23948sdkhjf

JIT-kontakten: Innføring av JIT i en ordreproduserende bedrift (Case - del 1 av 3)

Direktør i ProPartners AS har studert Just-in-time inngående i over 20 år, og har skrevet bøkene: "Just-in-time. Kundeorientert materialadministrasjon" og "Materialadminstrasjon. Kapital- og produksjo...

Direktør i ProPartners AS har studert Just-in-time inngående i over 20 år, og har skrevet bøkene: "Just-in-time. Kundeorientert materialadministrasjon" og "Materialadminstrasjon. Kapital- og produksjonsstyring" (NKI-forlaget).Oddvar Eikeri

Kontoradresse: Postboks 16, 1306 Bærum Postterminal

E-post: Internett:eikeri@logma.nowww.propartners.no

Jeg hører fremdeles folk si at JIT bare er anvendbar når vi har produksjon som gjentas igjen og igjen - altså repeterende. Da vi oppdaget JIT-filosofien hos japanerne for snart 25 år siden, trodde vi at det var en filosofi for produksjonsbedrifter av typen "bilindustri" - fordi det var der man først fikk lære JIT å kjenne. Senere har vi sett at den har sin anvendelse over alt - fra bank, sykehus, transport, forsikring, service, kontorvirksomheter, verksteder, bygg og anlegg til romfart.

Just-in-time er en filosofi som nå anvendes i absolutt alle typer bedrifter, organisasjoner og offentlige etater. Den er like god innen service og tjenesteytende næringer som i alle typer av produksjon. Men filosofien er mest omfattende og krevende når den anvendes i produksjonsbedrifter. Vi skal se hvordan en bedrift med typisk ordreproduksjon anvender JIT-filosofien.

Amadas Industries, Suffolk Virginia

Hos Amadas Ind. produseres det et vidt spekter av landbruksmaskiner, etter kundenes spesifikasjoner. Produktene, peanut combines (bildet), gjenvinningsanlegg, vanningsanlegg og maskiner for industribruk, har nesten alle spesielle tilpasninger. I alt tilbyr fabrikken over 30 standardmaskiner, men det normale er at disse tilpasses på en eller annen måte for kunden. Produktene blir solgt for fra 10.000 kroner til over 1 million. Bedriften er blant de største i verden innen sine produktområder.

Typiske problemer og løsninger

Hos Amadas Industries hadde de alle de typiske problemene:

For å leve med disse problemene hadde Amadas Industries tydd til de klassiske løsningene av typen:

Alle visste om og arbeidet med de store problemene rundt flaskehalsene, noe som var både kostbart og frustrerende. Tusener av andre driftsproblemer lå under overflaten - dekket av alt det ekstra materiale, personalet, plass, etc.

Amadas Industries påberoper seg ikke å ha innført JIT-produksjon, men heller at de har adoptert JIT-filosofien som ledesnor for driften - for så langt de kan se inn i fremtiden.

- Det herlige med JIT er, at fruktene fra den strekker seg langt forbi horisonten, sier O. Kermit Hobbs, Jr., Vice President Manufacturing,

Vi skal se på noen av de tingene som skjedde i bedriften etter at ledelsen bestemte seg for JIT som driftsfilosofi.

Orden og organisering av arbeidsplassen

En av de uskrevne retningslinjer i JIT er: for å kunne bygge et kvalitetsprodukt må du ha en kvalitetsprosess. To av basiselementene i en kvalitetsprosess er nettopp orden og organisering av arbeidsplassen.

Rett etter at bedriftens ledelse adopterte JIT, startet de en kampanje for orden og oversikt. Første steg var å skrubbe, male og streke opp gulvene i produksjonslokalene. Prosjektet forbedret arbeidsmiljøet betraktelig og demonstrerte klart for alle ansatte i produksjonen at ledelsen mente alvor med sitt ønske om forbedringer. Forbedringene var praktiske så vel som psykologiske. Rene gulv blottlegger problemer med kjølevæsker eller oljelekkasjer - som igjen kan indikere problemer med maskiner.

Noen måneder etter ferdigstillingen av gulvprosjektet ble det opprettet månedlige konkurranser om sikkerhet, orden og vedlikehold. I konkurransen blir hver av de 10 produksjonshallene gitt poeng på 10 områder - av en person som ikke er tilknyttet produksjonen. På den siste dagen i hver måned får alle personene på det vinnende laget en 10 dollarseddel i hånden.

Visuell styring

Visuell styring er et spesielt verdifullt verktøy for tidlig eksponering av problemer. En enkel form for visuell styring som Amadas praktiserer er anvendelse av verktøytavler i hver avdeling. Sammen med fargekoder for hver avdeling fører det til at håndverktøyet kommer tilbake på rett plass. Verktøy blir returnert til sine respektive tavler ved avslutningen av hvert skift - slik at manglende verktøy kan spores opp mens sporene er ferske.

En mer vanlig form for visuell styring er oppslagstavlene som viser status for produksjonsprosessen for de forskjellige jobbene. Disse avdekker ubalanser i produksjonsflyten og hjelper å vise hvor ekstra innsats trengs - hvilket gir en forsikring for mest mulig ubrutt, jevn produksjon.

Et eksempel på nyttig bruk av en oppslagstavle er den som ble montert på veggen ved siden av en båndsag. Operatøren fører en kontinuerlig log over tilgjengelig materialkapp, som var for kort for en tidligere jobb men som kan komme til nytte på senere jobber. Slikt kapp blir oppbevart i påvente av senere behov, og tavlen sikrer at materialet er tilgjengelig.

Vedlikehold av maskinverktøy

Hos Amadas er alle maskinverktøy anvist til en person, vanligvis en operatør. Operatøren blir ansvarlig for at verktøyet får sitt rutinemessige vedlikehold og at det inspiseres for potensielle problemer. Et skjema er utarbeidet med 24 individuelle vedlikeholdsoppgaver. Skjemaet har 26 kolonner som gir datoen for ukeavslutningene. Oppgavene og datoene de skal utføres fylles inn ved starten. Operatøren får så, etter grundig opplæring, ansvaret for å sjekke at hver av oppgavene er utført som spesifisert.

Skjemaene får et plastomslag og festes til hver maskin - i nær øyehøyde - slik at enhver lett kan se og sjekke vedlikeholdsstatus for maskinen. Slik informasjon, lett synlig og tilgjengelig, er en form for visuell styring. Slik tilpasset vedlikehold av maskinene, og dokumentasjon, er en av kriteriene som brukes i den månedlige konkurransen omkring sikkerhet, orden og vedlikehold.

I del 2 skal vi referere hva Amadas gjør mht. omstillinger, produksjons celler, produksjonsflyt og kanban.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078