisering og standardisering av containerparken tatt opp.

Dagens containerpark er voksende og relativt plasskrevende. Grunnet varierende etterspørsel etter containere gjennom året, resulterer dette i at etaten må ha lagringsplass gjennom lavsesongen.

I løpet av relativt kort tid ble en prototype tatt frem basert på bruk av samme containeren, men med muligheter for enkelt å bytte til riktige innkastluke etter behovet man har; papircontainer - miljøcontainer - husavfallscontainer.

God økonomi for tyngede kommunekasser

Renovasjonsetaten har bestemt seg for å standardisere på 4 størrelser (2, 4, 6 og 8 kbm) på containerne. Ut fra ovennevnte løsning vil Renovasjonsetaten i Oslo kommune oppnå betydelige positive effekter knyttet til

Redusert lagerbehov med opptil 60%

Lageret av containere forventes på sikt å bli redusert med hele 40-60%. Samtidig vil tilgangen og tilgjengeligheten på containere bli bedre. Dersom det ikke finnes en container med runde innkastluker (miljøcontainere), kan man i løpet av noen få minutter montere den etterspurte typen. Ett håndgrep og 3 skruer er det som skal til. I dag kan det være opptil 4-6 ukers ventetid på containere, alt avhengig av man har inne på lageret.

Reduserte vedlikeholdskostnader med opptil 20%

- Erfaringsmessig er det lukene på containerne som er mest utsatt og som krever de største vedlikeholdskostnadene, uttaler seksjonsleder lager/drift Knut Lorentzen.

- Med den nye typen containere kan vi enkelt bytte luker ute i feltet, i stedet for som i dag ta inn containere til et verksted, gjennomføre reparasjonen for deretter kjøre containeren ut på standplass.

Økt fleksibilitet

Den nye typen containere kan dekke ulike behov. Et tilbakevendende problem er avfallscontainere på skolene.

- Renholdspersonalet ønsker store innkastluker for kasting av avfallssekker, mens runde luker er ønskelig for at elevene skal kunne kaste avfallet på en sikker måte. Dette kan vi løse ved å sette ulike innkastluker på containeren, avslutter Lorentzen, med snart 30 års erfaring med avfallshåndtering i Oslo.

Reduserte innkjøpskostnader

- En innkastluke koster under 10% av prisen på en container. Én og samme container vil i løpet av året kunne benyttes for alle de ulike avfallstypene. Derfor vil de samlede innkjøpskostnader kunne reduseres. Over tid vil behov for containere bli redusert. Dessuten er renovasjonen hele tiden i forandringer. De nye containerne vil også bidra til at vi kan tilby aktuelle containere til enhver tid i den form som behovet tilsier, påpeker innkjøpssjef Petter Storaas.

Stort potensiale ved å benytte moderne logistikk i kommunene

- Ut fra de potensialer som vi har kommet frem til i samarbeid med Renovasjonsetaten i Oslo kommune, vil det være betydelige gevinster som kan realiseres dersom landets kommuner tar i bruk slike løsninger, uttaler daglig leder Tor Magne Ask i rådgivningsselskapet ASK Consulting as.

- Containerløsningen er bare ett konkret eksempel på område hvor moderne logistikk vil kunne forenkle og effektivisere den daglige driften i kommune-Norge. Ennå er moderne logistikk et relativt ukjent begrep i landets kommuner, men vi ser tegn på at fagområdet er i ferd med å få innpass, sier Ask, som for ordens skyld understreker at selskapet hans arbeider som frittstående og leverandøruavhengige logistikkrådgivere og således ikke har noen som helst interesser i selve produksjonen av containerne. De produsentene som ser mulighetene og får til en effektiv produksjon vil her ha en gylden mulighet. Han mener norske kommuner ikke kan si nei til denne typen løsninger.

------------

Helhetlige løsninger fremfor spesialløsninger

I dag benytter landets kommuner ulike beholdere og containere til innsamling av avfallet. Den enkelte kommune har sine spesialløsninger, mens i fremtiden vil samordning og standardisering være satsingsområder.

Renovasjonsetaten i Oslo kommune har innsett potensialet ved å fokusere på modularisering og standardisering av avfallscontainere. For kommune-Norge er det betydelig besparelser ved å få til helhetlige løsninger på avfallsflyten. Eksemplet med stålcontainer er et praktisk eksempel som illustrerer ett tiltak som vil kunne bidra til bedre og mer effektiv renovasjon i kommunene.

------------

Tor Magne Ask har arbeidet nærmere 20 år med logistikk i offentlig og privat næringsliv. Han er i dag daglig leder i bedriftsrådgivningsselskapet ASK Consulting as. ASK Consulting as er et frittstående og uavhengig bedriftsrådgivningsfirma med spesialkompetanse i moderne logistikk. Selskapet arbeider med effektivisering og utvikling av logistikkprosessene med fokus helhetlige løsninger. ASK Consulting as har bistått Oslo kommune Renovasjonsetaten med flere prosjekter i moderne logistikk. Nærmere informasjon på tlf. 67 55 91 00, eller sewww.askconsulting.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063