23948sdkhjf

Tenkte tanker: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Tenkte tanker:Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)Utover på 1800-tallet spredte Hegels filosofi seg over Europa, ikke minst i Tyskland og England. Filosofien tilfredsstilte alle tidens krav. Sett...

Tenkte tanker:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Utover på 1800-tallet spredte Hegels filosofi seg over Europa, ikke minst i Tyskland og England. Filosofien tilfredsstilte alle tidens krav. Sett med samfunnets briller. Disiplin og orden. Forbedringspotensialet som ligger i lidelse. Troen på at hardt arbeid har en verdi i seg selv. Troen på et rigid system basert på fornuft. Alt sammen konsept som passet bra for samfunnets ståsted.

Stein Smaaland

"Alt det fornuftige er virkelig. Alt det virkelige er fornuftig" (ref. 4)

Allerede i tidlige år var Hegel kjent som en lesehest, med en eksepsjonell lærelyst. Han etablerte et personlig bibliotek med bøker og utklipp om utallige emner. Dette fremgår tydelig i hans senere verker som refererer til et bredt spekter av fagområder og kilder.

Hegel startet opp som en middelmådig student. Det meste han leste var på kanten eller utenfor studieretningen. Tidlig var han nidkjær og venstreorientert. Eksempler er hans planting av "Frihetens Tre" på markedsplassen. En av hans mest kjente etterfølgere ble Karl Marx.

Han innehadde flere universitetsposisjoner, og ble kjent som en seriøs, tung og vanskelig foreleser. Selv den enkleste setning måtte tolkes.

"Bare en mann forstår meg, og selv han forstår meg ikke" (ref.1)

Etter hvert ble Hegel mer prøyssisk, mer høyrevridd, jfr. figur 1. Deler av hans filosofi tilrettelegger skremmende godt for ekstrem nasjonalisme; "Historien viser oss at... vi (dvs. tyskerne, red.anm.) har mottatt fra Mor Natur å bli voktere for den hellige ild av den høyeste bevissthet, slik det i de tidligste tider var jødene". Hegelianismen satte sine spor i Tyskland langt inn i det forrige århundre. Flere spor består ennå i dag.

Om læring

Hegel var opptatt av selvstendig læring. Han anså at det å være uavhengig av den offentlige mening er den første betingelse for å få til noe stort og/eller rasjonelt, det være seg i livet eller i vitenskapen.

Hegel gir samfunnet ansvaret for opplæringen; "Samfunnet har, som en slags universell familie, retten til og ansvaret for å styre og påvirke utdannelsesapparatet, for utdannelsen former et barns evne til å bli et samfunnsmedlem. I denne sammenheng er samfunnets rett langt viktigere enn foreldrenes tilfeldige og skjønnsmessige ønsker" (ref. 4).

Ganske klare paralleller til Norges utdanningspolitikk, ikke sant?

"Målet med all utdannelse er å sikre at individet slutter å kun være subjektivt. Og i stedet inntar en objektiv posisjon i samfunnet" (ref. 1)

Hegel benyttet også begrepet "kvalitet".

Om kvalitet

Hegel var beryktet for sin innviklete setningsoppbygging og kommunikasjon. Selv den enkleste forklaring trengte dekoding, for eksempel hans kommentar om "kvalitet til kvantitet";

"Hvis vi vurderer stegene i overgangen fra kvalitet til kvantitet, så har kvaliteten som grunnleggende presisering "Å Være og Aktualitet", der grense og presisering er identisk med eksistensen av Noe, på en slik måte at en endring av disse (grense og presisering, red.anm.) resulterer i at selve Noe forsvinner" (ref. 1)

Noe lettere fordøyelig blir muligens dette dersom vi eksemplifiserer med kommersialisering av kvalitetsidéen "flytting av mennesker trygt og raskt fra punkt A til punkt B" til kvantitetsproduksjonen "masseproduksjon av bildeler eller biler". Eller med kommersialiseringen av kvalitetsidéen "rask kommunikasjon mellom alle" til kvantitetsløsningene til MicroSoft.

Men likevel. Vi kan kanskje forstå at Hegel-studenter var blant de som løste tyskernes Enigma kode under Den andre verdenskrig.

Hegel benyttet også kvalitetsbegrepet "prosess", både i liten og i stor skala;

"Naturen er en prosess... en endeløs, kontinuerlig prosess av å bli til" (ref. 1)

Om historie

"Vi tyskere ville blitt Hegelianere selv om Hegel aldri hadde eksistert, idet vi, i motsetning til Middelhavsfolkene, instinktivt legger en dypere mening, en større verdi, til det å utvikle oss, det å bli til noe, enn til det å være eller forbli." (Friedrich Nietzsche).

Hegel så historien som en prosess av selvrealisering, der menneskeheten hadde gått om bord på en reise i selvforståelse og intellektuelle refleksjoner, med en stadig voksende forståelse for vår egen helhet, vår egen hensikt.

"Vi tar hånd om hele vår historie når vi selv ser hele vår selvrealiseringshistorie som et eneste stort hele," sa Hegel. Dette kommer også tydelig frem i tesen;

"Målet med historien er å forstå meningen med livet" (ref. 1)

Hegel var blant de få filosofer i det nittende århundre som registrerte og påpekte Amerikas potensielle betydning for fremtiden. Men, uansett, han var skeptisk til vår evne, til menneskenes evne, til å lære av sine feil;

"Erfaring og historie forteller oss en ting: Nasjoner og regjeringer har aldri lært noe av historien, og heller aldri handlet i henhold til en eventuell lærdom" (ref. 1)

Om system

Blant filosofiens definitive mål er å forstå helheten. En av Hegels læremestre, den tyske filosofen Immanuel Kant, gikk et langt skritt på denne vei ved å utvikle et alt-omfattende filosofisk system (ref. 5). Hegel gikk enda et skritt. Han bygget et enda mer omfattende system, basert på tesen; "Alt det fornuftige er virkelig. Alt det virkelige er fornuftig" (ref. 4).

Hegels helhetlige, alt-omfattende system lignet en kolossalt glasskule, en intellektuell utfordring som tiltrakk seg alle store tenkere (ref. 1).

Gjennom vår egen forståelse av vår bevissthet kan vi vokse videre til en sann selvbevissthet, der vi ikke bare registrerer og innrømmer det vi liker ved oss selv, men også det vi ikke liker. Dernest kan vi vokse videre til den fullkomne fornuft. Hvoretter vi kan bli modne for den spirituelle verden. Etterfulgt av den religiøse. Før vi endelig kan tre inn i en forståelse for den absolutte kunnskap, jfr. figur 2.

Hegels filosofi tilrettelegger for konklusjonen at vi ikke har noen tanker som er uavhengige av våre omgivelser. Altså at "vi er et produkt av vår tid". At våre tanker gjenspeiler den verden, den kultur, vi befinner oss i. Og vice versa.

Dermed har vi en mulighet. Dermed er det igjen du og jeg som har ballen. La oss ta den.

"Det er vår bevissthet som skaper verdenen" (ref. 2)

Referanser

---------------

(Faktarammer)

Definisjon av filosofi

Kjærlighet for eller søken etter kunnskap eller visdom (ref. 7)

Filosofiens områder;

Hegels liv

Filosofiske milepæler

: ref. "Tenkte tanker"-serien

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063