23948sdkhjf

LOGMA: Vi gratulerer Richard Bull Tuhus med Logistikkprisen!

Postboks 16 1306 Bærum PostterminalTelefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.noSelskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og...

Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

Richard Bull Tuhus, fungerende adm. dir. i Excellence Norway, ble på Logistikktinget 2001 hedret med Logistikkprisen, LOGMAs høyeste utmerkelse for fremme av logistikken. Vi gratulerer!

Richard Bull Tuhus har utmerket seg i LOGMAs kriterier, som følger:

Bidratt til faglige nyvinninger og utvikling innen MA/logistikk.

Richard Bull Tuhus har gjennom sitt engasjement som leder av NRF gjennom mange år bidratt til utviklingen av fagmiljøet innen logistikk og materialadministrasjon. Han har bidratt til å innføre ny viten på områder som MA/logistikk/MPS gjennom kursvirksomhet, artikler og personlig opptreden. Han har deltatt aktivt i norske og svenske bedriftsmiljøer på logistikkområdet og således bidratt til at logistikk-kunnskap har fått utvikle seg harmonisk og blitt lettere å anvende i norske bedrifter.

Bidratt til økt forståelse ved en aktiv markedsføring og spredning av informasjon om MA/logistikk.

Richard Bull Tuhus har hatt en åpen profil mot omverdenen og aktivt deltatt med sin kunnskap og vært et aktivum for fremme av MA/logistikk. Han har slik vært aktiv i flere styrer og i aktivitetene til LOGMA. Han har vært initiativtaker til at LOGMA ble opprettet i 1977 og i over 15 år styrt LOGMAs sekretariat.

Bidratt til økt kompetanse innen MA/logistikk gjennom råd og opplæring

Bull Tuhus har undervist i temaene MA/logistikk/MPS/+++, vært artikkelforfatter, foredragsholder, møteleder, paneldeltaker og ressursperson ved avholdelse av kurs og konferanser. Han har vært villig til å stille opp når han har blitt forespurt - og alltid gjort en god jobb.

Andre bidrag til å styrke MA/logistikkmiljøet generelt og foreningsarbeidet.

Richard Bull Tuhus var en av gründerne da LOGMA ble opprettet. Han har alltid støttet foreningen gjennom personlig innsats, omtale og praktisk samarbeid. Der han alltid har bidratt til et godt faglig miljø og samarbeid, selv om andre måtte ha lagt an til konkurranse mellom de beslektede miljøene. Kunnskap som han har ervervet har han generøst latt tilflyte fagmiljøene.

I sin nåværende stilling i kvalitetsmiljøet har han også vært opptatt av logistikken og vært en støttespiller for LOGMA miljøet.

Logistikkpriskomiteen 2001

------------------------

APICS 2001:

En oppdagelsesreise i kunnskapens grenseland

Den årlige APICS-konferansen regnes som verdens største innen sitt fagområde. Fjorårets konferanse var den største hittil, med over 120 foredrag og over 180 utstillere. Året konferanse finner sted i San Antonio, Texas, 28. - 31. oktober, og ventes å bli enda større.

Konferansen har hvert år et motto som knyttes til stedet den arrangeres. San Antonio, med blant annet Alamo-festningen (bildet), er kjent som The Frontier, grenselandet fra pionertiden. Årets konferanse har derfor mottoet Exploring the Frontiers - en oppdagelsesreise i kunnskapens grenseland.

Bredt fagspekter

Konferanseprogrammet spenner over et bredt spekter, som APICS University, som omfatter basiskunnskap, markedsføring, Supply Chain Management, Business-to-business løsninger, produksjonsteknologi, CRM, forandringsledelse, og sist, men ikke minst, New frontiers in Business, som omfatter de siste nyvinninger innen fagfeltet. En del presentasjoner er foreløpig uspesifisert og satt av til å presentere siste nytt. I tillegg vil 200 utstillere delta, og noen utvalgte av disse vil gi grundige presentasjoner av ny teknologi i det som er kalt Manufacturing Showcase Theatre.

LOGMAs president, Oddvar Eikeri, vil også i år arrangere en studietur til APICS-konferansen. Han har arrangert lignende turer hvert år i lang tid, og kan gi gode tips og råd, spesielt til personer som ikke har deltatt tidligere. Kontakt LOGMAs sekretariatet snarest om du planlegger å delta.

Jarle Aaram

------------------------

Vel møtt til LOGMAs høstsemester

Årets sommerferie er over, og de fleste av oss er forlengst tilbake til vårt daglige arbeid. For LOGMA betyr dette enda et aktivt og forhåpentligvis nyttig høstsemester med planer om en rekke aktiviteter til nytte for våre medlemmer.

LOGMAs medlemmer har tidligere prioritert møteaktiviteten høyt, og LOGMA vil derfor arrangere en rekke medlemsmøter hos aktuelle bedrifter utover høsten og vinteren. I den grad trykketiden tillater det, vil møtene bli kunngjort i møteplanen her på LOGMA-sidene i Logistikk & ledelse. Alle møter vil bli kunngjort fortløpende på LOGMAs Internett-sider, samt at informasjon blir sendt som post direkte til de enkelte medlemmer.

LOGMA vil også fortsette å arrangere konferanser i samarbeid med andre. Her vil vi både delta i utvikling av nye konferanser og formidle informasjon om aktuelle konferanser arrangert av andre.

Vi arbeider også videre med å forbedre og utvide tilbudet på LOGMAs Internett-sider. I tillegg til å være en kanal for informasjon om møter, konferanser etc, vil vi fortsette å videreutvikle sidene til å bli en bedre kanal for søking etter relevant informasjon samt for informasjon fra medlemmer som ønsker å bidra.

Skal LOGMA lykkes i arbeidet med å øke medlemsnytten, er vi avhengige av tilbakemelding fra medlemmene. Har du ideer til nye medlemstilbud, bedriftsbesøk, konferanser eller annet som LOGMA kan bidra med, så ta kontakt med sekretariatet eller redaksjonen.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062