23948sdkhjf

LOGMA: Matnyttig medlemsmøte hos EMO

Mange bedrifter har startet å selge sine produkter også via e-handel, og mange arbeider med saken. De som deltok på møtet fikk god informasjon om hvordan en bedrift med suksess på området gikk frem. Ja, møtet som var berammet til å avslutte kl. 17:30 varte, for de ivrigste, ennå en time. Stor takk til EMOs logistikkdirektør Roger Lunde og markedsdirektør Espen Orderud for deres villighet til å vise oss EMOs resepter på sin logistikkstrategi og web-suksess.

Dette innlegget er ikke ment å være et referat fra møtet, men min opplevelse av møtet, mine refleksjoner og tanker rundt det som skjedde der. For øvrig vil jeg bedømme at innholdet i møtet viste noe av det mest nyttige bedrifter i samme kategori som EMO kan gjennomføre.

Webvisjonen

Ikke uventet at det lå en visjon i bunnen for arbeidet med utviklingen av e-handel. Vi forsto etter hvert hvor viktig det er å tenke gjennom den satsingen bedriften står overfor og komme opp med retningslinjer som både medarbeidere og kunder kan forstå, være enige i og forholde seg til. EMOs visjon for innføringen av webhandel er: "Forenkle prosessen fra kunde til kroner". Dersom bedriften ikke ville få besparelser ved å introdusere e-handel, ville dette nye hjelpemidlet fort bli redusert til et dyrt leketøy - noe som igjen ville skape frustrasjon hos kunder og medarbeidere.

Målsettingen

Hvor høyt skulle man legge lista? Konkurransen i bransjen er steintøff, så målet måtte være å bli best - for dermed å kunne få et forsprang til de andre. Målet ble deretter: "Utvikle bransjens beste internettløsning". Denne målsettingen krevet at ledelsen måtte sette skikkelig fokus på satsingsområdet. Ja, ikke bare generelt, men på de rette ting å arbeide med. Noe som igjen krever kunnskap omkring det man søker å gjennomføre.

Erfaringsmessig vet vi at ting får oppmerksomhet på en helt spesiell og positiv måte når folk i bedriften forstår at ledelsen er involvert. Dette momentum kan utnyttes til å gi meningsfylt opplæring på det fokuserte området.

Hvilken strategi skal man velge?

Ja, her var EMO ved en viktig milepel i arbeidet. De valgte å analysere varespekteret og vareflyten for om mulig å få den nødvendige, oppdaterte og detaljerte produktkunnskapen som trengtes for å:

Analyser

EMO la vekt på at deres analyser var det som hadde lagt grunnlaget for den suksess som B2B (business to business) e-handel var i ferd med å bli.

Allerede her faller de fleste bedrifter ut - de går rett på markedstilretteleggingen, uten å engang skjønne at de bør "sette sitt hus i orden" først. Hvorfor? Jo, jeg tror det kommer av det vanlige forholdet - at markedsleddet styrer uten at logistikkfolk slipper til. Markedsleddet i bedriftene er som regel aldri interessert i å kutte ut eller begrense et produktsortiment. Slik var det egentlig også hos EMO, fikk vi høre. Men EMOs dyktige logistikkdirektør greide, ved hjelp av godt illustrasjonsmateriale, å få gehør hos markedsdirektøren. Hvilken lykke det skulle bli for bedriften.

EMO gjennomførte de grunnleggende ABC analyser for å sortere produktspekteret mht.:

Kjenn dine produkter, sa logistikkdirektør Roger Lunde, deres betydning og bevegelser. Dette er ikke en floskel, men en grunnleggende basis for å lage en fornuftig handlingsplan.

Handling og resultater

Figur 1,2 og 3 viser, og gir god informasjon til dem i bedriften som ikke har logistikk bakgrunn. Illustrasjoner som dette, var det Roger Lunde brukte for å få gehør for sin differensierte styring av strategiske tiltak i EMO. Dette var gjennombruddet som viste veien til bedriftens nåværende logistikk- og innkjøpsstrategi:

Fokus fra ledelsen vil gi positive resultater for bedriften, dersom ledelsen har kunnskap og nok underlag til å fokusere på de rette ting.

LOGMA vil sikkert bringe Roger Lunde på banen igjen - så de som ikke hadde anledning til å delta på møtet bør ikke fortvile.

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner.

Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Øyvind Engen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.157