23948sdkhjf

SI-Data: Suksess med spesialisering på logistikk

SI-Data:Suksess med spesialisering på logistikkSI-Data AS er i dag en betydelig IT-leverandør av avanserte bransjeløsninger for møbel- og bilbransjen. Selskapet har valgt Navision som systemarkitektur...

SI-Data:

Suksess med spesialisering på logistikk

SI-Data AS er i dag en betydelig IT-leverandør av avanserte bransjeløsninger for møbel- og bilbransjen. Selskapet har valgt Navision som systemarkitektur, og er hele tiden på jakt etter nye og lønnsomme bransjer. - Vi søker også målbevisst markedsledelse i de bransjene vi går inn i, sier adm. direktør Otto Vidhammer.

Trond Schieldrop

Siden 1989 har Vidhammer vært med å føre SI-Data skuta med stø hånd. Han er nordlending på sin hals, og vokste opp i Vesterålen. Her trødde han sine barnesko i vakker hardbarket nordnorsk natur.

- Fra vi var barn ble vi lært opp til å stå på egne ben. Det har vært en viktig ballast i voksen alder, understreker han.

Det er ingen tvil om at denne egenskapen kom godt med da han kom til selskapet i 1989. SI-Data ble etablert i 1986 som en forlengelse av en avdeling i Nixdorf Computer som drev utelukkende med bransjeløsninger. I ´96 valgte man Navision som systemarkitektur.

- Bransjesegmentene vi hele tiden har jobbet mot har vært møbel- og bilforhandlere. I den senere tiden har vi også satset på material- og produksjonsstyring (MPS), med systemet Navision Financials i bunnen, mot handels- og industribedrifter, sier Vidhammer.

Før avtalen med Navision ble en realitet, hadde SI-Data drevet med egne og delvis utenlandske økonomisystemer. Disse var i ferd med å bli for gamle og karakterbaserte.

- Enten måtte vi utvikle dem videre med ny teknologi, eller finne en basis som vi kunne utvikle bransjeløsninger på. Vi var på leting etter forskjellige løsninger både i Norge og Sverige, men endte opp med danske Navision, sier Vidhammer. Han legger til at Navision er et standardprodukt som kan tilpasses de fleste løsninger i markedet.

Norsk distributør

For at SI-Data skulle få muligheten til å selge Navision, måtte det opprettes en norsk distributør. SI-Data var med på etableringen av den norske distributøren Navision Software Norge AS i 1996. I startfasen hadde de også eierinteresser i selskapet.

- I og med at Navision Software skulle drive primært mot forhandlere, ble det lagt vekt på høy grad av nøytralitet overfor andre forhandlere. Derfor valgte vi tidlig å trekke oss ut fra eiersiden i Navision Software, sier Vidhammer.

Navision har i dag et meget sterkt internasjonalt fotfeste, og etter oppkjøpet av Damgaard er det ytterligere forsterket. Danskene troner nå på toppen av det europeiske SMB-markedet.

- De har et meget bra standardsystem med unike tilpasningsmuligheter. Dessuten har Navision de verktøyene som skal til for å utvikle bransjetilpassede løsninger, sier Vidhammer, som legger til at dette var faktorer SI-Data vektla i valg av systemleverandør.

SI-Data hadde i fjor en omsetning på 25 millioner kroner, og 24 ansatte ved avdelingene i Asker og Bergen

- For inneværende år regner vi med en omsetning på ca 28 millioner. Det er en beskjeden økning, men vi er fornøyd med utviklingen tatt i betraktning det faktum at vi har brukt mye ressurser de siste to årene i utviklingen av bransjeløsninger, og få piloter oppe å stå.

Selskapet har i dag nærmere 90 Navision Financials installasjoner med i snitt 15 brukere pr. installasjon.

- Vi har primært rettet oss mot mellomstore virksomheter. I løpet av de tre til fire siste årene har vi forsterket vår markedsandel i Norge. Vi er i dag en av de største leverandører av bransjeløsninger mot møbel- og bilforhandlere, og nå basert på Navision, sier Vidhammer. Han legger til at det tar tid og krever store ressurser å få på plass slike løsninger.

Møbelløsninger

SI-Data har levert bransjeløsninger til Bohus Møre Møbelland, (se egen rammesak) som i løpet av ett år har spart 40% av sine lagerkostnader ved bruk av SI-Datas Navision løsning. Gruppen investerte 500.000 kroner i en ny utstyrspakke fra SI-Data. I løpet av 3 til 4 år mener Vidhammer man vil spare inn denne investeringen.

- Innenfor både møbel- og for bilbransjen, har logistikk fått en meget sentral plass. Vi snakker tross alt om logistikkstyring basert på historikk og trender i forhold til sesongsvingninger og i høy grad etter Just-in-time prinsippet, sier Vidhammer.

- Nå er vi i ferd med å levere Navisions delløsninger til Møbelringen, som har vært en mangeårig kunde av oss. Her er vi i ferd med å installere et avansert regnskapsprogram, sier Vidhammer. Han ser det som sannsynlig at Møbelringen også i fremtiden velger å satse på flere av SI-Datas Navison løsninger.

Kontrakter i millionklassen

SI-Datas billøsninger, som opprinnelig stammer fra Østerrike, er spesialtilpasset norske forhold. Navision Standard brukes i bunnen med en rekke spesialløsninger for bil.

- I dag er systemet installert hos Opel, Nissan, Chevrolet og Mazda, sier Vidhammer, som legger til at kontraktene mot disse bilorganisasjonene er betydelige.

MPS er også et område med mange bransjeretninger. Med Navision Manufacturing modul ser vi for oss utvikling av bransjeløsninger mot industrien. Den første piloten i Norge var Porsgrunds Porselænsfabrik, som så langt er meget godt fornøyd med den løsningen de har valgt.

- Er det nødvendig å utvikle skreddersydde spesialløsninger for å over-leve på sikt?

- For å oppnå god lønnsomhet har dette vært den riktigste og mest farbare veien for oss. Skal du operere i det generelle markedet er det enorm konkurranse på pris. Det er en rekke konkurrenter som har spesialisert seg på "bread and butter"-løsninger. For oss er det mer motiverende å lære hvordan enkelte bransjer fungerer i motsetning til å operere i det generelle markedet hvor man hopper fra bransje til bransje hver eneste dag. Det gir oss minimal kundeinnsikt, mener Vidhammer.

Volum og lønnsomhet

- Er systemleverandørene mer opptatt av å tilpasse sine løsninger etter kundenes lommebok, i motsetning til å lage kvalitativt gode løsninger tilpasset den enkeltes behov?

- Etablerte leverandører som driver med standardløsninger er mer opptatt av volum og omsetning. Vi har hele tiden drevet med bransjeløsninger, og har i alle år vektlagt høy kvalitet og service, sier Vidhammer, som mener SI-Data kunne ha oppnådd større omsetning dersom man satset på et bredere markedssegment.

- Men vår filosofi er at vi ikke skal favne for vidt. Det har så langt gitt oss større grad av seriøsitet i markedet. Vi skal vokse med våre kunder og slik sett sitte igjen med et godt bidrag.

Vidhammer tror at de store og dyre systemene i mange tilfeller må vike plassen for billigere og mer funksjonelle løsninger.

- De er enkle å implementere og har vesentlig mer funksjonalitet i forhold til pris sammenliknet med de store systemleverandørene i bransjen.

- Er de store leverandørene på vikende front?

- Det er i hvert fall min klare oppfatning. Vi ser bl.a. at store utstyrsleverandører som SAP begynner å down-size sine systemer for å tilpasse dem SMB-markedet. Personlig tror jeg de kommer til å få betydelige problemer med å ta opp konkurransen med Navision, som i dag er markedsleder i SMB markedet i Europa.

Vidhammer mener at trenden går i retning av at kundene ønsker større grad av utnyttelse på de investeringene de har gjort på sine løsninger.

- De vil ikke ha 80 til 90% løsninger, men 100% løsninger. Da snakker vi om skreddersøm, og vår erfaring er at bedrifter med en omsetning fra 50 millioner kroner og oppover har behov for spesialsøm. De fleste selskaper med respekt for seg selv vil ha størst mulig grad av funksjonalitet fra dag en, og med Navision i bunn, får man optimale og fremtidsrettede verktøy.

Dyptpløyende foranalyse

Skal man skreddersy løsninger for kunden, må utstyrsleverandører som SI-Data gå tidlig inn i prosjekteringsfasen sammen med sine kunder for å definere deres behov.

- Vi selger ingen prosjekter uten en dyptpløyende foranalyse. Dette er et prinsipp vi nå følger i alle installasjoner, sier Vidhammer. Han mener mange av SI-Datas kunder er blitt sitt ansvar bevisst på dette området.

- Tidligere overlot man hele forprosjektfasen med kravspesifikasjon til eksterne konsulenter. I dag ønsker kundene i sterkere grad å innlede et nært samarbeid med utstyrsleverandøren, som kan definere deres behov i detalj. Slik sett kan man tilpasse sine løsninger for fremtiden.

På spørsmål om hvordan Vidhammer ser for seg SI-Data om tre år, svarer han at de er i tetsjiktet i møbel, og med hjelp av Navision Financials skal de skifte ut de gamle systemene og satse på nye kjeder slik at de ytterligere kan forsterke sin posisjon i markedet.

- Vi er i samtaler med de største møbelkjedene, og det samme er tilfellet for bilbransjen hvor vi skal være markedsleder innenfor minst 2 bilmerker. Innenfor MPS skal vi etablere oss å bli en av de tre valgte Navisions forhandlere. Vi er i en tidlig fase her og har ikke satt noe markedsmål, men vi skal prøve å nå de første 10 installasjonene i løpet av relativt kort tid. Vi skal lære av markedet og skaffe oss gode referanser.

Sier en som fortsatt sverger til sin barndoms dal. Så ofte han kan reiser han til sitt småbruk i Lofoten. Her kan han legge til side alt som har med avanserte bransjeløsninger å gjøre, og kun konsentrere seg om fisken i havet og vakker natur som omkranser familiens ferieparadis.

- En bedre plass for avkobling skal du lete lenge etter!, avslutter han.

------------------

Bohus Møre Møbelland

Formidable innsparinger

Bohus Møre Møbelland har så langt spart omlag 40% av lagerkostnadene ved å ta i bruk et nytt logistikksystem i regi av SI-Data. - Innsparingene er formidable, sier daglig leder Ottar Ringseth i kjeden.

Det nye logistikksystemet til Bohus Møre Møbelland baserer seg på Navisions systemarkitektur, og passet som hånd i hanske med kjedens logistikkidealer.

- Leverandøren har innfridd alle våre ønsker i forhold til målsetningen om en tredobling av omløpshastigheten. Systemet har vist seg å være meget fleksibelt og tilpasningsdyktig. Så langt har vi ikke klart å definere noen type rapport eller løsning, som de ikke har klart å løse, understreker han.

Bohus Møre Møbelland innledet samarbeidet med SI-Data om Navisions arkitektur i 1996. Så langt har kjeden investert 1,5 millioner kroner i ny systemarkitektur fra SI-Data.

- I løpet av to år regner vi med at systemet er tilbakebetalt, sier Ringseth, som legger til at systemet er under kontinuerlig videreutvikling.

Betjener tre butikker fra ett lager

Bakgrunnen for at Bohus Møre gikk til anskaffelse av et det nye logistikksystemet var at man i 1994 utvidet virksomheten fra kun ett utsalgssted til å betjene tre butikker fra ett og samme lager.

- Resultatet var at vi måtte oppgradere vårt gamle IT-system, sier Ringseth, som var klar over at logistikk og vareflyt var en suksessfaktor i forhold til den ekspansjonsfasen kjeden var midt oppe i.

- Vår ideelle målsetning var at vi med effektive verktøy og fokus på logistikk skulle klare å tredoble omsetningen uten å øke lagervolumet. Og det har vi klart, understreker Ottar Ringseth avslutnings.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.081