23948sdkhjf

Personalledelse: Kulturell samhørighet

Personalledelse:Kulturell samhørighetMarkedet for dyktig arbeidskraft er trangere enn det har vært på flere år. Selv om det er færre kvalifiserte kandidater å velge mellom, er flere bedrifter blitt en...

Personalledelse:

Kulturell samhørighet

Markedet for dyktig arbeidskraft er trangere enn det har vært på flere år. Selv om det er færre kvalifiserte kandidater å velge mellom, er flere bedrifter blitt enda mer oppmerksomme og selektive når de skal rekruttere nye ledere. Organisasjonens personlighet og ledernes kulturelle holdninger blir satt i fokus for å sikre optimale resultater. For disse bedriftene er kun det beste godt nok.

Marita Christensen

Microsofts styreformann Bill Gates har sagt offentlig at han vil heller la en stilling forbli ledig enn å ansette en kandidat som nesten passer. Selv om den ledige stillingen vil gi mer jobb for de andre. Og flere bedrifter er like selektive. Hvorfor? Fordi det å ansette feil person er vanskelig å gå tilbake på, spesielt på ledernivå. Dette er bedrifter hvor det å bevare og utvikle organisasjonens kultur er høyt prioritert. Å finne den riktige samhørigheten mellom en kandidats og en bedrifts kultur er det viktigste.

Eksempelvis er kultur så viktig for General Electric at styreformann Jack Welch sa; «GE er villig til å gi slipp på ledere som ikke forstår selskapets kultur, selv om de leverer gode resultater.»

Bedriftskultur

Det er ingen hemmelighet at organisasjoner ikke drives bare av tall og resultater, men også av kultur. Bedriftskultur er de uskrevne regler som regjerer i organisasjoner - de indre kjerneverdier, ritualer, idealer og språk. Det er mellommenneskelige forhold som påvirker alles tanker og handlinger, fra toppledelse til administrative assistenter.

Når medarbeiderne er entusiastiske og energiske vil de gjøre kundene fornøyde og dermed bidra til økt verdiskapning i bedriften. Eksempler på kulturelle holdninger og behov hos medarbeiderne er;

Enkelt sagt er bedriftskultur «hvordan vi gjør ting her», og nye ledere vil ikke lykkes med mindre de følger spillets regler. En suksessfull leder må drive innen organisasjonens unike kulturelle rammeverk. Dette er nøkkelen til et produktivt og langsiktig samarbeid.

I en tid hvor ledere oftere skifter jobb er det viktig å sikre at det talentet som rekrutteres fra utsiden kan forstå og følge kulturen. Vi tror en sterk kulturell samhørighet mellom kandidaten og bedriften ikke bare skaper en vellykket leder, den skaper også en blomstrende sunn organisasjon.

Kulturell samhørighet

Ray & Berndtson har utviklet en metode; Culture Fit®, som gir både organisasjonen og kandidatene en forståelse av likheter og forskjeller i deres kulturelle stil og holdninger. Denne forståelsen gir et solid grunnlag for beslutninger ved ansettelser.

Dette er en prosessorientert metode som måler den kulturelle samhørigheten mellom organisasjonen og kandidaten. Ray & Berndtson gjennomfører først en nøytral evaluering av organisasjonen, og av hvilke nyanser som vil påvirke deres suksess. De samme variablene vurderes hos kandidaten, og dermed sikres den riktige kulturelle samhørigheten og den beste kandidaten.

Organisasjonen

Nøkkelfaktorer som identifiseres hos organisasjonen;

Kandidatene

Nøkkelfaktorer som identifiseres hos kandidatene;

Søkeprosessen

Tidlig i søket etter den ideelle kandidaten analyserer vi organisasjonens kultur gjennom personlige intervjuer av lederne. Dette er en del av informasjonsinnsamlingen som gjøres for å definere stillingen og den ønskede kandidatens profil. Vi gjennomfører en analyse og vurdering av bedriftens unike strategiske mål og ambisjoner.

For hvert oppdrag utarbeides en situasjons- og stillingsbeskrivelse som gir retningslinjer som styrer søket etter den ideelle kandidaten. Denne omfattende oversikten inneholder en beskrivelse av organisasjonens kulturelle miljø og omgivelser. I prosessen gjennomfører vi de samme intervjuene med kandidatene for å oppdage deres kulturelle bakgrunn og hvordan den passer. Vår endelige anbefaling er basert på kulturell sammenligning.

Den rette kandidaten når kulturen er i endring

Bedriftskultur er ofte under endring. I virkeligheten er det i dag få bedrifter som har stabil kultur. For å yte bedre kundeservice og takle veksten, er det mange aggressive entreprenørbedrifter som skifter til en profesjonell teamorientert kultur. På samme måte håper store, modne bedrifter å innføre en entreprenørånd i en lavtvoksende drift. Men ingen organisasjon kan endre seg selv over natten. Selv om en ny leders oppgave er å endre reglene, vil ikke hun eller han lykkes uten å arbeide inn nye ideer i det eksisterende systemet.

Talentfulle ledere som kommer utenfra kan ofte gi den ekspertise som det er behov for. De kan bringe med seg ledelseskunnskap det ellers ville ta flere år å utvikle internt. Likevel vil de mest sannsynlig møte motstand mot endringene med mindre de forstår deres nye organisasjons kulturelle mønstre og arbeider innenfor dens rammer. Selv dyktige ledere kan mislykkes dersom de ikke kan oppnå sine mål uten å ødelegge organisasjonens kulturelle basis.

For å få en lederjobb er det et krav å kunne vise til gode resultater. Når bedrifter må velge mellom to likt kvalifiserte kandidater, fokuserer de nå oftere på de kulturelle aspektene. De vurderer likheten mellom kandidatens og bedriftens kjerneverdier, lederstiler og holdninger til endringer.

Det å oppdage, forstå og oppnå kulturell samhørighet er essensielt for en ny leders suksess.

«We all live under the same sky, but we don`t all have the same horizon» (Konrad Adenauer).

Organisasjonskultur

«De sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene» (H. Bang, 1995)

Ray & Berndtson er et internasjonalt selskap innen executive search, med 50 kontorer i 31 land. I Norge har selskapet i tyve år arbeidet med rekruttering av toppledere, mellomledere og spesialister, i de fleste bransjer. Ray & Berndtson arbeider omkring seks operative kjerneverdier; Integritet, Kundefokus, Innovasjon, Teamwork, Nettverk, Culture Fit®/Kulturell samhørighet.

Artikkelforfatter Marita Christensen, research manager og handelsøkonom, har de siste to årene arbeidet med «executive search» (lederrekruttering, red.anm.). Før dette har hun ti års erfaring fra ledelse, salg og markedsføring fra merkevarebransjen, forbrukermarkedet.

epost: marita@rayberndtson.no

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063