23948sdkhjf

Industriens Motemesse på Sjølyst 10. - 12. oktober: Guru-seminar + LOGMAs Nettverksaften

Postboks 16 1306 Bærum PostterminalTelefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.noSelskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og...

Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

Guru-seminar + LOGMAs Nettverksaften

Integrated supply, ehandel & Just-in-time

På Industriens Motemesse om drift, vedlikehold og ehandel i dagene 10. til 12. oktober har ca. 100 bedrifter sine utstillinger og LOGMA deltar på seminardelen pluss med egen nettverksaften torsdag 11.oktober.

Industriens Motemesse er Norges eneste spesialmesse for DVH-produkter og tilhørende tjenester til industri- og offshorebedrifter. Det er TESS som er hovedarrangør. LOGMA er medarrangør sammen med Tradebroker - ISAL.

Guru-seminarer

Elektronisk handel røsker kraftig opp i kjente og faste strukturer blant leverandører av varer og tjenester for drift og vedlikehold til industrien, skipsverft og offshorenæringen. Sterke trender signaliserer om nye strategiske allianser, omfattende elektronisk integrasjon, større vekt på integrerte forsyningskjeder og økt globalisering. Samtidig etterspør industrien mer kostnadseffektive innkjøpsrutiner.

To guruer fra USA er brakt over til Norge for å oppdatere oss:

Om Integrated Supply v/Craig Stainbrook. Han er en international innkjøpsekspert, skrevet boken «Integrated MRO Supply Management; How to Save Big Bucks». Craig er sjef for TRS partners - et MRO Integrated Supply Management Consulting Company.

Om E-handel i kombinasjon med innkjøp v/ J. Michael Marks. Han grunnla IRCG - Indian River Consulting Group i 1987. Michael er styreformann i Lex Electronics (årsomsetning 7 milliarder dollar). Foreleser ved Texas A. M. University m.fl. Han er kjent for sin kompetanse innen en- og totrinns distribusjonsstrategier, strategisk planlegging, salg og markedsføring, samt anvendelse av ny teknologi i utvikling av ulike bedrifter. Han skriver i mange fagtidsskrift.

Om Fra kunde til krone v/ Roger Lunde, logistikkdirektør Emo AS. Han vil ta for seg den praktiske gjennomføringen av den differensierte logistikk strategien som er gjennomført i Emo AS:

Om Vett og viten om Just-in-time v/ Oddvar Eikeri. Direktør i ProPartners as og President i LOGMA - Selskap for Logistikk og Materialadministrasjon. Han har skrevet 4 lærebøker, den siste i 2001 «Fra Materialadministrasjon til JIT drift». Over 20 års erfaring med innføring og bruk av JIT-filosofien i næringslivet.

Nettverksaften / LOGMA-treff torsdag

LOGMA vil arrangere en nettverksaften fra kl. 17:00 på torsdag 11. oktober. Nettverking, det å møte og bli kjent med personer med samme interesser, er en av de ting som LOGMA ønsker å legge til rette for. LOGMA miljøet er et faglig forum der man kan bli kjent med sine kolleger i bransjen, senere kan slike bekjentskap komme til nytte i din jobbsituasjon. Det å kunne ringe en faglig kollega om en sak kan være gull verd i visse situasjoner - og vi vet ikke når et slikt behov kan oppstå.

På denne treffaftenen vil du møte noen av guruene fra seminaret. Du vil også møte LOGMAs styre som alle er kunnskapsrike innen logistikk og aktive i å fremme byggingen av kompetansen innen logistikk hos medlemsbedriftene. Styret vil bidra med å belyse det organisasjonen står for, hvilke saker det arbeides med, m.m. Deltakerne vil, ikke minst, møte hverandre og de mange utstillere til en faglig og mellom menneskelig forbrødring.

Det serveres mat og forfriskninger. Standen vår sammen med bladet Logistikk & ledelse vil danne kjerneområdet for LOGMAs aktiviteter. Men det blir også anledning til å bese utstillingene eksklusivt.

Det er første gang LOGMA arrangerer denne type nettverkstreff. Den vanligste formen for nettverking i miljøet foregår på medlemsmøtene, men her prøver LOGMA å sette større fokus på dette viktige «redskapet». LOGMAs styre ønsker alle velkommen og håper det vil komme mange til denne aftenen på Sjølyst.

Kfr. også tidligere oversendt brosjyre, eller. Påmelding til «Nettverksaften», som er GRATIS, send en e-mail tilwww.dvh.nowww.logma.noinfo@logma.no

Oppdater LOGMAs medlemsregister med din e-postadresse

LOGMA sender jevnlig informasjon om medlemsmøter, konferanser etc direkte til hver enkelt kontaktperson i medlemsbedriftene. Hittil har dette vært sendt som vanlig papirbasert post. Dette er en arbeidskrevende og dyr måte å sende ut informasjon på. Dessuten ser vi at kontaktpersoner går over i ny jobb eller flytter av andre årsaker, og at posten derfor ikke kommer fram til dem, og heller ikke til dem som burde overta som kontaktperson. LOGMA får sjelden tilbakemelding når dette skjer. Dermed når ikke informasjon fram, og LOGMAs medlemsregister blir heller ikke àjour.

I dag har de aller fleste av kontaktpersonene e-postadresse, og LOGMA ønsker derfor å sende mest mulig av informasjonen via e-post. Dette blir både billigere, mindre arbeidskrevende og raskere enn dagens løsning. Dessuten vil vi få tilbakemelding straks en e-postadresse ikke lenger er i bruk, og dermed kan vi holde medlemsregisteret med kontaktpersoner oppdatert. Derfor har vi sendt et skjema til alle hovedkontaktpersoner hvor vi ber om oppdatering av navn og e-postadresse for alle kontaktpersoner.

En hovedkontaktperson er inkludert i bedriftens medlemsskap. Medlemsskapet koster kr 3.000 ved innmelding samt kr 1.950 pr år, og inkluderer også abonnement på bladet Logistikk & ledelse. Ytterligere kontaktpersoner koster kr 200 pr år (eller kr 490 pr år hvis en også ønsker abonnement på bladet Logistikk & ledelse).

Studentmedlemskap er gratis, forutsatt at all informasjon kan sendes på e-post. Dette inkluderer ikke abonnement på Logistikk & ledelse.

Alle kontaktpersoner uansett kategori mottar all informasjon som LOGMA sender ut, og de kan delta på LOGMAs arrangement til normale medlemsbetingelser (oftest gratis deltakelse), og til «LOGMA-betingelser» (ofte en betydelig rabatt) på andre arrangement hvor LOGMA samarbeider med arrangøren.

Hjelp oss å yte bedre service til medlemmene ved å fylle ut og returnere skjema med navn og e-postadresser snarest hvis du ikke allerede har gjort det.

LOGMA oppgraderer Internett-sidene

LOGMA er nå i ferd med å omstrukturere innholdet på Internett for å gjøre det lettere å finne fram på sidene. Målet er at det meste av stoffet skal kunne nås med bare ett klikk uansett hvor på LOGMAs Internett-sider du befinner deg.

Vi håper dette skal gjøre det enklere både å få oversikt over hva som er tilgjengelig på sidene og å finne fram til det en søker. Besøk oss på. Har du spørsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer, så ta kontakt.www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062