23948sdkhjf

Sykehuslogistikk: Stort automatiseringspotensiale på norske sykehus

Sykehuslogistikk:Stort automatiseringspotensiale på norske sykehusFor første gang kan et norskrepresentert selskap presentere et komplett spekter av automatiserte logistikkløsninger for sykehus. Med p...

Sykehuslogistikk:

Stort automatiseringspotensiale på norske sykehus

For første gang kan et norskrepresentert selskap presentere et komplett spekter av automatiserte logistikkløsninger for sykehus. Med produkter som AGV for automatisk container-transport, rørpostanlegg, monorail og automatiske medisindispensere kan Swisslog forbedre logistikken og effektiviteten hos mange norske sykehus og apotek.

Et kjent hjertesukk fra mange driftsledere og andre ansvarlige på norske sykehus er at «høyt kvalifisert personell bruker store deler av tiden sin på å dytte containere rundt i korridorene». Det er også et velkjent fenomen at mye av tiden til sykehuspersonalet går med til administrative oppgaver, til å frakte og hente ting, og at denne tiden helst skulle vært benyttet til å ta seg av sykehusets pasienter. Samtidig er mange svært skeptiske til å introdusere automatikk, men for de som er nysgjerrige og åpne for nye løsninger så finnes det mange spennende alternativer.

AGV

Ta eksempelvis containertransport av bl.a. mat, sengetøy, skittentøy og avfall. En AGV (Automatic Guided Vehicle) er en selvgående vogn som kan plukke opp containere på hente-/leveringsstasjoner, og frakte dem langs en definert rute til andre stasjoner på sykehuset. En sentral PC styrer transportene og kommuniserer med AGVene og eventuelt annet tilknyttet utstyr som porter og heiser. AGVen navigerer langs en ståltape som legges i gulvet, og det kan gjerne være eksisterende korridorer og til og med vanlige heiser som også brukes av personalet og besøkende, som benyttes. AGVens lasersensor sikrer at den vil stoppe før den treffer en eventuell hindring i kjørebanen, og starter igjen automatisk når hindringen «flytter seg». Et lydsignal kan også legges inn som et varsel til folk som står i veien. Det er et imponerende syn hos de sykehusene som har et slikt system installert. Ett eksempel fra et norsk sykehus med 120 sengeplasser viser at alle faste containertransporter (måltider, sengetøy, skittentøy og avfall) kan håndteres helautomatisk med kun to AGVer.

Er transportbehovet vesentlig større, er containertransport i pasientkorridorene kanskje ikke noen god løsning, og transporten foregår i egne kulverter under sykehuset. Her kan man meget gjerne benytte AGV, eller en monorailløsning der vognene dras etter en skinne i taket, slik som Swisslog for en tid tilbake installerte på Haukeland sykehus i Bergen.

Rørpost

er noe som er kjent for mange norske sykehus og andre virksomheter. Det er en innretning som ved hjelp av vifter som skaper undertrykk, transporterer beholdere i et system av plastrør, og er mye brukt til å sende laboratorieprøver, blodprodukter, medisiner og journaler. Det som er viktig er at det nå er kommet standardløsninger som tar hensyn til og tilfredsstiller kravene med tanke på sikkerhet, smittefare og renslighet; en avgjørende faktor som skiller dagens systemer fra mange av de eldre installasjonene. Ved hjelp av sonevekslere og penser i systemet kan et helt sykehus bindes sammen i et rørpost system, og sendinger kan «skytes» av gårde med hastigheter på opp til 20 m/sek.

Ved høy transportfrekvens av journaler, større antall prøver, og større enheter, kan et takmontert monorailsystem være aktuelt. Beholdere transporteres langs skinner i taket, som sikrer stødig og sikker transport. Beholderne kan være spesialkonstruert til spesielle formål, låsbare eller med spesielle innlegg - etter behov.

Automatisk plukk

For kommersielle apotek og sykehusapotek finnes og-

så en nyvinning: Et skreddersydd produkt for automatisk lagring og uthenting av enkeltprodukter som er et fleksibelt, plassøkonomisk og kostnadseffektivt alternativ. Basismodulen inkluderer to sett med hyller med en gripeenhet i midten. Hver modul er en selvstendig enhet for lagring og uthenting av esker, flasker og tuber. Produktene lagres på hyller som står i 45 graders vinkel for sikker og nøyaktig posisjonering. På denne måten kan også produkter av ulik størrelse lagres i samme hylle, og plassen utnyttes maksimalt. Flere moduler kan settes sammen i et system.

Systemet finner automatisk den mest optimale ledige hylleplassen for varen. Det sørger også for at pakninger med like produkter spres i de forskjellige modulene hvis det er flere, for å sikre rask tilgang. Kontrollsystemet er et Windows NT basert system som kan integreres mot apotekets beholdningsprogramvare. Det kan også eventuelt kobles til kassafunksjonen, og er meget brukervennlig.

Uttaket på hver modul er koblet til et transportbånd. For direktetransport til apotekdisk eller kasse finnes en rekke forskjellige løsninger i form av transportbånd, graviterende renner, miniheiser eller til og med rørpostsystem, alt avhengig av avstander og krav til kapasitet.

Det tar i snitt 8 til 10 sekunder å ekspedere en enhet, som gir en kapasitet per time på mellom 300 og 450 produkter. Erfaringstallene fra Tyskland viser at man vanligvis sparer minst én stilling i bemanning på apoteker. Forbedringspotensialet på de ansattes effektivitet i vareuthenting ved innføring av et slikt system har vist seg å ligge på ca 25%. Samtidig er det store besparelser å hente hvis man regner på antall produkter lagret per kvm. Alternative løsninger med automatikk krever 40 til 75% mer gulvplass for å lagre tilsvarende antall enheter, tradisjonelle reolsystemer enda mer. Uten engang å sette tall på produktivitetsøkningen, regner man med at en investering i et slikt system er inntjent på under to år, bare ved å ta plass- og bemanningsbesparelser i betraktning.

- Felles for disse tilbudene til norske sykehus og apotek er at det står en norsk organisasjon bak, som også står for planlegging, rådgivning og løsningsutarbeidelse, oppfølging og eventuelle utvidelser eller oppgraderinger og vedlikeholdsavtaler med en norsk serviceorganisasjon, og kan til og med hjelpe hardt pressede norske helseinstitusjoner med finansieringsløsninger gjennom et samarbeid med GE Capital, opplyser Anja Ronesen i Swisslog AS.

Passer i andre bransjer

Dette er utstyr som selvsagt også egner seg i andre bransjer og miljøer - Swisslog er nok mest kjent i Norge for større automatlagre og distribusjonssentra for produkter på standard EUR-pall, innen mat- og drikkevarer, papir og rekvisita, mekanisk industri og farmasøytisk industri.

- Det finnes et rikt utvalg referanser i Norge og resten av verden hvor man kan komme og se systemene i drift, snakke med de som har introdusert automatikk i sin hverdag, og hente inspirasjon til egen virksomhet, avslutter Ronesen.

--------------

Swisslog gruppen er en global leverandør av integrerte Supply Chain-løsninger som dekker hele verdiskapningsprosessen fra innkjøp og produksjon til levering. Swisslogs løsninger optimaliserer flyten av informasjon og materialer, innen og mellom bedrifter, som gir en betydelig bedring i kundenes fleksibilitet, reaksjonsevne, produktivitet og kvalitet, samtidig som logistikk kostnadene og bunden kapital minimeres. Selskapet har hovedkontorer i Buchs/Aarau, Sveits, og har for tiden 3.800 ansatte i 26 land verden over.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062